KUBIZMUS - PowerPoint PPT Presentation

cwen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUBIZMUS PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
KUBIZMUS
686 Views
Download Presentation

KUBIZMUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KUBIZMUS

  2. - umelecký smer nastupujúci okolo roku 1906-07 • - mal 3 fázy: a. stereometrický (geometrický) • - b. analytický - trojrozmerné vyklápanie • - c. syntetický - najpríznačnejšie črty • - Dostal názov z výstavy Picassa a Braqua - Lui Vaxel - názov Braqeho obrazov –„lekjub“ – kocky • K je smer, ktorý vychádza z názoru, že obraz skutočnosti zachytený z jedného miesta je jednostranný a neúplný. Je preto potrebné podať obraz skutočnosti, ktorý zachytával jej viacero častí, viditeľných z rôznych strán a súčasne vyjadroval i jej materiálové a štruktúrne vlastnosti.

  3. Podstatný bol vplyv Cézanna , ktorý pôsobil nielen na Piccasa ale vznik celého kubizmu -Všetci boli ovplyvnení teóriou kompozície – Cézanne poprel impresionizmus, kompozíciu, maľovanie 3 rozmernej skutočnosti, ktorú treba rešpektovať – usporiadal škvrny na ploche , -Tvrdil, že všetko treba organizovať do pratvarov – valec, guľa, kužeľ. Kompozícia je reakciou na skutočnosť – preto aj časť kubizmu sa volá stereometria- toto podnietilo najviac Picassa a Braqua.

  4. GEORGES BRAQUE - spolutvorca kubizmu - maliar zátiší, ktorý zakotvil v kubizme a ďalej sa nevyvíjal. - Obrazy : Gitarista, Portugalec, Žena s gitarou, Bachova ária - Zátišie bolo v kubizme hlavným námetom kubistických maliarov pre svoju nenáročnosť a ľahkú možnosť experimentu – Prístav v Normandii, Krajina v Estaque

  5. Iní predstavitelia kubizmu: JEAN METZINGER - Akt, Kubistická giokonda (Desiata), Olovrant ALBERT GLEIZES – Mlátenie obilia, V krajine so Stafázou ROBERT DELAUNAY – parížsky kostol Saint- Severin, Obloky, Bežci,3 kompozície Eifelovej veže FERNAND LÉGER - SCHODIŠTE, FAJČIARI, Žena v modrom, Akty v lese – kužel, valec sú základom MARCEL DUCHAMP – Akt zostupujúci zo schodov – rozfázovaný pohyb

  6. Koniec Vypracovali : Júlia Holejová a Viktória Jančárová