Delfiny - PowerPoint PPT Presentation

cuyler
delfiny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delfiny PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Delfiny
221 Views
Download Presentation

Delfiny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Delfiny • Pływanie • Życie stadne • Zmysły • Rozmnażanie • Środowisko • Ewolucja delfinowatych • Wygląd i budowa • Odżywianie Anna Wąs

  2. Pływanie Delfiny są znakomitymi pływakami, poruszają się dzięki ruchom całego ciała w dół i w górę, a pomagają im w tym silne płetwy ogonowe. Płetwy brzuszne służą do sterowania i pomagają w utrzymaniu równowagi. Delfiny potrafią osiągnąć prędkość zbliżone do 50km/h. Często wyskakują ponad powierzchnie wody. Czasem wykonują przy tym akrobatyczne figury; przypisuje się im z tego powodu skłonność do zabawy. Obdarzone są dużą ciekawością, zbliżają się do statków, aby dać się nosić ich falom. Nurkują do głębokości 260 metrów, ale tylko w poszukiwaniu pożywienia. Częstotliwość oddechów delfina, który znajduję się na powierzchni, znacznie się waha - od 1 do 6 na minutę. Delfiny butlonose mogą wstrzymywać oddech do około 15 minut.

  3. Życie stadne Delfiny żyją w gromadach [czasem w parkach] .Liczba osobników w grupie nie jest stała , niektóre osobniki opuszczają stado i przyłączają się do innego .Na miejscach bogatych w pożywienie gromady mogą łączyć się w stada liczące nawet do tysiąca osobników .Często też z powodu małej ilości pożywienia na danym terytorium duże stada dzielą się na mniejsze .

  4. Zmysły Głównym zmysłem delfinów jest słuch .słyszą częstotliwości do 152kHz . Mogą odbierać sygnały stereofoniczne , dzięki czemu określają kierunek , z którego dochodzi dźwięk . Węch występuje u delfinów w postaci szczątkowej .Oczy przystosowane są do widzenia pod wodą i w powietrzu .

  5. Rozmnażanie Organy rozrodcze usytuowane są fałdach skóry na brzuchu . Delfiny nie tworzą trwałych związków i jako jedyne z nielicznych zwierząt uprawiają seks dla przyjemności , podczas zabaw . Samice parzą się tylko co cztery do pięciu lat . U samców cykl płciowy powtarza się co rok . W tym czasie samiec może zapłodnić więcej niż jedną samice .

  6. Środowisko Delfiny zamieszkują morza i oceany całego świata [jednak masowa występują w cieplejszych rejonach] . Ich bliscy krewniacy , delfiny słodkowodne , występują też w dorzeczach słodkich tropikalnych rzek .

  7. Ewolucja delfinów Delfiny pochodzą od drapieżnych ssaków lądowych - prakopytnych żyjących około 50 ml lat temu .

  8. Wygląd i budowa Zwierzęta te mają wrzecionowate ciało , o długości od 1 do 5 m [największe do 8 m ] , wydłużone szczęki uzbrojone w liczne stożkowe zęby . Skóra delfinów jest gładka , z rzadka może mieć szczotkowe owłosienie .

  9. Odżywianie Delfiny są drapieżnikami , ich pożywienie stanowią ryby [najczęściej sardyny, makrele , śledzie , dorsze ] , głowonogi [ ośmiornice , mątwy , kałamarnice ] a także skorupniaki i robaki.