biblioteket som bidragsytar i l ring n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biblioteket som bidragsytar i læring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Biblioteket som bidragsytar i læring - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Biblioteket som bidragsytar i læring. Astrid Heltne og Idunn Bøyum Biblioteket Formidlingsavdelinga. Biblioteket som bidragsytar i læring. BI Organisatorisk tilretteleggjing? Bibliotekets undervisningsaktivtet Det fysiske læringsmiljøet Omvisning. BI – visjon og læringsfilosofi. Visjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biblioteket som bidragsytar i læring' - cuyler


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biblioteket som bidragsytar i l ring

Biblioteket som bidragsytar i læring

Astrid Heltne og Idunn Bøyum

Biblioteket

Formidlingsavdelinga

biblioteket som bidragsytar i l ring1
Biblioteket som bidragsytar i læring
 • BI
 • Organisatorisk tilretteleggjing?
 • Bibliotekets undervisningsaktivtet
 • Det fysiske læringsmiljøet
  • Omvisning
bi visjon og l ringsfilosofi
BI – visjon og læringsfilosofi

Visjon

BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i

Europa med livslang læring som grunntanke

Læringsfilosofi

BI skal skape et inspirerende læringsmiljø preget av refleksjon, dialog og livslang læring

bibliotekets strategiske agenda
Bibliotekets strategiske agenda

Støtte opp om og fasilitere:

 • BIs forskning
 • BIs undervisning
 • Studenters egen læring
bi fakta
BI – fakta
 • BI har 18 ulike bachelorstudier, 6 ulike masterstudier, Master of management, MBA, og 5 doktorgradsprogram
 • BI har i alt 18 700 studentar
 • (9 000 studerer på heiltid og 9 700 på deltid. Det vart gjennomført 720 520 studiepoeng i 2005. Dette svarer til 12 008 studentar i full studieprogresjon
 • BI har totalt 713 ansatte. 336 vitskapleg tilsette, 377 administrativt tilsette og 648 høgskoleførelesarar
 • BIs vitskapleg tilsette syner seg internasjonalt ved å få publisert 92 artiklar i vitskaplege tidsskrift med fagfellevurdering i 2005
samarbeid bi undervisning bibliotek
Samarbeid BI Undervisning - Bibliotek
 • Dean har ansvar for undervisning på programområda.
  • Td endring i kursbeskrivelsen går via dean for programområde
   • Saksgang:

Uformelle sonderingar til forslag til dean og undervisningsutvalg

  • Undervisningsutvalg for kvar programområde (Bachelor, Master, Executive)
 • Ingen formell møteplass, eller rapporteringslinje mellom BIs undervisningsaktivitetar og bibliotek
 • Alt er basert på individuell basis, nettverk, relasjonsbygging over mange år.
 • Nydalen:
  • Ingen eigen møteplass for førelesarar bortsett frå ”Inspirasjonsdagen”
  • Fagseminar/lokale førelesarsamlingar
slide9

Bibliotekets organisasjon (25.10.06)

 • Team – på tvers av avdelinger:
 • Undervisning
 • Markedsføring
 • Innkjøp
 • Kontaktbibliotekarene
tjenester til undervisning
Tjenester til undervisning
 • Skreddersydd undervisning i informasjonssøking tilpassa dei enkelte kursa.
 • Kurs i informasjonssøking, databasar, Endnote mm
 • Legge til rette informasjonsressursar på Apollon og Blackboard.

(Læringsplattformer som Classfronter, Firstclass osb) Delta på klasseromsundervisning.

 • Kvalitetsikring av referansar til pensum/anbefalt litteratur
 • Innkjøp av litteratur
 • Emneguidar/emneportalar – tilpassa dei enkelte kurs og fagområde
 • Undervisningsstøtte, td innkjøp av tv-klipp, eigen webside
 • SPSS-rettleiing og undervisning.
  • Rettleiar er tilgjengelig i biblioteket, men tilsett i institutt
 • Lokale/spesialrom
  • Td. AV-rom. (trene på presentasjonar, sjå video osb)
undervisning i regi av biblioteket
Undervisning i regi av biblioteket

Nøkkeltal for 2005(lite aktivitet pga omorganisering og flytting)

 • 93 undervisningsøkter (førelesningar og kurs), 151 timar
 • Over 4500 studentar har delteke på våre førelesningar/kurs
  • frå 5-350 studentar på dei ulike øktene
 • Undervisninga var fordelt på BIs 3 studiestader i Oslo/Bærum, 7 av våre øvrige studiestader og Nydalen
 • Undervisningsteam på 4 personar, men kan bruke kollegaer i enkelte høve
slide12
Case

Sivilmarknadsførarstudiet:

 • 3 + 2. Integrert studieløp.
 • Mykje metodeundervisning gjennom heile studiet.
 • Få studentar
 • Har hatt engasjerte førelesarar som bryr seg om meir enn berre sitt fag.
progresjon i undervisninga
Progresjon i undervisninga

5. år ?

 • 4. år (1. år master) Research in marketing
  • 3 timar inkl. oppgåve kombinert med forelesning
 • 3. år Bacheloroppgåva
  • 3 timar teori
 • 1. år Organization and leadership
  • 3 timar teori
  • 3 oppgåveløysing (klassen delt i to)
1 r organization and leadership
1. år Organization and leadership
 • Samarbeid med førsteamanuensis Ken Friedman.
 • Studentane hadde fleire obligatoriske oppgåver i faget.
 • Oppgåve: ”Lag ein annotert bibliografi i eit emne innan faget ”Organization and leadership”. Bruk bibliotekets databasar for å finne litteratur. Referansane skal settast opp etter BIs referansestandard”.
1 r organization and leadership1
1. år Organization and leadership
 • Bibliotekets undervisning
  • 3 timar teoriundervisning
   • Vitskapleg publisering
   • Kjeldekritikk, fusk
   • Presentasjon av databasar og bibliotekets tenester
  • 3 timar oppgåveløysing på pc-lab
   • Oppgåver i sentrale baser for faget (Bibsys, BSP, Atekst, Summa, Dun and Bradstreet)
 • Oppgåva vart levert etter vår undervisning.
  • Ken Friedman lagde og retta oppgåvene.
 • Evaluering

Uformell:

  • Studentane likte ikkje oppgåva…
  • Pirkete…. (referansestandarden)
  • MEN: Når studentane kom i 2. Klasse, eller begynte med prosjektoppgåver skjønte dei fullt ut poenget med undervisninga. Då ga dei positive tilbakemeldingar.
  • Studentane hadde tileigna seg god kompetanse som vert sett stor pris på av andre. Dei er mykje brukt som studentassistentar
3 r bacheloroppg va
3. år Bacheloroppgåva
 • Samarbeid med førsteamanuensis Kjell Bygnes
 • Studentane skal levere ei større oppgåve, med sjølvvalt tema
 • I samband med dette har dei eit metodeseminar på 4 økter.
  • Obligatorisk oppmøte. Studentane må levere dokumentasjon på at dei har vore tilstade
  • .
 • Ei økt er undervisning i informasjonsressursar (pensumrelatert)
 • Forelesning der 4 ulike klassar er samla, svært ulik kompetanse.
 • Sivilmarknadsførarane er med på undervisninga som tek for seg:
  • ISI-basene
  • Forbruker- og mediaundersøkelsen frå TNS Norsk Gallup
4 r sivilmarkedsf rer 1 master research in marketing 65 studenter
4. År sivilmarkedsfører, (1. master)Research in marketing (65 studenter)

3 x 45 minutter i pc-lab:

1. del: Fellesøvelser: Siteringssøk og søk på oversiktsartikler (literature review articles)

2. del: Fellesøvelser: Firmainformasjon

3. del: Oppgave og innlevering

4. del. EndNote (frivillig)

master of science 4 r metodekurs
Master of Science – 4.år: Metodekurs
 • 2 metodekurs for Msc-studentene:
  • Research in Marketing: markedsførerstudentene ( i år: 65 studenter)
  • Research Methodology : resten av Msc-studentene (i år: 360 studenter
 • Uformelt samarbeid med fagansvarlig (lunsjmøte) vår 2006
 • Uforbeholden støtte av Msc-administrasjonen til idéen
 • Forslag til endring i kursbeskrivelsene
 • Godkjent av dean og Undervisningsutvalget vår 2006
 • Planleggingsmøte om praktisk gjennomføring med fagansvarlig og studieadministrasjonen juni 2006
 • Innhold og plan for timene inkorporert i syllabus og forventet forhåndskunnskap - presentert for studentene ved kursoppstart
master of science 4 r metodekurs1
Master of Science – 4.år: Metodekurs

Ytre ramme:

 • Forelesning i auditorium og pc-lab (5 x 45 min)
 • Innlevering av oppgave bestått/ikke bestått.
 • Teller 10% av kurskarakteren
 • Obligatorisk fremmøte
 • Holdes på engelsk i begge kurs

Bakgrunn

Utarbeidet på utfra studentenes bakgrunn fra bachelor-studiene og erfaringer fra bibliotekets undervisning for tilsvarende studentgruppe i vårsemesteret.

 Evalueringsskjema uttdelt i timene i vår ga gode tilbakemelding på hva som var nytt, hva var uklart, informasjon om de hadde bachelorgrad fra BI eller ikke og andre kommentarer.

master of science 4 r metodekurs2
Master of Science – 4.år: Metodekurs

Biblioteket sto for:

 • Tilbud om ”crash-kurs” for ikke-markedsførerne
  • 2 alternative dager à 2 x 45 min med info og påmelding
 • Fremmøtekontroll
 • Sensurering

Administrasjon:

 • Informasjon om praktisk gjennomføring på Blackboard
 • Påmeldingsskjema og oppfølging av påmelding til pc-lab-del
 • Kontakt pr mail og tlf med studentene i forkant.
 • Tilbakemelding til kursansvarlig og administrasjonen
research methodology 360 studenter
Research methodology (360 studenter)

1. Sesjon: 2 x 45 minutter i auditorium:

 • Informasjonssøking generelt
  • Prosessen, strategi
 • Kildekritikk
 • Presentasjon av siteringssøk og oversiktsartikler
  • Hvorfor, hvor, hvordan)
 • Firmainformasjon
 • Eksempelsøk
research methodology
Research methodology

2. Sesjon: 6 grupper à 3 x 45 minutter i pc-lab:

1. del: Fellesøvelser: Siteringssøk og søk på oversiktsartikler (literature review articles)

2. del: Fellesøvelser: Firmainformasjon

3. del: Oppgave og innlevering

4. del. EndNote (frivillig)

evaluering master of science 4 r metodekurs
EvalueringMaster of Science – 4.år: Metodekurs
 • Tilbakemeldinger fra studentene:
 • Det meste var nytt (baser, type litteratursøk), noe gikk litt fort, må det være obligatorisk?
 • Tilbakemelding fra Amir Sasson (kursansvarlig)
 • Studenten blir mer kompetente og vi kan forvente mer av studenten og bruke de som forskningsassistenter
 • Kurset må utvides med flere timer.

Vårt ønske at dette ikke blir stående som en isolert øvelse:

 • Bedt om å få delta på møte med porteføljeansvarlige for å presentere hva vi har gjort og i håp om å få konstruktive kommentarer
prinsipper for undervisning i regi av biblioteket
Prinsipper for undervisning i regi av biblioteket
 • All undervisning skal foregå i samarbeid med faglige aktiviteter
 • Timeplanfestet, helst integrert i andre kurs
 • Riktig tid (motivasjonsfaktor)
 • Ikkje isolerte øvelser.
 • BI må følge opp kravet til informasjonskompetanse
studentenes f rste m te med biblioteket i nydalen
Studentenes første møte med Biblioteket i Nydalen
 • Casekonkurranse
 • Vi samlar 500 studentar i storauditoriet vårt
 • Casekonkurransen består av
  • Kort info om opplegget
  • Motivasjonsvideo som smakebit på akademisk arbeid
  • Filmen er laga av Simen Kristensen og høgskolelektor Svein Kristensen
  • Superkort info om biblioteket
  • Inndeling i grupper på 5
  • Oppgåveløysing i biblioteket med rettleiing av Simen, Svein og bibliotekarar.
  • Utdeling av dei 3 beste løysingane
  • Beste i kvar ”gruppe” til finale
  • Finalevinnarane får utdelt premie på immatrikuleringsseremonien
 • Samarbeid mellom bibliotek, fagleg og administrasjon
1 r studiestrategikurs
1.år Studiestrategikurs
 • Kurset starta i det små for 5 år sidan. Biblioteket var med allereie då, men var ikkje med på sjølve gjennomføringa.
  • Innspel til undervisningsmateriell
  • Deltok på fagseminar, dvs vi vart sett på som vikitge samarbeidspartar

2006

 • Kursansvarleg: Høgskolelektor Anders Dysvik
 • Kursbeskrivelsen krever undervisning i informasjonssøking
 • Faget undervisast på alle BIs regionale studiestader
 • Det treng ikkje vere bibliotekar som tek denne undervisninga
 • Undervisningsmateriell vert laga sentralt.
  • Rettleiingshefte til forelesar
  • Arbeidshefte til studentane
  • Oppgåver. (På papir og ein digital versjon)
  • Presentasjon (ppt) og forslag til disposisjon på forelesning
gjennomf ring i nydalen
Gjennomføring i Nydalen
 • Samarbeid med kursansvarleg og Sigrun Gabrielsen om produksjon av undervisningsmaterialet. Våren 06
 • Samarbeid med Sigrun og studierettleiar om administrativ gjennomføring. Våren 06 og august 06
  • Påmelding og studentkontakt
  • Informasjon
  • Romfordeling med meir
 • 6 grupper a 40-50 påmeldte
  • Halvparten gjennomførte
  • Litt mindre oppmøte på våre kurs
 • Vi hadde 6 økter på ei veke (september 06)
  • Sigrun var tilstades på ei av øktene våre
  • 2 bibliotekarar var med på kvar økt, pga mogleg oppmøte på 40. Ca oppmøte på 15-20 på våre kurs
andre d me
Andre døme
 • Master og management – vaksenstudenten (i stor grad nordmenn)
  • Vel 3-4 ulike program som leier til ein erfaringsbasert mastergrad
  • Studentane kan velge fagsamansetning
  • Obligatorisk metodefag – biblioteket bidrar (2 timer teori)
  • Ulik tilnærming til dei ulike faga (Kontakt mellom bibliotek og fag)
   • Tett kontakt med administrative og evt faglege
   • Planlegging. Fast og forutsigbar, til uforutsigbar
    • Stor skilnad i tilbodet. Frå dei som er svært opptekne av at studentane skal få vår undervisning og legger til rette for det til dei som set av 3 kvarter i eit auditorie…
   • Blanding av forelesningar og kurs (tal på studentar og tid til disp avgjer)
 • MBA
  • 2 timers introduksjon til bibliotekressursane. Inkluderer oppgåveløysing.
  • Internasjonal studentgruppe