Szappanok és mosószerek tisztító hatása - PowerPoint PPT Presentation

szappanok s mos szerek tiszt t hat sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szappanok és mosószerek tisztító hatása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szappanok és mosószerek tisztító hatása

play fullscreen
1 / 13
Szappanok és mosószerek tisztító hatása
501 Views
Download Presentation
cutler
Download Presentation

Szappanok és mosószerek tisztító hatása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szappanok és mosószerek tisztító hatása Készítette: Bene Szabolcs

 2. A víz tulajdonsága A tiszta víz nem habzik, a lehető legkisebb felület kialakítására törekszik. Amennyiben a víz és a szilád test között nagyobb a vonzóerő, mint a víz és a levegő között, akkor a víz szétterül, az anyag jól nedvesedik. Ellenkező esetben a vízcseppet a felületi feszültség többé-kevésbé gömb alakba igyekszik összehúzni.

 3. A szappan A szappanoldatban lévő savmaradék-anionok hosszú szénhidrogénlánca apoláris, ez jelentősen zavarja a vízben kialakult hidrogénkötés-rendszert. Az apoláris és poláris részt egyaránt tartalmazó molekulákat amfipatikus anyagoknak nevezzük. Amfipatikus molekula:

 4. A szappan anionjai a folyadék felületén az apoláris levegő és a dipólusos víz között építenek ki hidat úgy, hogy az ionos vég a vízbe merül, az apoláris szénhidrogénlánc a levegőbe kerül.

 5. Az így kialakított, egyrétegű szappanhártya, ún. film a kisebb erőhatásra létrejövő buborékok felszínén tovább növekedik.

 6. A micella Az oldatban - a "hasonló hasonlót old elv" alapján - a víztaszító szénhidrogénláncaikkal egymás felé fordulva több anion együtt olyan gömböt hoz létre, amelynek felszínén a karboxilát-anionok vízkedvelő tulajdonságú csoportjai vannak. Nem egy-egy anion, hanem egy-egy micella körül alakulhat ki hidrátburok. A micellák kisebb-nagyobb erőhatásra torzulhatnak, méretük (micellát alkotó anionok száma) is változhat. A szappan tisztító hatása is ezzel függ össze.

 7. A felületaktív anyagok mosó hatása A felületaktív anyagok közrefogják a szennyeződést és a textíliát, nedvesítenek. A két anyag közé is beékelődnek. A szennyeződést így lefejtik és kisebb molekulahalmazokra aprítják (diszpergálják). Annál gyorsabban zajlik le, minél nagyobb felületen terül el a szennyeződés, minél frissebben került az a textíliára.

 8. A fellazított, leválasztott, szétdarabolt folyékony szennyeződés kis gömböcskék alakjába húzódik össze, amiket körülvesznek a felületaktív anyag molekulái és az e körül lévő vízmolekulák. A kettős gyűrű biztosítja a szennyeződés tökéletes emulgeálását. Ez gátolja meg, hogy a szennyeződés újra visszatapadhasson a mosólében lévő textilneműre.

 9. A mosószerek A mosószerek feladata a különböző jellegű szennyeződések eltávolítása az áztatás, a mosás, az öblítés segítségével, a textília károsítása nélkül. Mosószereink több, egymás hatását kiegészítő és fokozó komponensből tevődnek össze. Jelentőségük abban van, hogy olyan hatásokat (fertőtlenítő, fehérítő stb.) is kifejtenek, amelyek régen csak utókezelés segítségével volt megvalósítható. A szappan igazán magas hőmérsékleten fejt ki jó mosóhatást, míg a szintetikus szálas anyagból készült textíliák hőérzékenyek. mosószerek

 10. Előállításuk szappanok és mosószerek

 11. A szappan gyártási folyamata

 12. Köszönöm a figyelmet!