Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpieczne wakacje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

454 Views Download Presentation
Download Presentation

Bezpieczne wakacje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bezpieczne wakacje

 2. Zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego rozwiązania umieszczonego na tablicy rebusu.

 3. Dzieci bezbłędnie odgadły dwuwyrazowe hasło i wpisały w kratki temat zajęć: BEZPIECZNE WAKACJE.

 4. Po rozmowie o planach dzieci na ferie zimowe i różnych sposobach spędzania czasu w wakacje dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być niebezpieczeństwa związane z pobytem we wskazanych miejscach. Następnie odczytali pytanie, zapisane na tablicy.

 5. 3. Na terenie ośrodka wypoczynkowego. 4. Na osiedlu mieszkaniowym w mieście. W parach rysowali niebezpieczne urządzenia energetyczne, które mogą występować w wybranych miejscach: Na podwórku na wsi. Na polu namiotowym na jeziorem.

 6. Każda para zaprezentowała efekty swojej pracy, nazwała urządzenia, na które trzeba zwracać szczególną uwagę.

 7. Jak postępować w przypadku porażenia prądem? 2. Podczas burzy. 3. Pamiętaj! Po przeprowadzonej rozmowie na temat zagrożeń wynikających z przebywania i zabaw w pobliżu niebezpiecznych urządzeń dzieci otrzymały do wycięcia i wklejenia do zeszytów zasady z załącznika XIV.

 8. http://prezi.com/vz3h2zkl_ixi/?utm_campaign=share&utm_medium=copyhttp://prezi.com/vz3h2zkl_ixi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Dzięki przygotowanej prezitacji dzieci mogły dokładnie poznać zasady zachowania się w czasie burzy w różnych miejscach.

 9. Uczniowie przypomnieli sobie, jakie mamy rodzaje znaków, poznali najważniejsze zakazy związane z przebywaniem w pobliżu linii energetycznych i zapamiętali numer pogotowia energetycznego.

 10. Następnie poproszeni zostali o wykonanie projektów własnych znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie porażenia prądem lub innych znaków ułatwiających zachowanie się wobec urządzeń elektrycznych.

 11. Efekty ich pracy były bardzo ciekawe, a wszystkie znaki zostały zawieszone na klasowej tablicy, aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać i zapamiętać przedstawione sytuacje.

 12. Na zakończenie zajęć nie mogło zabraknąć pracy domowej. Były cztery zdanie do dokończenia. Każde dziecko wybierało sobie jedno z nich.

 13. Dzieci doskonale poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami. Szczególnie zainteresowała je prezentacja przygotowana w programie Prezi. Świetnie zapamiętały przedstawione tam zasady, a ich znajomość niewątpliwe wpłynie na świadome, bezpieczne zachowania w sytuacjach stanowiących zagrożenie porażeniem.