bezpe nostn aspekty mr vy et en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpečnostní aspekty MR vyšetření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpečnostní aspekty MR vyšetření

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bezpečnostní aspekty MR vyšetření - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Bezpečnostní aspekty MR vyšetření. Jaroslav Tintěra , Marek Mechl MR kurz 2013. Fyzik ální pole při MRI. Silné statické magnetické pole (B 0 0,2 - 7 T) Časově i prostorově proměnné magn . pole (pulzy gradientů magnetického pole)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpečnostní aspekty MR vyšetření' - curran-anderson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezpe nostn aspekty mr vy et en

Bezpečnostní aspektyMR vyšetření

JaroslavTintěra, Marek Mechl MR kurz 2013

fyzik ln pole p i mri
Fyzikální pole při MRI
 • Silné statické magnetické pole (B00,2-7T)
 • Časově i prostorově proměnné magn. pole (pulzy gradientů magnetického pole)
 • Vysoko-frekvenční elektro-magnetické pole (radio-frekvenční (RF) pulzy)
 • Hluk + omezený prostor

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

biologick efekty statick ho magnetick ho pole
Biologické efekty statického magnetického pole
 • Podle posledních FDA Guidelines: Magnetické pole až do 8 T nepředstavuje žádné signifikantní riziko pro dospělé pacienty
 • Mnoho studií vlivu na řadu biologických a fyziologických faktorů: žádný škodlivý efekt

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

biologick efekty prom nn ho gradientn ho magnetick ho pole
Biologické efekty proměnného gradientního magnetického pole
 • Rychlá změna B (dB/dt) může způsobovat stimulaci periferních nervů
 • Při úrovni 50-100% nad prahem může být stimulace nepříjemná až bolestivá
 • Stimulace srdečního svalu nastává při o o řád vyšších hodnotách dB/dt

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

biologick efekty radio frekven n ho elektro magnetick ho pole
Biologické efekty radio-frekvenčního elektro-magnetického pole
 • Většina aplikované RF energie se mění v teplo ohřívající tkáně
 • Biologické efekty spojené s RF elmg. polem se projeví jako termální efekty
 • Tyto efekty mají kumulativní charakter - zaveden „Specific Absorbtion Rate“ (SAR [W/kg])

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

biologick efekty radio frekven n ho elektro magnetick ho pole1
Biologické efekty radio-frekvenčního elektro-magnetického pole

Měření zvýšení teploty při celotělovém

SAR = 4 W/kg u dobrovolníků:

žádné zvýšení teploty

Měření zvýšení teploty při celotělovém

SAR = 6 W/kg u dobrovolníků

a monitorování fyziologických funkcí:

dobře tolerováno

Distribuce teploty: minimální zvýšení v těle (0,6° C),

významnější zvýšení na povrchu

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

biologick efekty akustick hluk
Biologické efekty Akustický hluk
 • Hluk roste s velikostí mg. pole

a rychlostí spínání gradientů

 • Moderní MR přístroje redukují hluk pomocí různých firemních technologií
 • Hluk může představovat problém pro některé skupiny pacientů (např. psychiatrických, ženy v těhotenství)

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

potenci ln rizika mri u pacient s implant ty
Potenciální rizika MRIu pacientů s implantáty
 • Dislokace feromagnetických materiálů- vliv statického magnetického pole
 • Zahřívání elektricky vodivých materiálů (fero i neferomagnetických)- indukcí z RF a gradientních pulzů(tetování, elektrody …)

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

kardiostimul tory a defibril tory
Kardiostimulátory a defibrilátory

Obecně všechny kontraindikovány

Výjimkou jsou

MR kompatibilní kardiostimulátory

i pak je nutný zvláštní režim při MRI

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

terminologie pro implant ty a za zen nov verze
Terminologie pro implantáty a zařízeníNová verze
 • MR Safe:

Nepředstavuje žádná známá rizika:

nevodivý, nekovový, nemagnetický materiál

 • MR Conditional:

Nepředstavuje žádná známá rizika

za přesně specifikovaných podmínek

(např. pole, gradienty, RF, SAR, ...)

 • MR Unsafe:

Představuje jasná a známá rizika v podmínkách MR

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

conditional
„Conditional“
 • Conditional 1:velmi slabě interagující – prakticky bezpečný
 • Conditional 2:slabě interagující, po 6 týdnech zcela bezpečný
 • Conditional 3: kovové komponenty mohou zahřívat / pálit
 • Conditional 4: Halo vests a cervikální fixační aparáty mohou mít feromagn. části, ale hlavně problém ohřevu
 • Conditional 5:Pouze za podmínek uvedených v dokumentaci
 • Conditional 6:Podmínky dány ASTM, uvedeny v [Shellock]
 • Conditional 7:Objekt by neměl být vůbec podroben MRI

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

postup p i vy et ov n pacient s mr kompatibiln mi kardiostimul tory
Postup při vyšetřování pacientů s MR kompatibilními kardiostimulátory

Pacient musí mít potvrzení s razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře,

že jeho kardiostimulátor (včetně elektrod) je MR kompatibilní.

Toto potvrzení nesmí být starší než 3 dny. Nestačí pouze průkazka

o typu kardiostimulátoru.V případě nejasnosti je vždy nutné kontaktovat ošetřujícího lékaře,

je možné zhotovit RTG snímek hrudníku, které však musí indikovat ošetřující lékař.

Součásti potvrzení musí být informace, že kardiostimulátor je nastaven

v MR kompatibilním modu. S výhodou je přímo výtisk z kalibrace přístroje.

Toto potvrzení nesmí být starší než 24 hodin.

Součástí potvrzení musí být vyjádření ošetřujícího lékaře,

že pacient nemá žádné další implantáty, které by byly kontraindikací k MR vyšetření.

Zvláště například ponechané elektrody apod.

Na MR pracovišti musí být informace o podmínkách pro MR vyšetření u těchto pacientů

pro jednotlivé typy stimulátorů (např. nutnost centrace mimo hrudník atd.).

Buď si je pacient přinese s sebou nebo již musí být na pracovišti k dispozici.

Při měření musí být pacient monitorován pomocí EKG.

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

slide13

Metodický list pro vyšetřovánípacientů

s kovovýmiimplantátyna MR

20.5.2007

www.crs.cz

Odpovědnost za informaci o povaze implantátu

má vždy indikující lékař

V případě relativní kontraindikace musí indikující lékař zvážit

přínos vyšetřenía poučit nemocného o jeho možných rizicích

(event. po konzultaci s radiologem).

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

slide14

Nesnímatelnázubníortodontickárovnátka,

piercing, tetování

nejsouznámypřípadyzávažnějšíhopoškozenípacienta,

nicméněnelzevyloučit

možnosttermickéhopoškození (popálení) –

kekaždémpřípadu je nutnopřistupovatindividuálně.

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

slide15

Doporučenéodbornéstanovisko pro vyšetřovánípacientů

s fixnímiortodontickýmiaparátymagnetickourezonancí

Ortodonticky aparát představuje uzavřenou, elektricky vodivou smyčku, která se může během MR vyšetřeni zahřívat; v praxi proto nelze úplně eliminovat možnost termického poškození sliznice dutiny ústní během MR vyšetřeni.

Před vyšetřením musí byt pacient poučen personálem MR pracoviště, ze v případě nepříjemného pocitu v dutině ústní (bolest, páleni) musí ihned uvědomit obsluhu MR zařízení.

Fixníortodontickéaparátynepředstavujíohroženípacientapřivyšetřenímagnetickouresonancí. Sílyzpůsobenémagnetismemjsouvýrazněnižšínežsílyortodontickéhoaparátu a žvýkacísíly. Zvýšeníteplotykovu je zanedbatelné, jedná se 1-2° C, cožnepředstavujerizikoohroženízubní pulpy nebostrukturálních a optickýchvlastnostízubnískloviny.

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost

slide16

Ortodontista před vyšetřením pacienta magnetickou resonancí odváže od aparátu drátěné oblouky, zejména z nerezavějící oceli a dráty chromkobaltové, stejně tak transpalatinální oblouky a snímatelné lingvální oblouky. Zkontroluje pevnost fixace zámků, kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení (formou „Výměnného listu“ nebo „Lékařské zprávy“), že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením.

Radiolog ve vzácném případě, kdy vyšetřovaná oblast je tak blízko ortodontického aprarátu, že se vlivu metalických artefaktů nelze vyhnout, a kdy po konzultaci s indikujícím lékařem nejsou jiné alternativní vyšetřovací metody (CT apod.) vhodné, požádá ortodontistu o úplné sejmutí fixního aparátu. Předtím byly ale měly být vyčerpány všechny dostupné možnosti, jak na MR omezit rozsah metalických artefaktů, jako použití technik rychlého spinového echa s vyšším turbo faktorem (ETL) a rozšíření šířky pásma (bandwidth); naopak rozhodně nedoporučujeme používat techniky gradientního echa a spektrální saturaci tuku (FatSat). Alternativou může být i vyšetření na MR s nižší intenzitou magnetického pole.

Tuto žádost vydá písemně, aby pak bylo možné žádat revizního lékaře zdravotní pojišťovny o povolení mimořádného hrazení nákladů při použití kódů pro sejmutí a opětovné nasazení fixního ortodontického aparátu ze zdravotní indikace (t.č. kódy 00985, 00982).

Kurz MRI J. Tintěra, M. Mechl: Bezpečnost