mentorica katja rovan asist avtorici alenka mehle in tanja stani n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stani?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stani? - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

Pedagoška fakulteta Oddelek za matematiko in tehniko Oddelek za matematiko in fiziko MATEMATIČNE REVIJE Poročilo pri predmetu osnove didaktike matematike, študijsko leto 2010/2011. Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stanić. Splošne didaktične revije,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stani?' - csilla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mentorica katja rovan asist avtorici alenka mehle in tanja stani

Pedagoška fakultetaOddelek za matematiko in tehnikoOddelek za matematiko in fizikoMATEMATIČNE REVIJEPoročilo pri predmetu osnove didaktike matematike,študijsko leto 2010/2011

Mentorica: Katja Rovan, asist.

Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stanić

razdelitev matemati nih revij

Splošne didaktične revije,

 • matematične revije,
 • revije za didaktiko matematike.
RAZDELITEV MATEMATIČNIH REVIJ:
splo ne didakti ne revije

Namenjene so:

 • učiteljem in bodočim učiteljem, profesorjem (pedagogom),
 • ostalim pedagoškim in strokovnim delavcem, ki sodelujejo v V-I procesu,
 • strokovnjakom na področju pedagogike in didaktike,
 • študentom.
SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
iskanje revij asnikov lankov

Cobiss.si

 • Kaj iščem (avtor, naslov, vrsta gradiva…)?
 • V kateri knjižnici iščem?
 • Kako oz. kje sem sama našla matematične revije?
ISKANJE REVIJ, ČASNIKOV, ČLANKOV…
splo ne didakti ne revije1

DidacticaSlovenica – Pedagoškaobzorja

 • Jezik: Slovenski, angleški, srbski, hrvaški.
 • Število izdaj na leto: 4 (vsaj ena

številka dvojna)

 • Namenjena:Strokovnjakomnapodročju

pedagogike, učiteljem.

 • Naročanje/izposoja: V pisni obliki

ali preko spleta / izposoja ni možna,

dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Znanstvenarevijazadidaktiko.

Vsebujeznanstvenečlanke s pedagoško

tematiko.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije2

Didakta

 • Jezik: Slovenski.
 • Število izdaj na leto: 9 številk
 • Namenjena:Učiteljem in ostalim

strokovnimdelavcem, kisodelujejo

v V-I procesu v osnovnih in

srednjihšolah.

 • Naročanje/izposoja: Naročilnica v

reviji / izposoja ni možna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:Pedagoška

revija, objavljajoprispevkeučiteljev, kiporočajo

o svojipedagoškipraksi, člankestrokovnih

sodelavcev (teoretičniizsledki), kolumne, intervjuje,

predstavitveosnovnihšol, reportaže.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije3

Preverjanje in ocenjevanje

 • Jezik:Slovenski in angleški.
 • Število izdaj na leto: 4 (dve enojni

in ena dvojna)

 • Namenjena:Vzgojiteljem, učiteljem

naosnovnih in srednjihšolah,

študentom in profesorjempedagoških

smeri, raziskovalcem, izobraževalnim

zavodomitd.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

spleta / izposoja ni možna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Pedagoška revija, posvečena teoriji in praksi

preverjanja in ocenjevanja znanja

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije4

Sodobna pedagogika

 • Jezik:Slovenski in angleški.
 • Število izdaj na leto: 5 številk

(februar, april, junij, oktober, december)

 • Namenjena:Strokovnjakomna

področjupedagogike.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

spleta / izposoja ni možna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Znanstvenarevija, objavljaznanstvene in

strokovneprispevke, izjave, diskusije, odmeve,

prikaze, ocene, novosti s pedagoškihknjižnihpolic,

informacije o magistrskih in doktorskihdelihter

drugeprispevke.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije5

Šolski razgledi (časnik)

 • Jezik: Slovenski.
 • Število izdaj na leto: Izhaja

štirinajstdnevno med šolskim letom

(vsak drugi petek).

 • Namenjen:Učiteljem, svetovalnim

delavcem, vzgojiteljem, študentomitd.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

spleta, naročilnica v časniku / izposoja

ni možna, dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Strokovnoinformativničasnikzavzgojo, izobraževanje,

znanost in kulturo. Objavljajoraznedogodke in novosti v

šolstvu, aktualneteme, povezane s pedagoškimdelom,

predlogezaspremembe, vprašanja, nasvete, razprave,

razmišljanja. Objavljajotudirazličnavabila, reportaže z

izletov, ekskurzij, pismabralcev, odgovorestrokovnjakov

natapisma

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije6

Vzgoja

 • Jezik:Slovenski in angleški.
 • Število izdaj na leto: 4 številke

(marec, junij, september, december)

 • Namenjena:Učiteljem, vzgojiteljem,

staršem in vsem, kidelajo z otroki

in mladimi.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

elektronske pošte ali v pisni

obliki / izposoja ni možna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Interdisciplinarna revija. Objavljajoraznepogovore

in intervjuje, v vsakireviji je v središčudrugatematika,

kateriposvetijocelsklopčlankov. Objavljen je

napovednikoledar, kinapovedujerazličneskupščine,

posvete, romanja, druženja, tečaje, seminarje,

ekskurzijeipd.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije7

Vzgoja in izobraževanje

 • Jezik: Slovenski.
 • Število izdaj na leto: 6 številk
 • Namenjena: Vodstvenim in strokovnim

delavcemšol in tudidrugimstrokovnjakom

zašolstvo.

 • Naročanje/izposoja: Nakup preko

spleta / izposojanimožna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika: obravnavane

aktualneteme, povezane z delom šol, problemi,

povezani s preverjanjem in ocenjevanjem,

novosti v devetletki, izobraževanjeučiteljev ipd.

Objavljene so tudikolumne, razprave, analize

in prikazi, razneocene in informacije.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije8

Learning and Instruction

 • Jezik: Angleški.
 • Število izdaj na leto: 6 številk

(februar, april, junij, avgust,

oktober, december)

 • Namenjena: Znanstvenikom, strokovnjakom

napodročjupedagogike, profesorjem,

učiteljem, študentom.

 • Izposoja: Izposoja ni možna,

dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Mednarodna, interdisciplinarnarevija, kiobjavlja

najnaprednejšeoriginalneznanstveneraziskavena

področjuizobraževanja, razvoja in poučevanja.Vsebina

strokovnihčlankov, kijihobjavljajo, je povezana le s

področjemaučenja in poučevanja.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
splo ne didakti ne revije9

Learning and Motivation

 • Jezik: Angleški.
 • Število izdaj na leto: 4 številke
 • Namenjena:Znanstvenikom, strokovnjakom

napodročjupedagogike, profesorjem,

učiteljem, študentom.

 • Izposoja: Izposoja ni možna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Revijaobjavljaoriginalneznanstvene

raziskave, namenjeneanaliziosnovnihpojavov

in mehanizmovzaučenje, spomin, in

motivacijo.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE
matemati ne revije

Namenjene so:

 • učiteljem in bodočim učiteljem matematike, profesorjem matematike,
 • učencem in dijakom,
 • študentom,
 • znanstvenikom, strokovnjakom s področja matematike.
MATEMATIČNE REVIJE
matemati ne revije1

Presek

 • Jezik: Slovenski.
 • Število izdaj na leto: 6 številk
 • namenjena:Učencemvišjihrazredov

osnovnešole, dijakom, učiteljem.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo

preko spleta ali v pisni obliki /

izposojanimožna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Objavljapoljudne in strokovnečlankeiz

matematike, fizike, astronomije in

računalništva. Polegčlankovobjavljaprikaze

novihknjig s tehpodročij in poročila z

osnovnošolskih in srednješolskihtekmovanj

v znanju matematike in fizike.

MATEMATIČNE REVIJE
matemati ne revije2

Obzornik za matematiko in fiziko

 • Jezik: Slovenski in angleški.
 • Število izdaj na leto: 6 številk (januar,

marec, maj, julij, september, november)

 • Namenjena:Znanstvenikom, strokovnjakom

s področjamatematike in fizike,

profesorjem, študentom.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo

preko spleta ali v pisni obliki /

izposojanimožna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Objavljaizvirneznanstvene in strokovnečlankeiz

matematike, fizike in astronomije, včasihtudikakprevod.

Polegčlankovobjavljaprikazenovihknjig s tehpodročij,

poročila o dejavnostiDMFA Slovenijeternovosti o

drugihpomembnihdogodkih v okviruomenjenih

znanstvenihved.

MATEMATIČNE REVIJE
matemati ne revije3

Logika in razvedrilna matematika

 • Jezik: Slovenski.
 • Številoizdajnaleto: 4 številke

(september, konecnovembra,

konecfebruarjaalimarca in konec

aprilaali maja)

 • Namenjena:Učiteljemmatematike,

učencemosnovnihšol.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo

v pisni obliki / izposojanimožna,

dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Miselneigre in naloge , mrežerazličnihteles,

kijihotrociizrežejo in sestavijo. Revija je

namenjenarazvijanjuotrokovelogike in je

odličnazapripravljanjeučencevnatekmovanja

izlogike, vsebujetudinalogeiztovrstnega

tekmovanja.

MATEMATIČNE REVIJE
matemati ne revije4

Matematičko – fizički list

 • Jezik: Hrvaški.
 • Število izdaj na leto: 4 številke v šolskem letu.
 • Namenjena: Dijakomsrednjihšol, učencemosnovnihšol.
 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko elektronske pošte ali telefona / izposojanimožna, dostopne pa so v čitalnici FMF in IMFM, Matematičnaknjižnica, Univerza v Ljubljani.
 • Kratekopis in obravnavanatematika:Revija z matematično in fizikalnovsebino, v vsakištevilki je tudiprilogaizastronomije. Vsebujevelikonalogzaučence, njihovenajboljšerešitvepotemobjavijo v naslednjihštevilkah,objavljajotudinalogeiztekmovanj v znanju matematike, zabavnomatematiko, nagradninatečaj in drugezanimivosti z dodatkomizfizikezaučenceosnovnihšol.
MATEMATIČNE REVIJE
matemati ne revije5

Mathematics Magazine

 • Jezik: Angleški.
 • Število izdaj na leto: 5 številk
 • Namenjena:Strokovnjakomnapodročju

matematike, profesorjem, študentom.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

spleta / izposoja ni možna, dostopne

v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

Revijaponujaživahno, berljivo in privlačno

predstavitevrazličnihmatematičnihvsebin.

Objavljastrokovnečlankenavečstraneh,

vsakčlanekimaobnovo, podkrepljeni so s

primeri, aplikacijami, ilustracijami in

zgodovinskimiozadji.

MATEMATIČNE REVIJE
matemati ne revije6

Matka

 • Jezik: Hrvaški.
 • Število izdaj na leto: 4 številke
 • Namenjena:Učencem, dijakomprvegaletnika, učiteljem, staršem.
 • Naročanje/izposoja: Naročilo v pisni obliki / izposojanimožna, dostopne pa so v čitalnici FMF in IMFM, Matematičnaknjižnica, Univerza v Ljubljani.
 • Kratekopis in obravnavanatematika:Revijavsebujematematičnečlankeizgeometrije, aritmetike in algebre, zgodovinematematike, življenjepisehrvaških in svetovnoznanihmatematikov, nalogeizrazličnihtekmovanj, posebnestranizanajmlajše, posebnoizbranenalogezanadarjene, različnematematičneigre, križanke, uganke, matematičnerebuse, raznaobvestila, pismabralcev, nagradninatečaj.
MATEMATIČNE REVIJE
slide21

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Matematika v šoli

 • Jezik: Slovenščina
 • Število izdaj na leto: 4 številke
 • Spletna stran: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=17&rID=1546
 • Namenjeno: učiteljem, raziskovalcem s področja didaktike
slide22

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Mathematics teaching

in the middle school

 • Jezik: Angleški
 • Število izdaj na leto: 9 številk
 • Spletna stran: http://www.nctm.org/publications/content.aspx?id=9416ID=1546
 • Namenjeno: srednješolskim učiteljem, študentom pedagoške matematike, tistim, ki izobražujejo učitelje
slide23

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Teaching children

mathematics

 • Jezik: Angleški
 • Število izdaj na leto: 9 številk
 • Spletna stran:

Brezplačno dostopni članki ID=1546http://www.nctm.org/eresources/journal_home.asp?journal_id=4

 • Tematika: reševanje praktičnih problemov, novosti na področju didaktike
slide24

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Mathematics teacher

 • Jezik: Angleški
 • Število izdaj na leto: 9 številk
 • Spletna stran:
 • http://www.nctm.org/publications/mt.aspx?id=8594
 • Tematika: vsakdanji problemi in njihovo matematično reševanje, spodbujanje razprave glede pedagoškega dela
slide25

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Educational studies in

Mathematics

 • Jezik: Angleški
 • Število izdaj na leto: 3 številke
 • Namenjena:učiteljem matematike in drugim strokovnjakom s področja matematičnega izobraževanja
 • Tematika:predstavlja nove ideje s področja izobraževanja
slide26

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

For the learning of mathematics

 • Jezik: Angleški
 • Število izdaj na leto: 3 številke
 • Spletna stran: http://flm.educ.ualberta.ca/index.php?do=current&lang=en
 • Tematika: spodbuja razmišljanje o matematičnemu poučevanju
slide27

REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Mathematics teaching and learning

 • Jezik: Angleški
 • Spletna stran, kjer je dosegljiva brezplačnohttp://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm
slide29
Intervju z učiteljem

Intervju z gospo Simono Zupan, učiteljico na OŠ Sečovje.

 • Ali je OŠ, na kateri poučujete, naročena na katero od revij: splošno didaktično, revijo za didaktiko matematike ali matematične revije?

OŠ Sečovlje je naročena na revije Matematika v šoli, Presek in Logiko ter razvedrilno matematiko.

 • Kako dostopate do teh revij?

Naročena sem na iste revije kot v šoli, po internetu pa ne iščem tovrstnih vsebin.

 • Ali pregledate kdaj tudi kakšno tovrstno revijo v katerem drugem jeziku?

Ne.

 • Katere revije uporabljate pri pouku in za kakšne namene?

Za izbirni predmet matematika uporabljam revijo Logika in matematika, kjer najdem večkrat članke, ki jih lahko vključim v pouk in ga zelo popestrijo. Pred novim letom recimo je bil v reviji koledar iz poliedrov, ki smo ga izdelali z učenci. S pomočjo te revije se učenci pripravljajo na tekmovanja iz logike.

 • Kaj menite o revijah, koliko si učitelji lahko z njimi pomagajo v praksi?

Menim, da je kar nekaj koristnih nasvetov in uporabnih člankov in da lahko marsikaj uporabim pri pouku.

 • Ali katero od revij priporočate tudi učencem?

Pri meni si učenci lahko izposodijo Logiko in razvedrilno matematiko in občutek imam, da jo zelo radi pregledajo, predvsem zato, ker iz te revije rešujemo tudi naloge za tekmovanja iz logike.