lenstv r v eu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Členství ČR v EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Členství ČR v EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Členství ČR v EU. Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996). EHS a komunistický blok. ES jako nástroj imperialismu odmítnutí uznání i jednání kopie v RVHP neformální uznání v roce 1972 (Brežněv) ČSSR jedná až od 1974 obchodní nepreferenční vztahy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Členství ČR v EU' - csilla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lenstv r v eu

Členství ČR v EU

Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996)

ehs a komunistick blok
EHS a komunistický blok
 • ES jako nástroj imperialismu
  • odmítnutí uznání i jednání
 • kopie v RVHP
 • neformální uznání v roce 1972 (Brežněv)
 • ČSSR jedná až od 1974
  • obchodní nepreferenční vztahy
  • červen 1988: Deklarace o navázání oficiálních vztahů
  • duben 1989: Dohoda o obchodu průmyslovými výrobky

„Stejné cíle, stejné postupy“

zlom roku 1989
Zlom roku 1989
 • dominový efekt pádu komunismu
 • nikdo nepřipraven
 • co bude dál?
  • např. teorie Mearsheimera
 • více svobody v zahraniční politice pro oba bloky
z jmy postkomunistock ch st t
Zájmy postkomunistockých států
 • není recept na transformaci
 • obava ze SSSR, nepřipustit návrat komunismu
 • hledání pomoci na Západě (zachrání nás)
  • NATO či EHS?
 • EHS pojímán jako jednotný blok, jakési gravitační centrum naděje
z jmy ehs
Zájmy EHS
 • moment překvapení ze změn- nová situace vykolejuje pevně daný postup (přítěž)
 • SVE pojímána jako celek
  • nedráždit SSSR (sjednocení Německa)
  • hospodářsky nezajímavá oblast (ani do budoucna z toho nic není)
  • ohromné náklady na restrukturalizaci (zkušenosti s NDR)
  • zemědělský charakter (krach CAP?)
  • EHS v dynamice (prohlubování, máme jiné věci na práci)
  • obava z trvání na nově získané suverenitě (příklad Řecka)
  • národnostní problémy (přenos do EHS?)
z jmy jednotliv ch st t ehs
Zájmy jednotlivých států EHS
 • spory mezi zeměmi, každá vidí ve vztazích se SVE něco jiného
 • Německo
  • prioritou sjednocení
  • stabilita na východní hranici, ale…
 • Francie
  • obava ze ztráty politického vlivu v EHS (nemá spojence)
 • Británie
  • co nejrychlejší rozšíření, ale proč…
 • ostatní státy
v sledn strategie ehs
Výsledná strategie EHS
 • zpožděná reakce (politika není tvořena, ale politici jsou vlečeni událostmi)
 • strategie karantény
  • symbolická podpora reforem
  • finanční pomoc
   • Phare (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) v roce 1989, pak i další státy
  • normalizace obchodních vztahů, ale ochrana
  • spoléhejte se na sebe- ne brzkému přijetí
 • nejasná koncepce (příklad Mitteranda a Evropské konfederace)
slide8

Rozuměli obyvatelé východnímu rozšíření?

Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 35.

rok 1989 pozice ssr
Rok 1989- pozice ČSSR
 • zmatek- jak bude vypadat nová zahraniční politika?
 • několik variant, vítězí „Návrat do Evropy“
  • vedení Havla, Dienstbiera, Vondry
 • OF- zpět mezi evropské země
  • snaha o zapojení do mezinárodního Společenství (Rada Evropy, MMF, Světová banka)
  • silná podpora veřejnosti
 • příjem pomoci z Phare
 • Jacques Delors v Praze (září 1990)
  • budou navrženy nové typy dohod
 • ukazuje se změna postoje ES v průběhu roku 1990
podpora pro lenstv v ehs v eskoslovensku v roce 1990
Podpora pro členství v EHS v Československu v roce 1990

Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 31.

1990 startovac ra
1990: Startovací čára
 • Dohoda mezi ČSFR a EHS o spolupráci (květen 1990)
  • Marián Čalfa s Frankem Andriessenem
  • obchodní vztahy, jisté úlevy, platnost 10 let
 • chceme ale víc, Evropská rada a Komise navrhují nové druhy asociačních dohod
  • pro ČSFR, Maďarsko, Polsko
  • o obsahu se jedná po celý rok 1991
   • tlak a lobbing ze strany států SVE (Havel)
   • některé státy EU proti otevření trhů
   • říjen: zlomení odporu Francie (Smlouva o porozumění)
 • v prosinci Dohody o přidružení podepsány (tzv. Evropské dohody)
evropsk dohody charakteristika
Evropské dohody- charakteristika
 • nejširší nečlenské smlouvy kdy uzavřené EU, platnost 10 let
 • hospodářské otázky
  • vytváření oblasti volného obchodu, ale
   • protokoly o citlivých komoditách
   • únikové klauzule (částečně odrazuje investory)
 • širší okruh vztahů
  • nediskriminace občanů navzájem
  • harmonizace plateb a kapitálu
  • kulturní spolupráce
  • finanční pomoc
 • výhled na členství
  • přidružení a členství jsou rozdílné věci
  • malý ústupek v preambuli: „vstup je konečným cílem a přidružení mu může pomoci“
 • zhodnocení: krok vpřed, ale žádný zázrak
rozpad sfr
Rozpad ČSFR
 • Evropské dohody- nutnost ratifikace v členských státech- do platnosti uzavřena prozatímní dohoda
  • asymetrie uvolňování obchodu, členství v GSP
 • Komise otevírá zastoupení v Praze
 • parlamentní volby- vítězí ODS a HZDS
  • směřování k rozdělení
  • souboje zahraničních politik
 • reakce EU
  • nekomentuje, ale není z rozdělení nadšena
   • obava z napodobení Jugoslávie
   • integrační logika
  • pozastavení ratifikace asociační dohody
  • není možný automatický přechod dohod na nástupnické státy
prvn kroky nov ho st tu
První kroky nového státu
 • snaha navázat na pozici Československa
 • ukotvení ČR na mapě mezinárodní politiky
 • vstup do staronových smluv
 • zahraniční politiku vede ODS (Zieleniec)
  • větší orientace na západ
 • jednání o nové asociační dohodě- podepsána v říjnu 1993
  • podobná předchozí
  • novinkou suspenzivní klauzule: pro nás málo přijatelná
  • vznik institucionálního rámce (Rada přidružení, Výbor přidružení, Parlamentní výbor přidružení)
  • stále dohoda dlouhodobá a asymetrická (ale nevyvažuje naše nevýhody)
nov strategie eu summit v kodani
Nová strategie EU: Summit v Kodani
 • snaha Komise (Andriessen, Hans van der Brook, Leon Brittain) a Německa dát rozšíření rámec
 • závazek rozšíření EU
 • důvody:
  • Maastricht za námi
  • podpora pro reformy v SVE klesá
  • pořád ochrana trhu, EU má přebytky
  • hrozba Jugoslávie
  • rozpory mezi rétorikou a realitou
nov strategie eu summit v kodani1
Nová strategie EU: Summit v Kodani
 • definice podmínek členství (kodaňská kritéria)
  • politická kritéria:
   • stabilita a funkčnost demokr. institucí, právní stát
   • ochrana lidských práv a menšin
  • hospodářská kritéria
   • existence tržního hospodářství
   • schopnost čelit konkurenci vnitřního trhu
 • dále: Unie musí být schopna nové členy přijmout bez ohrožení integrace
 • dopady a význam kritérií
  • definice snahy o členství
  • jsme žadatelé druhé kategorie?
  • možnost výmluv ze strany EU, něco neovlivnitelné
krit ria lenstv dle teorie
Kritéria členství dle teorie
 • kandidát musí mít v pořádku své zahraniční vztahy a nesledovat odlišné zájmy než EU
 • podobnost se současnými státy EU hospodářsky a sociálně nebo alespoň výrazně nezaostávat za nejslabšími
 • souhlas s integrací a jejími cíli a hodnotami (elity i občané)
 • plní toto i současní členové EU?
mezidob do p ihl ky
Mezidobí do přihlášky
 • úsilí o využití posunu v Kodani
 • summit v Essenu (prosinec 94)
  • předsedá Německo
  • schválená strategie pro přistoupení nových států
   • není důležité účastnit se politik, ale přejímat legislativu
  • jednotlivé nástroje
   • Bílá kniha- příprava na začlenění do vnitřního trhu
   • strukturovaný dialog
   • Evropské dohody
   • program Phare
mezidob do p ihl ky1
Mezidobí do přihlášky
 • rok 1995: spory v EU
  • rozšíření o další státy
  • mezivládní konference- nutné institucionální změny
  • předsedá Španělsko a Francie
   • priority jinde, preference Středozemí
  • Bílá kniha (Cannes, červen 1995)- kuchařka pro vstup
   • seznam předpisů nutných k připojení k vnitřnímu trhu- ne o přistoupení jako celku
   • obecný postup pro převzetí legislativy
   • poskytnutí technické pomoci (právní pomoc, vzdělávání, náklady)
   • není závazná (ale ani závazek k rozšíření)
  • summit v Madridu (prosinec 1995)
   • doplnění kodaňských kritérií: schopnost přijmout acquis a jeho ochrana
p ihl ka r rok 1996
Přihláška ČR- rok 1996
 • leden 1996
  • předal Klaus italskému premiéru Dinimu
  • ČR podává jako jedna z posledních (taktika)
  • doprovodné prohlášení:

„Vláda České republiky však nezvratně dospěla k témuž závěru, k jakému dospěly v minulosti vlády dnešních členských států, že v moderním evropském vývoji je výměna části vlastní státní suverenity za sdílený podíl na suverenitě nadstátní a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i celé Evropy.“

 • přihláška není garancí rychlého členství- mezi podáním a zahájením rozhovorů často dlouhý časový interval
 • Komise se připravuje na vypracování posudku (zaslání dotazníku)
 • volby červen 1996- vítězí ODS, kontinuita, členství pořád priorita
 • odevzdán dotazník (proč zůstal tajný?)