anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “ - PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on

Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “. Výukový program: Mechanik elektrotechnik Název programu: Číslicová technika II . r očník Osmičková číselná soustava Vypracoval: Mgr. Holman Pavel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English “' - csilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anglicky v odborn ch p edm tech support of teaching technical subjects in english

Anglicky v odborných předmětech"Support ofteachingtechnicalsubjects in English“

Výukový program: Mechanik elektrotechnik

Název programu: Číslicová technika

II. ročník

Osmičková číselná soustava

Vypracoval: Mgr. Holman Pavel

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

osmi kov seln soustava
Osmičková číselná soustava

Oktalová (osmičková soustava) – je vyjádřena symbolem O nebo indexem (8). Oktalova soustava je poziční a stejně jako u decimální a binární soustavy lze i zde každé číslo vyjádřit jako součet součinů, které jsou tvořeny číslicemi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7 a mocninou základu 8, která udává opět řád neboli váhu.

Dle pozic v pozičním systému lze osmičkovou soustavu charakterizovat řádově takto:

8n; 8n-1;…; 84 = 4096; 83 = 512; 82 = 64; 81 = 8; 80 = 1; 8-1 = 0,125;

8-2 = 0,15625; 8-3 = 0,00195…; 2-4 = 0,000244…; … ; 2-(n-1); 2-n

Příklad:

Vyjádřete číslo 1231,12(2) v oktalové soustavě podle jednotlivých řádů

a koeficientů součinu.

1231,12(8) = 1*83 + 2*82 + 3*81 + 1*80 +1*8-1 + 2*8-2

p evod osmi kov ho sla do des tkov soustavy
Převod osmičkového čísla do desítkové soustavy

Hodnotu čísla v osmičkové soustavě lze snadno vyjádřit v desítkové

Soustavě. Stačí jen sečíst jednotlivé hodnoty členů v řádovém zápisu čísla.

Příklad: Převeďte číslo 1234(8) z osmičkové soustavy do desítkové číselné soustavy.

1*83 + 2*82 + 3*81 + 4*80 =

1*512 + 2*64 + 3*8 + 4*1 =

512 + 128 + 24 + 4 = 668

Příklad: Převeďte číslo 4321(8) z osmičkové soustavy do desítkové číselné soustavy.

4*83 + 3*82 + 2*81 + 1*80 =

4*512 + 3*64 + 2*8 + 1*1 =

2048 + 192 + 16 + 1 = 2257

p evod cel ch sel z des tkov seln soustavy do osmi kov
Převod celých čísel z desítkové číselné soustavy do osmičkové

Metoda postupného odčítání

Tuto metodu lze snadno použít k přechodu od jednoho základu

k druhému. Původní číslo se rozkládá postupným odečítáním zmenšujících se mocnin nového základu, kdy je hledaná mocnina nového základu menší nebo rovna než zbývající část původního čísla.

Příklad:

Převeďte číslo 635(10) do osmičkové číselné soustavy.

p evod cel ch dekadick ch sel na osmi kov
Převod celých dekadických čísel na osmičkové

Metoda postupného dělení

Pro vyjádření převodu celého dekadického čísla je základní metodou převodu dělení určeného dekadického čísla základem oktalové soustavy. Po provedení dělení základem 8 zapíšeme výsledek dělení tak, že dělíme na celá dekadická čísla a zároveň musíme zjistit, jaký je zbytek po operaci dělení. Hodnota zbytku může nabývat hodnot 0 až 7.

V dalším kroku se tento postup opakuje tak, že se dělí základem soustavy předchozí výsledek. Opět zapíšeme výsledek zaokrouhlený na celé dekadické číslo a hodnotu zbytku. Takto postupujeme až do toho stavu, kdy výsledek dělení základem soustavy bude hodnota 0. Zapíšeme hodnotu všech zbytků a provedeme zápis výsledku. Opět od posledního zbytku k prvnímu.

Příklad: Vyjádřete číslo 1005(10) v osmičkové číselné soustavě

1005(10) = 1755(8)

p evod dekadick ch sel na osmi kov
Převod dekadických čísel na osmičkové

Metoda postupného násobení

Tato metoda se stejně jako u dvojkové a šestnáctkové číselné soustavy používá nejčastěji při vyjadřování čísla v desítkového soustavě menšího než jedna.

Příklad: Převeďte číslo 0,725(10) do osmičkové soustavy

Číslo 0,725(10) = 0,5631…(8)

aktivita pro ky riskuj
Aktivita pro žáky – Riskuj

Tabulka otázek:

Číslicové zobrazení

za 100

Číslicové zobrazení

za 300

Číslicové zobrazení

za 500

1

1

1

Prémie

Prémie

2

2

2

3

3

3

Prémie

A

B

C

D

E

F

G

H

aktivita pro ky riskuj1
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za100

Kolik číslic používá osmičková soustava?

aktivita pro ky riskuj2
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za100

Pod jakým jiným názvem známe osmičkovou soustavu?

slide11

Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za100

Jaký číselný základ se používá v oktalové soustavě?

aktivita pro ky riskuj3
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za300

Jaké hodnoty nabývá oktalové číslo 123(8) v desítkové soustavě?

aktivita pro ky riskuj4
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za300

Jaké hodnoty nabývá osmičkové číslo 135(8) v desítkové soustavě?

aktivita pro ky riskuj5
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za300

Jaké hodnoty nabývá oktalové číslo 213(8) v desítkové soustavě?

aktivita pro ky riskuj6
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za500

Jaké hodnoty nabývá desítkové číslo 123(10) v osmičkové soustavě?

aktivita pro ky riskuj7
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za500

Jaké hodnoty nabývá desítkové číslo 321(10) v oktalove soustavě?

aktivita pro ky riskuj8
Aktivita pro žáky – Riskuj

Dvojková soustava za500

Jaké hodnoty nabývá desítkové číslo 1234(10) v osmičkové soustavě?

pou it literatura
Použitá literatura
  • Mužík, J. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000. ISBN 80-7361-269-7.
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF 2007 – 2013.
  • Dostupné na: http://www.msmt.cz/eu/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
  • MALINA, V. Digitální technika. České Budějovice: KOPP, 1996
  • KRÝDL, M. Číslicová technika. Dubno, 1999
  • PODLEŠÁK, J., SKALICKÝ, P. Spínací a číslicová technika. Praha, 1994
  • PECINA, J. Ing. PaedDr. CSc.; PECINA, P. Mgr. Ph.d.Základy císlicové techniky. Brno, 2007