Janiye Stress And Weight Gain Aur Rakhiye Apne Aap Ko Fit - PowerPoint PPT Presentation

stress and weight gain tanav ke karan badhta hai motapa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Janiye Stress And Weight Gain Aur Rakhiye Apne Aap Ko Fit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Janiye Stress And Weight Gain Aur Rakhiye Apne Aap Ko Fit

play fullscreen
1 / 8
Janiye Stress And Weight Gain Aur Rakhiye Apne Aap Ko Fit
176 Views
Download Presentation
cshradhha20
Download Presentation

Janiye Stress And Weight Gain Aur Rakhiye Apne Aap Ko Fit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stress and Weight Gain:Tanavke Karan BadhtahaiMotapa HRELATE.COM

  2. Stress and Weight Gain Tanavjokiharkisiko ho saktahai. Lekinkyaaapjantehaiki, aapkeiss tension kekaranaapkamotapabhibadhtahai? Shayadnahi, to chaliyeaajiss article mai hum aapkobatatehai Stress And Weight Gain. hrelate.com

  3. High Calorie Le Lena Weight Gain Due to Stresskedouranaapkodhyannahirahtahaiauraap high calorie ko cheese bhikhanelagtehai. Lekinaap workout kartenahikartehai, Jisseuskikhapatnahi ho patihai. hrelate.com

  4. KhananaKhana Tanavkedourandimagitnauljhanmairahtahaikikaibaarbhojankosahisamay par karnabhuljataehai. Isse body ki metabolism prakriyamaibadhapahuchatihai. Vesenakhane se kabhibhimotapakamnahihotahai. hrelate.com

  5. HarSamayKuchChabateRahna Tanavkedouranvyaktiharsamaykuch munching kartahai. Isse use kuchrahatlagtihai. Lekinisschakkarmaivahkitni calorie le leletahai. Iskaandajabhi use nahirahtahai. Isikaran, vahajnbadhjatahai. hrelate.com

  6. NeendnaAana Tanavkedouranneendbahutkamaatihai. Isse biometric cycle chakra thoda disturb ho jatahaiaurneendnahiaapatihai. Aisemaivyaktikuchnakhuchkhatahaiauruskepachankiprakriyasucharuroop se nahi ho patihai, fir kyavajanbadhjatahai.Stress and Weight Gain maineendnaaanaekbabutmukhayekaranhai. hrelate.com

  7. Caffeine, Cigarette aurSharab Tanavkedourankisikobhiyehteenocheezo hi apni dost lagtihai. Lekininkesevan se sharirmai cortical ka istarbadhajatahaiaur body ka fats burn nahi ho patahai, jitnakiek din maihonachahiye. hrelate.com

  8. TanavHormone ka Nikalna Tanavkedouran Adrenal Gland ek hormone koistravitkartihai. Jiseecortisolkahtehai. Iss hormone maiaise gun hotahaikitanavkitrivtaaurbadhajatihai. Iss hormone kekaran fats keistarmaibhibadhotarihotihai. hrelate.com