slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GR?KS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

GR?KS - PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

GRĒKS. 6. tēma 9. maijā , 2009. GRĒKA IZCELŠANĀS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GR?KS' - crwys


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GRĒKS

6. tēma 9. maijā, 2009

slide2

GRĒKA IZCELŠANĀS

“Nevainojams tu biji no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ, tu neklausīji savai gudrībai aiz ārējā spožuma. Tādēļ es tevi nogāzu pie zemes ķēniņu acu priekšā, lai tie priecājas par to, kā tev klājas.”

(Eceķ. 28: 15, 17)

slide3

GRĒKA IZCELŠANĀS

“Tu gan domāji savā prātā: es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm, es nometīšos uz saiešanas kalna pašos ziemeļos! Es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats Visuaugstākais!”

(Jes. 14: 13-14)

slide5

“Tā bija neuzticēšanās Dieva labumam, neticēšana Viņa vārdam, Viņa autoritātes atmešana, kas padarīja mūsu pirmos vecākus par pārkāpējiem un kas pasaulē ienesa ļaunā atziņu. Tas bija tas, kas atvēra durvis visāda veida viltībām un maldiem. ”

E.G.W. (Education, pg. 25)

Viņi iepazina ļaunuma sekas.

slide6

Darbība pret Dieva likumu.

Grēkpilnas domas.

Iedomīga dzīve.

Bezmērķīga eksistence.

INDIVIDUĀLAIS

GRĒKS

Mēs esam piedzimuši grēcīgi.

Kari, bads, vardarbība, …

Ekoloģiski posti, epidēmijas…

Noziegumi, terorisms…

Morāls pagrimums.

KOPĪGAIS

slide7

INDIVIDUĀLAIS GRĒKS

Darbība pret Dieva likumu

“Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība.”

1. Jāņa 3: 4

“Pārkāpjot Dieva vismazāko likuma daļiņu, mēs esam noziegušies pret visu Dieva likumu.”

E.G.W. (The Upward Look, cp. 364)

slide8

INDIVIDUĀLAIS GRĒKS

Grēkpilnas domas

“Bet es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.”

Mat. 5: 28

“Kad domās grēks ir iemīļots un izlolots, kaut vai slepeni, Jēzus saka, tas liecina, ka grēks valda sirdī.”

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, pg. 60)

slide9

INDIVIDUĀLAIS GRĒKS

Iedomīga dzīve

“Tas viņš atbildēs un sacīs: patiesi, es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzam man neesat darījuši.’”

Mat. 25: 45

“Dieva likums nosoda ne tikai to, ko mēs esam darījuši, bet arī to, ko būtu varējuši, bet neizdarījām.”

E.G.W. (Manuscript releases, vol. 6, pg. 141)

slide10

INDIVIDUĀLAIS GRĒKS

Bezmērķīga eksistence

“Kas gan apzinās savu nomaldīšanos?

Ķīsti mani no manām neapzinātām kļūdām.”

Psalms 19: 13

slide11

KOPĪGAIS GRĒKS

Mēs esam piedzimuši grēcīgi

“Tā tad: kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku – nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.”

Rom. 5: 12

slide12

KOPĪGAIS GRĒKS

Kari, bads, vardarbība,

Ekoloģiski posti, epidēmijas,

Noziegumi, terorisms,

Morāls pagrimums…

Ko es varu darīt, kā kristietis, lai remdinātu kopīgo grēka seku smagumu?

slide13

Kad kristieši…

Kļūs garā nabagi,

Mācēs bēdāties,

Mācēs savaldīties,

Būs izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības,

Būs žēlsirdīgi,

Būs sirdsskaidri,

Mieru nesoši,

Taisnīgi,

Gatavi sekot Jēzum visos gadījumos.

… tiem būs liela ietekme mazinot kopīgā grēka seku ietekmi gan aktīvi, gan pasīvi.

slide15

“«Patiesi, Kungā mūsu Dievā ir Israēla pestīšana. » Cilvēki pēc taisnības ir pārdevuši sevi ienaidniekam. Viņi nevar sevi atpirkt. Tikai pieņemot Kristu par personīgo Pestītāju mēs varam saņemt uzvarošu spēku stāvēt pretī ienaidniekam. Cilvēka lepnums liek tam meklēt pestīšanu citā veidā, nekā to piedāvā Dievs. Tas nevēlas tikt uzskatīts par neko, nevēlas atzīt Kristu kā vienīgo, kas spēj to nosargāt vispilnīgāk. Bet Kristus ir teicis vārdus “nav zem debesīm virs zemes cita vārda, kas cilvēkiem būtu dots, caur ko jūs varat tikt pestīti.»”

E.G.W. (Review & Herald, December 4, 1913)

ad