slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rätt stöd till Arbete Jönköping den 23 januari 2013 Lennart Jönsson 0708-52 99 88 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rätt stöd till Arbete Jönköping den 23 januari 2013 Lennart Jönsson 0708-52 99 88

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Rätt stöd till Arbete Jönköping den 23 januari 2013 Lennart Jönsson 0708-52 99 88 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Rätt stöd till Arbete Jönköping den 23 januari 2013 Lennart Jönsson 0708-52 99 88 lennart.joensson@misa.se. Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 1 (16). Vem är Lennart Jönsson?. Lennart ?!. Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 2 (16).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rätt stöd till Arbete Jönköping den 23 januari 2013 Lennart Jönsson 0708-52 99 88' - cruz-bridges


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rätt stöd till Arbete

Jönköping den 23 januari 2013

Lennart Jönsson

0708-52 99 88

lennart.joensson@misa.se

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 1 (16)

slide2

Vem är Lennart Jönsson?

Lennart ?!

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 2 (16)

slide3

Mitten 1970-tal. Arbetsledare inom Arbetsrehabilitering. Arbetsvårdsnämnden, Stockholms Läns Landsting.

 • Fortfarande stora institutioner och verksamheter. En ”omvandlingens tid” med stor skillnad mellan idéer och verklighet.
 • Vad skiljer “vi och dom” ?
 • 1977 Gruppledare Sturegårdens Dagcenter, Omsorgsnämnden i Stockholm .
 • 1979 Vikarie som Föreståndare,

historik

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 3 (16)

slide4

1981 Föreståndare för nytt dagcenter i Järfälla. Stockholms “sista stora dagcentret” för över 40 personer.

 • Vi ville ”utmana det etablerade”. Vi ville utgå från de människor vi jobbade för. Sågs som “bråkstakar”.
 • 1984-86 En fantastisk utveckling. Två nya enheter, nu en daglig verksamhet för drygt 65 personer med enheter som hade olika inriktningar.

historik

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 4 (16)

slide5

Slutet 1980-tal. Stagnation och fokus på allt tajtare ekonomiska ramar. Utvecklingsarbete avstannade. Chefsjobbet mer administrativt inriktat.

 • Början 1990. Tydligt fokus på överföring till kommunerna . Parallellt ökade diskussioner om “alternativa driftsformer”.
 • 1992-1993. Planering inför start av entreprenad . Jobbade både med att avsluta “landstingstiden” och att planera för start av den egna verksamheten.

historik

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 5 (16)

slide6

Krav från Landstingets Omsorgsverksamhet;

 • ”alternativa utförare ska tillföra något nytt”
 • Misas grundidé skapades. Tog fasta på det glapp som fanns mellan det som uttalades och det som erbjöds.
 • Metodutveckling
 • Individuellt perspektiv
 • Samhällsinriktning
 • Arbetsinriktning

historik

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 6 (16)

slide7

1994 startade Misa AB. Driftsform en entreprenad.

 • Omfattning 1994; 35 deltagare, 16 anställda.
 • En inriktning ingen önskade, “arbetslinjen” fanns inte inom LSS-världen
 • Skapade en tre-stegs-modell. Det skulle vara självklart att vi först inventerade vad varje person önskade och hade för mål. ------- Steg två innebar att vi når de mål deltagaren har. ------- Steg tre infaller när deltagaren nått sina mål.
 • Egentligen självklarheter!

historik

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 7 (16)

slide8

Avgörande inslag under Misas resa:

 • Anammade metoden Supported Employment , som byggde på samma grundidé som Misa arbetade efter, vi initierade till bildandet av SFSE 1994/1995.
 • Avskaffade egen gruppverksamhet, deltagare skulle inte behöva passera institutionsverksamhet och gruppverksamhet på sin väg till arbete
 • Bestämde oss för att i första hand rekrytera medarbetare med ordentlig utbildning.

historik

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 8 (16)

slide9

Supported Employment i korta drag:

 • För människor som vill jobba gäller;
  • Att det normala arbetslivet är bättre än skapade jobbsituationer och institutionsverksamhet.
  • Att människor duger som de är, träning ska inte göras innan, det ska ske i reella jobbmiljöer. Motivation till att träna och utveckla sig får man genom att finnas i det riktiga arbetslivet.
  • Att stöd ska fortsätta när personer får anställning, (om det behövs), speciellt för människor som fått rätt till LSS-insatser eller SoL-insaster.

Supported Employment

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 9 (16)

slide10

Vad är vi idag ?

Misa stöttar drygt 1000 personer och vi är över 200 anställda.

 5 % personer med bestående förvärvad hjärnskada  20 % personer med inlärningssvårigheter/utvecklingsstörning  20 % personer med Psykisk ohälsa/sjukdom  50 % personer med NPF/Autismspektra

idag

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 10 (16)

slide11

Varför har vi fått en så pass häftig utveckling ?

Vi har en stark gemensam värdegrund och strävan inom organisationen att vi vill förändra attityden i samhället för att skapa ”ett arbetsliv för alla”.

Den ger oss en fast övertygelse att en plats i det ordinarie arbetslivet på olika sätt ger människor styrka och självförtroende samt möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet. Dessutom öppnar arbete dörren till en värld av situationer och relationer som ger människor möjligheter till ett rikt liv.

  Vi har en tro på att ett arbete så långt det är möjligt ska ske i det ordinarie arbetslivet. Skyddade och institutionella arbetssituationer ökar risken för att människor blir marginaliserade och hamnar i utanförskap.

varför ?

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 11 (16)

slide12

Några erfarenheter…

Om man ska arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete måste en organisation ha sanktion för arbetet i hela organisationen. Man måste också våga fatta kontroversiella och ibland obekväma beslut. Våga jobba långsiktigt…

Grunden i arbetet baseras på en människosyn. Om man inte tar tag i frågan om bemötande och attityder så hjälper inga tekniker och metoder i världen. En kirurg med verktyg, men utan kompetens är livsfarlig! Så också anställda inom socialt arbete!

Viktigt att se till människors styrkor och förmågor, inte fokusera tillkortakommanden. Gäller egentligen oss alla!

Alla människor ska ses som resurser i samhället.

erfarenheter…

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 12 (16)

slide13

Några till…

Att prata i termer av diagnos leder i sig till ett feltänkande och uppdelning i vi-och-dom. Vi måste lära om och prata/tänka i termer av att vi alla är olika människor med olika egenskaper. En människa ÄR aldrig sin funktionsnedsättning, en nedsatt funktion eller svårighet är en av många egenskaper som en människa har, bland många andra egenskaper.

Funktionsskillnad istället för Funktionsnedsättning

Vi måste i varje stund tro på att alla människor har inneboende viljekraft – vår roll som stödjare/anhörig/medarbetare är att vara nyfikna och stötta personer att våga ta fram den, att våga testa sina vingar. Att våga pröva…

vi…

inte vi och dom

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 13 (16)

slide14

Slutord - ”som jag ser det…”

Vi har kvar en mängd strukturer och lösningar som VI TROR är bra. Institutionella lösningar inom ”omsorgsvärlden” har ALLTID utvecklats för att skapa stordriftsfördelar, och i väldigt lite utsträckning skapats för de berörda människornas bästa. Oftast är dessa inte bra lösningar ur någon aspekt – vare sig ekonomiskt eller mänskligt!

Lösningar som SAMHALL har i utredning efter utredning visat sig inhumant och ineffektivt. Slopa färdiga lösningar & strukturer och skapa mer individualiserat stöd som t.ex. stöd enligt metoden Supported Employment.

Det finns forskning, det finns metoder, men var finns utvecklande ”handikappforskning”?

Varningens finger – enligt forskare ökar institutionslösningar i Norden!

som jag ser det…

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 14 (16)

slide15

WiljaGruppen

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 15 (16)

slide16

Tack för att du lyssnat !

 • Lennart Jönsson
 • lennart.joensson@misa.se

Lennart Jönsson 2013 01 23 / Jönköping HSO / Side 16 (16)