Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna
Download
1 / 14

Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna. del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor. 120531 Hanna Forslund. Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna. Hedemora = Dalarnas äldsta stad. Handel. Servar omlandet. 120531 Hanna Forslund. Riksintresset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna' - cricket


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna

del av Dalarna + del av Bergslagen = Jordbruk + skog + gruvor + hyttor

120531Hanna Forslund


Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna

Hedemora = Dalarnas äldsta stad. Handel. Servar omlandet

120531Hanna Forslund

 • Riksintresset

 • medeltida kulturlager

 • stadsform o gatusträckn.

 • torg

 • 1800-talsbebyggelse

 • bostadsomr. 1900t. speglar social bakgrund

 • odlingsmönster, stadsjord


Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna

Skydd?

Fornlämningslagen

5 byggnadsminnen

Många inventeringar...

120531Hanna Forslund

sedan 1970-talet och framåtBevarandeplan 1991

Uthusinventering 1996

Det glömda Hedemora – Industrisamhällets kulturmiljöer, 2006


Detaljplanering ex hedemora

Brokig bebyggelse

Detaljplanering – ex. Hedemora

Finns aktualitet och beredskap för… ?

 • skydd av kulturmiljö

Skyddat idag


Skyddade miljöer idag

Skyddade miljöer idag

Skyddade miljöer idag


Detaljplanering ex hedemora1
Detaljplanering – ex. Hedemora

Finns aktualitet och beredskap för… ?

 • skydd av kulturmiljö

Skyddat idag

Bör skyddas enl. FÖPSkyddsvärda uthusinventering

kulturmiljöer enl.

Översiktsplan 1993


Skyddsvärt? uthusinventering

Identitet, Historia, Skönhet


Detaljplanering ex hedemora2
Detaljplanering – uthusinventeringex. Hedemora

Finns aktualitet och beredskap för… ?

 • skydd av kulturmiljö

Skyddat idag

Bör skyddas enl. FÖP


Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna uthusinventering

FÖP 2009: lyft fram historien och koppling till omlandet, bevara bebyggelse, skyddsbestämmelser

120531Hanna Forslund

2011KS: Skydda hela bebyggelsen!

Likställ bestämmelser

Utvecklingsmöjligheter


Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna uthusinventering

VÄGVAL: DP, OB, byggnadsordning, råd och uppmärksammanden… ?

120531Hanna Forslund

Andra exempel = enhetliga gamla stadkärnor med charmig träbebyggelse:

Arboga - byggnadsordning med tillhörande konkreta råd och anvisningar, 2000Nora - OB 2010 (reglerar), Byggnadsordning 2010 =FÖP (rådger, förklarar)Säter - OB 1995

Sigtuna - Bevarande och förnyelseplan 1986

Eksjö - ?

 OB


Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna uthusinventering

 • 9 karaktärsgrupper:

 • Historia, hus, detaljer, trädgård, uthus, målbild

 • Bestämmelser

 • Likställd i hela omr.

 • -särskilt värdefull beb.

 • -enstaka rivning

 • -enstaka nybyggnation

 • -hänvisn => resp karaktär

 • Utökad lovplikt

 • Vissa grupper

 • Ändrad markbeläggn.

 • Trädfällning

 • Anmälningsplikt

120531Hanna Forslund

Kan man bestämma fler saker som får göras utan lov?


Områdesbestämmelser för Hedemora stadskärna uthusinventering

120531Hanna Forslund

 • FUNDERINGAR

 • Borde riksintresset preciseras/omdefinieras?

 • Skydda stadsjordar? Hur?

 • OB - rätt metod?

 • Hur säkerställa gröna värden?


ad