Download
fysiikkamoottorit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fysiikkamoottorit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fysiikkamoottorit

Fysiikkamoottorit

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Fysiikkamoottorit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fysiikkamoottorit Michael Sundqvist TV10S1M3

  2. Mikä on fysiikkamoottori? • Simuloi oikean maailman fysikaalisia ilmiöitä • Tärkeimmät simuloinnit rigid body (myös törmäysten käsittely), soft body ja nesteet • Käytön hyödyt: • Säästää aikaa • Animaation autenttisuus • Käytön haitat: • Tarvitsee paljon prosessorin laskenta-aikaa • Joissain tapauksissa pääsee helpommalla animoimalla käsin

  3. Rigid Body -simulointi • Käytetään kiinteän, muotoaan muuttamattoman kappaleen simuloinnissa • Simuloinnilla voidaan laskelmoida pyörimisliike • Voimat jotka vaikuttavat liikkeeseen: • Painovoima– kuinka nopeasti kappale putoaa • Massa – kuinka paljon voimaa tarvitaan kappaleen liikuttamiseen • Esimerkkejä: pyörivät pallot, hajoavat tiiliseinät • http://www.youtube.com/watch?v=MNhDCk2rD0Y

  4. Soft Body -simulointi • Käytetään muotoaan muuttavien kappaleiden simulointiin • Yleensä ainoastaan visuaalisesti korrekti simulointi • Käyttökohteet: hajoavat materiaalit, ”hyytelömäisyys” ja sulaminen, hiukset, vaatteet • http://www.youtube.com/watch?v=qdusMZlBbQ4

  5. Nestesimulointi • Nesteiden ja kaasujen vuorovaikutus suljetussa tilassa • Koostuu lukuisista partikkeleista • Käyttökohteet: nesteet, savu, tuli, räjähdykset, kaasut • http://www.youtube.com/watch?v=x_IwYVLNiOs