WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA. TUỆ NGỮ CỦA ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 (2). Nguồn : Internet Nhạc : Buddha album – Deuters. Thiết kế PPS: Trần Lê Túy -Ph ượ ng Việt dịch : Trần Đinh Hoành & Trần Lê Túy -Ph ượ ng. Click Chuột. HIS HOLINESS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - crete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA

TUỆ NGỮ CỦA ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14

(2)

Nguồn: Internet

Nhạc: Buddha album – Deuters

Thiếtkế PPS: TrầnLêTúy-Phượng

Việtdịch: TrầnĐinhHoành & TrầnLêTúy-Phượng

Click

Chuột


Slide2 l.jpg

HIS HOLINESS

THE FOURTEENTH DALAI LAMA.

Tenzin Gyatso, was born in 1935 to a peasant family in northeastern Tibet, and was recognized at the age of two as the reincarnation of his predecessor, the thirteenth Dalai Lama. The world’s foremost Buddhist leader, he travels extensively, speaking eloquently in favor of ecumenical understanding, kindness and compassion, respect for the environment, and above all, world peace.

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA thứ 14

Tenzin Gyatso, sinh năm 1935 trong một gia đình nông dân miền đông bắc Tây Tạng. Năm 2 tuổi được công nhận là tái sinh của người tiền nhiệm, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Là lãnh đạo Phật giáo hàng đầu trên thế giới, Ông đi khắp nơi, giảng thuyết hùng hồn về am hiểu giữa các tôn giáo, nhân ái , từ bi, tôn trọng môi trường, và trên hết là, hòa bình thế giới.


Slide3 l.jpg

As long as you are a member of the human family, you need warm human feeling, warmhearted feeling.

The question of world peace, the question of family peace, the question of peace between wife and husband, or peace between parents and children, everything is dependent on that feeling of love and warmheartedness.

Nếu bạn ở trong gia đình nhân loại, bạn cần có tình người ấm áp, trái tim ấm áp. Những vấn đề về hòa bình thế giới, an bình gia đình, hòa ái chồng vợ, hay yên lành giữa cha mẹ và con cái, tất cả đều tùy thuộc vào cảm giác yêu thương và trái tim ấm áp đó.


Slide4 l.jpg

When you lose, warm human feeling, warmhearted feeling.

don’t lose the lesson.

Khi thua,

đừng mất bài học.


Slide5 l.jpg

Follow the three R’s: warm human feeling, warmhearted feeling.

– respect for self

– respect for others, and

– responsibility for all your actions.

Theo luật 3 T:

- Tự trọng

- Tôn trọng người khác

- Trách nhiệm về mọi hành động của mình


Slide6 l.jpg

Not getting what you want is warm human feeling, warmhearted feeling.

sometimes a wonderful stroke of luck.

Không được điều mình muốn

đôi khi lại là điều may mắn.


Slide7 l.jpg

Learn the rules, warm human feeling, warmhearted feeling.

so you know how to

break them properly.

Học quy tắc

để biết phá bỏ

quy tắc đúng cách.


Slide8 l.jpg

Don’t let a little warm human feeling, warmhearted feeling.

dispute injure

a great relationship.

Đừng để một

tranh chấp nhỏ

làm tổn thương

một thâm tình lớn.


Slide9 l.jpg

When you realize you’ve made a mistake, warm human feeling, warmhearted feeling.

take immediate steps to correct it.

Khi nhận ra mình vừa làm lỗi, sửa lỗi ngay lập tức.


Slide10 l.jpg

Spend some time warm human feeling, warmhearted feeling.

alone every day.

Nên có

thời gian một mình mỗi ngày.


Slide11 l.jpg

Open your arms warm human feeling, warmhearted feeling.

to change, but

don’t let go

of your values.

Mở rộng vòng tay

chào đón thay đổi,

nhưng đừng bỏ đi

đức hạnh của mình.


Slide12 l.jpg

Silence is sometimes the best answer. warm human feeling, warmhearted feeling.

Đôi khi im lặng là câu trả lời hay nhất.


Slide13 l.jpg

Live a good, honorable life.  warm human feeling, warmhearted feeling.

Then when you get older, and think back,

you’ll be able to enjoy it a second time.

Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh.

Rồi khi về già, hồi tưởng lại,

bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa.


Slide14 l.jpg

A loving atmosphere in your home warm human feeling, warmhearted feeling.

is the foundation for your life.

Bầu không khí yêu thương trong nhà bạn

là nền tảng cho đời sống của bạn.


Slide15 l.jpg

In disagreements warm human feeling, warmhearted feeling.

with loved ones,

deal only with

the current situation. 

Don’t bring up the past.

Khi bất đồng

với người thân,

nói về chuyện

hiện tại mà thôi.

Đừng nhắc đến chuyện cũ.


Slide16 l.jpg

Share your knowledge.  warm human feeling, warmhearted feeling.

It is a way to achieve immortality.

Chia sẻ kiến thức của bạn.

Đó là cách để thành bất tử.


Slide17 l.jpg

Be gentle with the Earth. warm human feeling, warmhearted feeling.

Hãy dịu dàng với Mẹ Đất.


Slide18 l.jpg

Once a year, warm human feeling, warmhearted feeling.

go someplace you’ve

never been before.

Mỗi năm một lần,

hãy tới một nơi

bạn chưa bao giờ tới.


Slide19 l.jpg

Judge your success warm human feeling, warmhearted feeling.

by what you had

to give up in order

to get it.

Đo lường thành công của bạn bằng những gì bạn phải mất đi

để có nó.


Slide20 l.jpg

Approach love and cooking warm human feeling, warmhearted feeling.

with reckless abandon.

Hãy yêu và nấu ăn

với đam mê cuồng nhiệt.


Slide21 l.jpg

Old friends pass away, warm human feeling, warmhearted feeling.

new friends appear.

It is just like the days.

An old day passes,

a new day arrives.

The important thing is

to make it meaningful:

a meaningful friend –

or a meaningful day.

Bạn cũ mất đi,

bạn mới đến.

Cũng như ngày tháng.

Ngày cũ qua đi,

ngày mới đến.

Điều quan trọng là

làm nên ý nghĩa:

một tình bạn có ý nghĩa –

hay một ngày có ý nghĩa.


Slide22 l.jpg

In the practice warm human feeling, warmhearted feeling.

of tolerance,

one's enemy is

the best teacher.

Trong thực hành

đức nhẫn nhục,

kẻ thù của ta là

thầy hay nhất của ta.


Slide23 l.jpg

I am open warm human feeling, warmhearted feeling.

to the guidance

of synchronicity,

and do not let

expectations

hinder my path.

Tôi chấp nhận

hướng đến hài hòa,

nhưng không để

mong ước đó

cản đường tôi.


Slide24 l.jpg

Human beings are warm human feeling, warmhearted feeling.

of such nature that

they should have not

only material facilities

but spiritual sustenance

as well. Without

spiritual sustenance,

it is difficult to get

and maintain peace of mind.

Bản chất của con người là

không chỉ có vật chất

mà còn cần đời sống tâm linh.

Nếu không có đời sống tâm linh,

rất khó để đạt an bình và

giữ được an bình trong tâm hồn.


Slide25 l.jpg

Love and compassion warm human feeling, warmhearted feeling.

are necessities,

not luxuries. Without them, humanity cannot survive.

Tình yêu và từ tâm là nhu cầu,

không phải xa xỉ phẩm.

Không có tình yêu và từ tâm,

nhân loại không thể tồn tại.


Slide26 l.jpg

If in day to day life you lead a good life, honesty, with love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

Nếu bạn sống tử tế hàng ngày,

thành thật,

với tình yêu,

với từ tâm,

giảm ích kỷ,

tự nhiên bạn sẽ đến Niết Bàn.


Slide27 l.jpg

If you want others to be happy, practice compassion. love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

If you want to be happy, practice compassion.

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm.

Nếu bạn muốn bạn hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm.


Slide28 l.jpg

True compassion love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

is not just an

emotional response

but a firm commitment founded on reason.

Từ tâm thực sự

không chỉ là một

phản ứng tình cảm,

mà là một tâm nguyện

của lý trí.


Slide29 l.jpg

If the love within your mind love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

is lost and you see other beings

as enemies, then no matter how much knowledge or education or material comfort you have, only suffering and confusion will ensue.

Nếu tình yêu trong tâm của bạn

mất đi, và bạn thấy mọi người khác

đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức,

giáo dục, hay tiện nghi vật chất nhiều

đến mức nào, bạn cũng chỉ có

khổ đau và rối rắm.


Slide30 l.jpg

Only the development love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

of compassion and

understanding for others

can bring us the tranquility

and happiness we all seek.

Chỉ có phát triển từ tâm

và thấu hiểu người khác

mới có thể mang lại cho chúng ta tĩnh lặng và hạnh phúc

mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.


Slide31 l.jpg

The more we care for the love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

happiness of others, the greater

is our own sense of well-being.

Cultivating a close, warm-hearted

feeling for others automatically

puts the mind at ease. It is the

ultimate source of success in life.

Càng quan tâm đến hạnh phúc

của người khác, chúng ta

càng thấy an lạc.

Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết

ấm áp đối với người khác

tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm.

Đó là nguồn gốc tối hậu

của thành công trong đời.


Slide32 l.jpg

True compassion is universal in scope. love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

It is accompanied

by a feeling of responsibility.

Từ tâm thực sự

có tính cách hoàn vũ.

Từ tâm luôn luôn có

ý thức trách nhiệm đi kèm.


Slide33 l.jpg

We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person

or nation is the happiness of humanity.

Chúng ta phải biết rằng

nỗi đau khổ của một người

hay một quốc gia

là nỗi đau khổ

của toàn thể loài người.

Niềm hạnh phúc

của một người

hay một quốc gia

là niềm hạnh phúc

của toàn thể loài người.


Slide34 l.jpg

I believe all suffering is caused by nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person

ignorance. People inflict pain on

others in the selfish pursuit of their

happiness or satisfaction. Yet true

happiness comes from a sense of

peace and contentment, which in

turn must be achieved through the

cultivation of altruism, of love and compassion, and elimination of

ignorance, selfishness, and greed.

Tôi tin rằng mọi khổ đau

đều sinh ra từ ngu muội.

Người ta gây đau đớn cho người khác,

khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc

hay thỏa mãn riêng mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc thật sự

đến từ cảm giác an bình và hài lòng,

tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha,

tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội,

ích kỷ, và tham lam.


Slide35 l.jpg

Take care of your nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person Thoughts

because they become Words.

Take care of your Words

because they will become Actions.

Take care of your Actions

because they will become Habits.

Take care of your Habits

because they will form your Character.

Take care of your Character

because it will form your Destiny,

and your Destiny will be your Life.

Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn,

vì chúng sẽ thành Lời Nói.

Cẩn thận với Lời Nói của bạn,

vì chúng sẽ thành Hành Động.

Cẩn thận với Hành Động của bạn,

vì chúng sẽ thành Thói Quen.

Cẩn thận với Thói Quen của bạn,

vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn.

Cẩn thận với Nhân Cách của bạn,

vì nó sẽ định Số Phận bạn,

và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn.


Slide36 l.jpg

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha! nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!

CHÚC AN LẠC

TrầnĐìnhHoành & TrầnLêTúy-Phượng