ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA - PowerPoint PPT Presentation

crescent
zoologie plazi reptilia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation
ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA
186 Views
Download Presentation

ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZOOLOGIEPLAZI - REPTILIA PRVNÍ CELE SUCHOZEMŠTÍ OBRATLOVCI

 2. Vývoj • Oplození vnitřní. • Vývoj ve vejci: bílek, papírová blána, skořápka. • Oviparní – vejcorodí (mláďata vaječný zub). • Ovoviviparní – vejcoživorodí (ještěři a hadi). • Viviparní – živorodí - redukované vaječné obaly – primitivní placenty (zmije, agamy, gekoni). • Žloutkový váček. • Obal – amnion. Zoologie - Plazi

 3. Vývoj • Živočichové od plazů po savce prodělávají vývoj v chráněném plodovém obalu a nazývají se AMNIOTA. Zoologie - Plazi

 4. Vývoj Zoologie - Plazi

 5. Amnion - plodový obal Zoologie - Plazi

 6. Morfologie a anatomie • Kostra plně osifikovaná. • Žebra napojena v hrudní a bederní oblasti na většinu obratlů. • Hrudní kost chybí u hadů a želv. Zoologie - Plazi

 7. Morfologie a anatomie • Poprvé se objevují mezižeberní svaly a bránice. • Pokožka suchá a šupinatá – rohovatí. • Svlékání – hadi celá kůže a ještěři po částech. • Želvy – krunýř – kostěné útvary ze škáry. • Chromatofory – barvoměna (chameleón). Zoologie - Plazi

 8. Systematika plazů • Řád: Hadi • Řád: Ještěři • Řád: Krokodýlové • Řád: Želvy • Řád: Ptakoještěři • Řád: Dinosauři Zoologie - Plazi

 9. Hadi • Tělo bez končetin – druhotně zakrnělé. • Jedové zuby – rýhy nebo vnitřní kanálek. • Rozeklaný jazyk. • Srostlá průhledná víčka. • Kořist požírají celou (široce rozeklaná tlama – čtvercová kost). • Rychlý metabolismus – vydrží dlouho hladovět. Zoologie - Plazi

 10. Zmijovití - Zmije obecná • 2 velmi ostré jedové zuby v horní čelisti – vztyčí se při otevření tlamy. • Noční lovec. • Další zástupci: • zmije růžkatá, chřestýš, křovinář. Zoologie - Plazi

 11. Užovkovití • Nejedovatí hadi, nebo mají zadní jedové zuby. • Kruhové zornice. • Zástupci: • Užovka obojková • Užovka podplamatá • Užovka hladká • Užovka stromová Zoologie - Plazi

 12. UžovkovitíUžovka stromová Zoologie - Plazi

 13. UživkovitíUžovka podplamatá Zoologie - Plazi

 14. Hroznýšovití – škrtičiHroznýš královský Zoologie - Plazi

 15. HroznýšovitíKrajta tygrovitá Zoologie - Plazi

 16. HroznýšovitíAnakonda velká Zoologie - Plazi

 17. HroznýšovitíAnakonda velká • Dorůstá podobně jako krajta mřížkovaná až do délky 8-9 metrů, ovšem je daleko těžší. Osmi-metrová anakonda může mít hmotnost až kolem 150 kg. • V potravě není vybíravá, v přírodě loví kajmany, želvy a ryby, ale i ptáky, kapybary, a jiné savce. • Je pravda, že cítí-li se anakonda ohrožena, nebojí se bez zaváhání zaútočit i na člověka. To samé lze ovšem říci i o jiných, a i daleko menších hadech. Zoologie - Plazi

 18. HroznýšovitíAnakonda velká • Bohužel, i anakonda se stává obětí chamtivosti člověka. Poptávka po hadí kůži je stále vyšší než nabídka, a tak je tvrdě pronásledována. Navíc je anakonda velkou pochoutkou pro místní domorodce. Zoologie - Plazi

 19. HroznýšovitíAnakonda velká • O anakondě kolují hrůzostrašné historky, amazonští Indiáni ji nazývají " Požírač lidí ". Nejtěžší had světa Zoologie - Plazi

 20. Korálovcovití • Prudce jedovatí. • Nápadné kresby: • Kobra indická • Kobra africká • Mamba • Korálovec • Taipan • Kobra indická Zoologie - Plazi

 21. Korálovcovití Taipan Korálovec Zoologie - Plazi

 22. Ještěři (sauria) Ještěrka obecná Zoologie - Plazi

 23. Ještěři (sauria) Ještěrka živorodá Zoologie - Plazi

 24. Ještěři - Agamy Zoologie - Plazi

 25. Ještěři - Chameleón Zoologie - Plazi

 26. JeštěřiHaterie novozélandská Živoucí zkamenělina – Haterie novozélandská Zoologie - Plazi

 27. JeštěřiLeguan galapážský Zoologie - Plazi

 28. JeštěřiKorovec jedovatý Zoologie - Plazi

 29. Ještěři – varanovitíVaran komodský Zoologie - Plazi

 30. Ještěři – varanovitíVaranovec bornejský Zoologie - Plazi

 31. Želvy • Želva má páteř částečně srostlou s krunýřem (se štítovými deskami). Většina druhů dokáže zcela zatáhnout hlavu i končetiny a ocas. • Některé druhy dokáží dokonce "přiklopit" pohyblivými krunýřovými deskami veškeré měkké části. Horní část krunýře se česky jmenuje karapax, dolní část plastron. Zoologie - Plazi

 32. Suchozemské želvyŽelva sloní Zoologie - Plazi

 33. Suchozemské želvyŽelva řecká Zoologie - Plazi

 34. Suchozemské želvyŽelva bahenní Zoologie - Plazi

 35. Vodní želvyKajmanka dravá Zoologie - Plazi

 36. Vodní želvyŽelva nádherná Zoologie - Plazi

 37. Vodní želvyKareta mořská Zoologie - Plazi

 38. Krokodýlové • Zahrnuje nejméně 20 čeledí už vyhynulých (tzv. fosilních) krokodýlů, z nichž některé druhy se vyskytovali i v Evropě. • Podle nejnovějších poznatků se dnes žijící krokodýlové řadí do jediné čeledi, která se dělí na 3 podčeledi. Zoologie - Plazi

 39. Krokodýlové • Čeleď: Krokodýlovití (Crocodylidae) • Podčeleď: Aligátorovití (Alligatorinae) • Podčeleď: Krokodýlovití (Crocodylinae) • Podčeleď: Gaviálovití (Gavialinae) Zoologie - Plazi

 40. AligátorovitíAligátor - albín Zoologie - Plazi

 41. AligátorovitíAligátor americký Zoologie - Plazi

 42. KrokodýlovitíKrokodýl nilský Zoologie - Plazi

 43. Gaviálovití - Gaviál Zoologie - Plazi

 44. Ovoviviparia Amnion Viviparia Chromatofory Oviparia Vejcoživorodí Živorodí Plodový obal Vejcorodí Barvoměnné buňky Které pojmy spolu souvisí? Zoologie - Plazi

 45. Vyhodnocení • a • c • b • e • d Zoologie - Plazi

 46. Opakování • Jaké druhy svalů se poprvé objevili u plazů? • Co znamená pojem ovoviviparia? • Jaká je nejjedovatější skupina hadů? • Co umožňuje některým plazům měnit zbarvení pokožky? • Jak se nazývá plodový obal, který se poprvé objevil u plazů? Zoologie - Plazi

 47. Použité zdroje • http://www.volny.cz/richardhorcic/www%20stranky/rekordy.htm • http://www.zoopraha.cz • http://www.hadi.wz.cz • http://www.biolib.cz • Daněk, G.: Zoologie. SPN, Praha, 1966 • Zicháček, V.: Biologie živočichů. Nakladatelství Olomouc, 1997 Zoologie - Plazi