driftsforum storrankekompostering 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Driftsforum storrankekompostering 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Driftsforum storrankekompostering 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Driftsforum storrankekompostering 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Driftsforum storrankekompostering 2004. Rammebetingelser for storrankekompostering Presentert på NRF driftsforum for storrankekompostering LHL-senteret Skibotn 9. september 2004 Henrik Lystad Rådgiver, NRF. Innhold. Regelverk Dagens regelverk Forskrift om animalske biprodukter (ABP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Driftsforum storrankekompostering 2004' - creola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
driftsforum storrankekompostering 2004
Driftsforum storrankekompostering 2004
 • Rammebetingelser for storrankekompostering
  • Presentert på NRF driftsforum for storrankekompostering
  • LHL-senteret Skibotn
  • 9. september 2004
  • Henrik Lystad
  • Rådgiver, NRF
innhold
Innhold
 • Regelverk
  • Dagens regelverk
  • Forskrift om animalske biprodukter (ABP)
  • Direktiv om biologisk avfallsbehandling
  • Deponiforbud for nedbrytbart avfall
 • Teknologi
  • Funkar – funkar inte?
 • Marked
  • Behandlingskostnader
  • Avsetning av kompost
regelverk
Regelverk
 • Dagens rammebetingelser i kortform
 • Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Forbud mot deponering av våtorganisk avfall
 • Sluttbehandlingsavgift
 • Storhusholdningsavfall til miljøfôr
 • Forskrift om transport og behandling av animalsk avfall…..
forskrift om gj dselvarer mv av organisk opphav
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Gjødselvareforskriften
 • Samordnet forskrift med våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og silosaft siden 2003
 • Regulerer kvalitet (og produksjon) til kompost og andre gjødselvarer og jordforbedringsmiddel
 • Registreringsplikt for alle produkter (unntak for hageavfallskompost)
 • 4 ulike kvalitetsklasser med tilhørende bruksbegrensninger
 • Forskriften har bidratt til å sikre kvaliteten og tilliten til kompost i Norge
forskrift om animalske biprodukter abp 1
Forskrift om animalske biprodukter – ABP 1
 • Status
  • Gylidg i EU fra 10/2002
  • Tilleggsregler vedtatt 4/2003
  • På høring i Norge (til 8.okt 2004) – vedtas i EØS-komiteen
 • Innhold
  • Biologisk behandling definert som metode for smittebegrensning
  • Biprodukter inndeles i tre avfallskategorier
  • Storhusholdningsavfall ikke lenger til fôr (mulig unntak ->10/2006)
  • Definerte hygieniseringskrav for biologisk behandling
   • Lukket tank, 70 °C i 60 min, maks partikkelstørrelse 12 mm
   • Kjøkkenavfall er unntatt, i påvente av krav i bioavfallsdirektivet
   • Annet kat 3. unntak fram til 31.12.2004, trolig forlenget
forskrift om animalske biprodukter abp 2
Forskrift om animalske biprodukter – ABP 2
 • Forskriften berører….
 • Matavfall fra privat- og storhusholdninger
  • Unntak, i påvente av direktiv for biologisk avfallsbehandling gjelder nasj. regelverk.
  • Ikke nødvendig å søke Mattilsynet om godkjenning
 • Butikkavfall med animalske rester, annet animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og slakteri (godkjent til konsum => kat. 3)
  • Overgangsbestemmelser ut 2004
  • Forlenges trolig ut 2005
  • Ikke nødvendig å søke om godkjennelse etter Mattilsynet (ennå)
forskrift om animalske biprodukter abp 3
Forskrift om animalske biprodukter – ABP 3
 • Implementering Norge – trolig tidlig 2005
  • Norsk oversettelse vil komme
  • Mattilsynet jobber med en veiledning for komposterings- og biogassanlegg
 • Overgangsordninger
  • Matavfall fra kjøkken – Til bioavfallsdirektivet kommer
  • Annet kat. 2 og 3 materiale til kompostering/biogass – Trolig overgangsordninger for et år av gangen (ut 2005 vedtas trolig om kort tid)
  • Matavfall til fôr – Norge har søkt om overgangsordning tom 10/2006
 • Behandlingskrav
  • Nye rettsakter kommer ”stadig vekk” – disse vil gjelde umiddelbart
  • EU (DG Sanco) skal se på nye alternative prosesskrav for komposteringsanlegg (alt til 70C / 1 time / 12 mm)

Hva skjer framover

kommer fra eu
Kommer fra EU
 • Direktiv om biologisk avfallsbehandling
 • Utsatt
  • Diskusjonspapir offentliggjort 18.12.2003, planlagt ferdig direktiv 2004
  • Skal nå legges frem sammen med andre direktiver i forb. Med et samlet jordverninitiativ – ingen dato angitt
  • Kan ventes implementert i norsk lovverk tidligst 2007
 • Dikskusjonspapiret tar opp 14 momenter
  • Kildesortering av matavfall – påbudt eller tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene i deponidirektivet?
  • Minimums prosess reglement (hygienisering etc.)
  • Skille mellom kompost fra kildesortert avfall og stabilisert restavfall (biologisk stabilisert restavfall)
  • Kriterier for anvendelse av stabilisert restavfall (deponering, bruk i landskap/grøntarealer)
  • Kompost som handelsvare - harmoniserte kvalitetskriterier og bruksregler
nrf i eu
NRF i EU
 • FEAD – den europeiske avfallsforeningen (www.fead.be)
  • Organisasjoner fra de fleste EU-land deltar + Norge
  • Organisert omtrent som NRF med arbeidsgrupper (bla. biologisk)
 • ECN – det europeiske kompostnettverk (www.compostnetwork.info)
  • Nettverk av organisasjoner som jobber med kompostering og biogass
   • Flere working groups/Organiserer seminarer
nytt i norge endring av forurensningsloven
Nytt i Norge - endring av forurensningsloven
 • Trådde i kraft 1. juli 2004
  • Kommunene mistet råderetten over alt næringsavfall
   • Storhusholdningsavfallet på anbud
   • Enkelte kommuner har fått dispensasjon til å videreføre eksisterende ordninger
  • Hvor går storhusholdningsavfallet?
   • Grunn til å frykte økte mengder i restavfallet, også til deponi?
   • Orio-rapport kartla muligheter for storhusholdningsavfallet (Mepex)
nytt i norge strategi for nedbrytbart avfall
Nytt i Norge – Strategi for nedbrytbart avfall
 • Utkast lag fram av SFT des 03 – endelig versjon nå oversendt MD
  • SFT ønsker økt avfallsforbrenning, men ikke redusert materialgjenvinning
  • SFT foreslår:
   • Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009
   • Strengere håndheving av forbud mot deponering av våtorganisk avfall
   • ……Fortsatt satsning på å fremme avsetning av produkter fra organisk avfall
 • Hvilke konsekvenser får dette for kildesortering av våtorganisk avfall?
  • Fører strengere krav til innhold av matavfall i restavfall til deponi til at restavfall fra husholdninger må forbehandles?
   • SFT har sagt nei…….
  • Gir økt avfallsforbrenning redusert kildesortering?
storrankekompostering kan teknologien overleve
Storrankekompostering – kan teknologien overleve?

Idag

 • En rekke anleggseiere har valgt å satse på storrankekompostering fordi
  • Kostnadseffektiv behandlingsmetode
  • Robust metode
  • Lave investeringskostnader (fleksibilitet)
  • Luktutslipp er håndterbare
storrankekompostering kan teknologien overleve1
Storrankekompostering – kan teknologien overleve?

Utfordringer

 • Krav til hygieniseringsmetode ABP
  • 70C / 1 time / 12 mm for annet kat 3 materiale
  • Alternative metoder kan bli akseptert
   • Vil åpne løsninger bli akseptert?
  • Hva med evt. krav i bioavfallsdirektivet?
 • Krav til miljøutslipp
  • Økte krav til utslipp fra kompostering kan komme
  • Gasser (CH4, N2O etc.)
storrankekompostering kan teknologien overleve2
Storrankekompostering – kan teknologien overleve?

Gjør det noe?

 • Storrankekompostering er en fleksibel løsning
  • Kan enkelt tilpasses evt. forbehandling enten det er lukket hygieniseringstrinn / kompostering / biogass
 • Anlegget er nedbetalt etter få år?
markedet for kompost
Markedet for kompost
 • Produksjon
  • SSB (2000): 89 000 t (30% av input)
  • Jordforsk (2000-prognose1): 154 000 t (52%)
 • Anvendelse 1
  • Private hager dominerer (40%)
  • Betydelig andel til grøntanlegg(33%)
  • Kun 17% i jordbruket
  • 1) Lystad, H. et al. 2002 Calculated from a survey
marked nytten til sluttproduktene
Marked – Nytten til sluttproduktene
 • Kompost har en markedsverdi, men det koster å omsette den. Situasjonen er dog bedre enn for slam
 • Samfunnsøkonomisk nytte til kompost, biorest mm
  • Bruk i økologisk landbruk gir mest nytte
   • Særlig næringsrike produkter som kjøttbeinmel og flytende biorest
   • Pga. manglende erstatning (høyere verdsetting av gjødseleffekter)
  • Bruk i jordblandinger og vekstmedier gir generelt mer nytte enn bruk i landbruket
   • Bla. pga. ”høy” markedsverdi på torv, lav verdsetting av gjødseleffekter i landbruket)
slide17
Kontakt:
 • Henrik Lystad
 • E-mail: henrik.lystad@nrfo.no
 • Tlf: 24 14 66 0890 91 93 60
 • Besøk oss på nytt nettsted: www.nrfo.no