nomadyzm rosi braidotti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nomadyzm Rosi Braidotti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nomadyzm Rosi Braidotti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Nomadyzm Rosi Braidotti - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Nomadyzm Rosi Braidotti. To jest księgarnia feministyczna, nie ma tutaj działu z humorem!. Nomadyczna biografia. Urodzona we Włoszech Wychowana w Australii Wyedukowana we Francji Pracująca w Holandii. Najważniejsze prace. Najważniejsze prace. Kryzys epistemologicznych sierot.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nomadyzm Rosi Braidotti' - cree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nomadyzm rosi braidotti
Nomadyzm Rosi Braidotti

To jest księgarnia feministyczna, nie ma tutaj działu z humorem!

nomadyczna biografia
Nomadyczna biografia
 • Urodzona we Włoszech
 • Wychowana w Australii
 • Wyedukowana we Francji
 • Pracująca w Holandii.
kryzys epistemologicznych sierot
Kryzys epistemologicznych sierot

Bóg nie żyje,

Marks nie żyje

A ja sam/a też nie czuję się najlepiej.

feminizm wed ug braidotti ods ona 1
Feminizm według Braidotti, odsłona 1

Krytyczne i życiowe doświadczenie odkrywania nowych opartych o kobietę odmian istnienia, tworzenia i komunikowania wiedzy.

(Patterns of Dissonance, s. 12)

FEMINIZM TO TAKIE RADYKALNE PRZEŚWIADCZENIE, O TYM, ŻE KOBIETY SĄ TEŻ LUDŹMI

feminizm wed ug braidotti ods ona 2
FEMINIZM WEDŁUG BRAIDOTTI,ODSŁONA 2

Moim zdaniem feminizm jest pytaniem – odpowiedzią jest upełnomocnienie podmiotu kobiecego w sensie politycznym, epistemologicznym i empirycznym. Przez upełnomocnienie rozumiem zarówno afirmację pozytywną (...), jak i konkretne uaktywnienie.

Podmiot w feminizmie

feminizm wed ug braidotti ods ona 3
Feminizm według Braidotti, odsłona 3
 • Mężczyźni nie znajdują się i nie powinni znajdować się W feminizmie: przestrzeń feministyczna nie należy do nich i nie powinni jej oglądać.
 • Nie posiadają oni życiowego doświadczenia opresji ze względu na swoją płeć. Stąd większość z nich nie jest w stanie uchwycić specyficzności feminizmu biorąc pod uwagę sposób, w jaki wyraża się go jako teorię i praktykę, myśl i życie.
nomadyzm w ujmowaniu podmiotowo ci
NOMADYZM W UJMOWANIU PODMIOTOWOŚCI
 • ciało-maszyny jako potężne figuracje niejednolitych podmiotów-które-się-stają.
 • Mikro-polityka zakorzeniona w ludzkiej cielesności.
 • Nowa etyka OPARTA NA DOŚWIADCZENIU BÓLU, wrażliwości i zmienności!
kobiety i filozofia
KOBIETY I FILOZOFIA

Ze względu na kryzys po raz pierwszy w swojej długiej historii FILOZOFIA dzieli nieszczęsne i sprzeczne przeznaczenie tych, którzy są opresjonowani.

Hypatia z Aleksandrii

klasyczna teoria podmiotu
SPUŚCIZNA OŚWIECENIOWA

zwierzę racjonalne (Arystoteles),

substancja rozumna (Kartezjusz),

racjonalny podmiot moralny (Kant)

PODMIOT: człowiek (mężczyzna), rozumny, racjonalny, refleksyjny,

Klasyczna teoria podmiotu
krytyka podmiotu a problem kobieco ci
Krytyka podmiotu a problem kobiecości

W filozofii francuskiej problematyzacja kategorii kobiecości, tego, co kobiece w ujęciu filozoficznym jest podstawową cechą krytyki nowoczesnego racjonalnego podmiotu.

Hieronim Bosch, Leczenie głupoty

co zosta o z o wiecenia
CO ZOSTAŁO Z OŚWIECENIA?
 • Nie chodzi o rozstrzygnięcie czy podejścia oparte na „różnicy” czy identyczności” są lepsze?
 • Ale co można ocalić z nowoczesności?
archeologia nowoczesno ci
ARCHEOLOGIA NOWOCZESNOŚCI

Nietzscheańskie przekroczenie klasycznego dualizmu umysł-ciało!

sytuacja opresjonowanego
Sytuacja opresjonowanego

Ocenia się go w odniesieniu do normy czy standardu, które są ustalane przez tych, którzy mają władzę; pozbawia się go prawa do nazwania i określenia samego siebie.

podstawowe postulaty filozoficzne
PODSTAWOWE POSTULATY FILOZOFICZNE

Nie ignorować dyskursu dotyczącego kryzysu w filozofii.

Śmierć podmiotu jako element kryzysu powinna skłonić nas nie do anty-humanizmu, ale do przedefiniowania tego, na czym polega samo myślenie.

Upolitycznienie aktu myślenia jako podstawowa własność feminizmu jako praktyki dyskursywnej.

poj ciowanie
Pojęciowanie
 • Polityka umiejscowienia
 • Wiedza usytuowana (zamiast odcieleśnionego kanibalizmu)
 • Podmiot nomadyczny (kłączowaty)
 • Ucieleśnienie
 • Technologia ja
 • Proces wiedzo/władzy
 • Neomaterializm
wiedza usytuowana
WIEDZA USYTUOWANA

Rzeczywistość jako sieć wzajemnie powiązanych punktów.

Wiedza tak rozumiana dotyczy wspólnot.

Jedynym sposobem na posiadanie szerszego spojrzenia jest znajdowanie się w jakimś konkretnym miejscu.

podmiot nomadyczny k czowaty
PODMIOT NOMADYCZNY (KŁĄCZOWATY)

Relacja czytelnik-piszący jest powiązana z doświadczeniem, które implikuje wzmocnione powiązanie między myślą a życiem, odnowioną bliskość między procesem myślowym a realnością egzystencji.

warto zajrze
Warto zajrzeć…
 • Co to jest filozofia?
 • Empiryzm i subiektywność: esej o naturze ludzkiej według Hume'a
 • Filozofia krytyczna Kanta: doktryna władz
 • Foucault
 • Nietzsche i filozofia
 • Proust i znaki
 • Różnica i powtórzenie
braidotti versus postmodernizm
BRAIDOTTI versus POSTMODERNIZM

(…) nie da się zdekonstruować podmiotowości, która nigdy nie została w pełni przyznana; nie można rozproszyć seksualności, którą historycznie określono jako mroczną i tajemniczą. Aby ogłosić śmierć podmiotu, trzeba najpierw nabyć prawo do mówienia jak podmiot; aby zdemistyfikować metadyskurs trzeba najpierw mieć dostęp do mowy.

Zazdrość; lub, z twoim umysłem i moim wyglądem

uciele nienie po raz pierwszy
Ucieleśnienie (po raz pierwszy)

Zapomniany wymiar tożsamości, kula u nogi racjonalnego podmiotu.

Obszar męskiej kontroli, w którym różnica traktowana jest jako synonim opresji.

uciele nienie po raz drugi
UCIELEŚNIENIE (PO RAZ DRUGI)

Na tak!!!

Na nie!!!

 • Specyficzności kobiecej cielesności (Rich)
 • Specyficzności wymiaru symbolicznego

(écriture féminine)

 • Uniwersalności poznającego podmiotu
 • Męskości i racjonalności.
 • Separacji jako pojęciu, które opiera się na opozycji.
dlaczego nale y przekroczy dualizm
Dlaczego należy Przekroczyć dualizm?
 • Prowadzi on do redukcyjnego ujęcia myśli ludzkiej (dewaluowanie wyobraźni na rzecz poszukiwania prawdy naukowej).
 • Sprowadza kobiety do modelu rozwoju i skali wartości w odniesieniu do prawdy i fałszu, który nie pasują do psychicznego rozwoju kobiecego wzorca.
trzy poziomy budowania kobiecej to samo ci
trzy poziomy budowania kobiecej tożsamości
 • różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami, które zostały historycznie ukształtowane w opisie płciowo-genderowej odrębności
 • różnice pomiędzy poszczególnymi kobietami, z którymi mamy w świecie faktycznie do czynienia, widziane w kontekście kobiecości rozumianej jako instytucja i określona reprezentacja teoretyczna.
 • różnice w tożsamości każdej pojedynczej kobiety.
teoria stawania si
Teoria stawania się…

Kim chcemy zostać?

Jakie chcemy być?

Jak uwzględnić zmianę, przemiany, transformacje?

Becoming One, Nancy Soulliard

to samo osobowa pomi dzy
Tożsamość osobowaPOMIĘDZY

Pomiędzy naturą a technologią,

Pomiędzy męskim a kobiecym,

Pomiędzy byciem białym a kolorowym,

Pomiędzy…

propozycja braidotti
Propozycja Braidotti

Zmiana struktury podmiotowości.

Potrzeba wprowadzenia złożoności na każdym z poziomów.

uciele niony materializm
Ucieleśniony materializm

Ja, które posiada ciało.

Rola seksualności, pamięci i wyobraźni

Podmiot jako PROCES przecinających się sił i przestrzenno-czasowych powiązań.

age Of prOpaganda, Joseph Nechvatal

rola w adzy si y
Rola władzy (siły)!

Negatywna – jako zakazy i ograniczenia.

/potestas/

Pozytywna – jako upoważnienie i umożliwienie.

/potentia/

podmiotowo
Podmiotowość

„nazywa proces, który polega na nawlekaniu razem reaktywnych (potestas) i aktywnych przypadków działania władzy (potentia), fikcyjną jedność ukrytą za gramatycznym określeniem JA.”

feminizm r nicy seksualnej
Feminizm różnicy seksualnej

Jednocześnie wytwarza i destabilizuje kategorię „kobieta”.

Jest pragmatyczną filozofią polityczną, której głównym odniesieniem jest płciowość.

slide34
ciało

upłciowienie

pożądanie

erotyczna wyobraźnia

praktyki cielesne

(emocje, pragnienie, formy ekspresji, postrzeganie itp.)

cia o to
Ciało to:

… abstrakcyjna, technologiczna konstrukcja zanurzona w zaawansowanej psycho-farmakologii, przemyśle chemicznym, bio-naukach, i elektronicznych mediach…

cia o to1
Ciało to:

… wzajemna zależność wytwarzanych sił społecznych i symbolicznych, ani esencja kulturowa, ani biologiczna substancja, simulacrum bez oryginału…

slide37
różnica

różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami

różnice pomiędzy poszczególnymi kobietami

różnice w tożsamości każdej pojedynczej kobiety

slide41
kobieta

kobieta jako reprezentacja vs. kobieta jako doświadczenie

http://www.abstractcore.com/court/2007/06/photo-collage-some-of-my-all-time.html

z jakim podmiotem pozostajemy
Z jakim podmiotem pozostajemy?

Ona jest

monstrualna, zróżnicowana, hybrydalna, piękna.

I zgadnijcie co jeszcze?

Ona się śmieje!

Metamorphoses, s. 263