Klimatpåverkan från livsmedel - PowerPoint PPT Presentation

creda
klimatp verkan fr n livsmedel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimatpåverkan från livsmedel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimatpåverkan från livsmedel

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Klimatpåverkan från livsmedel
155 Views
Download Presentation

Klimatpåverkan från livsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klimatpåverkan från livsmedel Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se)SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

 2. ”Miljö-påverkan” Ex kylskåp, bilar, glödlampor, schampo Ex livsmedel Råvarutillverkning Industri/handel Brukande Restprodukthantering

 3. Växthusgaser från livsmedelskedjan – stora skillnader jämfört med övriga sektorer och långt ifrån bara en fråga om koldioxid… • Lustgas, N2O – kväve i gödsel och mark • Metan, CH4– idisslare och stallgödsel • CO2– fossilt och grönt Bild: Maria Henriksson

 4. Klimatpåverkan från mjölk

 5. Exempel på klimatpåverkan från produktionen av livsmedlet (”livsmedlets klimatryggsäck”) 30,0 25,0 20,0 15,0 kg CO2e/kg produkt 10,0 5,0 0,0 Lök (SE) Morot(SE) Isbergssallad(SE) Vetemjö(SE) Socker(SE) Tomater(SE) Gurka(SE) Mjölk(SE) Alaska pollock Rapsolja(SE) Ägg(SE) Bake-off bröd(SE) Sill, fryst (NO) Lax, fryst(NO) Torsk, färsk(NO) Kyckling(SE) Gris(SE) Ost(SE) Nötkött(SE medel)

 6. Exempel på klimatpåverkan för olika sorters kött

 7. För frukt och grönt är ”säsongen” och närodlat särskilt relevant

 8. Odlad eller vildfångad fisk ur klimatsynpunkt?

 9. Var når vi de stora klimatvinsterna? • Med bättre kunskap kan vi göra aktiva val… • Minska mängden kött om möjligt (särskilt nötkött). Vid användning av nötkött välj gärna ekologiskt eller svenskt naturbeteskött. • Vegetariska proteinalternativ (linser, röda bönor, kikärtor) eller fisk från hållbara bestånd (KRAV MSC märkt) är bra klimatval • Minska användning av ris till förmån för potatis, pasta och matgryn. • Vid förändring av maträtter och menyer – ändra lite åt gången och kommunicera varför förändringar görs • Genom att sätta siffror på klimatpåverkan från sina råvaror är det lättare attfölja upp och ratta rätt… • Sjuka matgäster innebär större utmaningar när det gäller speciella näringskrav…

 10. Exempel på klimatpåverkan från inköpta livsmedelsråvaror inom SLLs verksamhet

 11. Var når vi de stora miljövinsterna? • ”Fokus 1” är nöjda och mätta måltidsgäster men… överproduktionen kan minska • Minskad överproduktion innebär lägre miljöpåverkan, energiåtgång och sopkostnader och mer pengar till mat • Att behandla maten som den värdefulla resurs det faktiskt är

 12. Det finns stor förbättringspotential i att minska matens miljöpåverkan!