jan brzechwa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Brzechwa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan Brzechwa

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Jan Brzechwa - PowerPoint PPT Presentation

creda
248 Views
Download Presentation

Jan Brzechwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jan Brzechwa Wiosna

 2. sosna Naplotkowała sosna,że już się zbliża wiosna,

 3. Kret skrzywił się ponuro: -Przyjedzie pewno furą...

 4. Jeż się najeżył srodze: raczej na hulajnodze!

 5. Wąż syknął - Ja nie wierzę przyjedzie na rowerze

 6. Kos gwizdnął: Wiem coś o tym przyleci samolotem!

 7. Skąd znowu - rzekła sroka -ja jej nie spuszczam z oka i w zeszłym roku w majuwidziałam ją... w tramwaju.

 8. Nieprawda! Wiosna zwykle przyjeżdża... motocyklem!

 9. A ja wam to dowiodę,że właśnie samochodem !

 10. Nieprawda, bo w karecie ! W karecie? Cóż pan plecie?

 11. Oświadczyć mogę krótko,że płynie własną łódką!

 12. A wiosna przyszła... pieszo!

 13. Już kwiaty z nią się spieszą

 14. już trawy przed nią rosną

 15. i szumią: Witaj wiosno!