Systematika fotbalu
Download
1 / 30

Systematika fotbalu - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Systematika fotbalu. Herní výkon. IHV Herní činnosti jednotlivce (schopnosti, dovednosti) THV Kombinace IHV (komunikace, doplnění, motivace). Útočné Hra bez míče Přihrávání Zpracování míče Vedení míče Obcházení soupeře Střelba. Obranné Obsazování hráče s míčem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Systematika fotbalu' - craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hern v kon
Herní výkon

 • IHV

  • Herní činnosti jednotlivce

   (schopnosti, dovednosti)

 • THV

  • Kombinace IHV

   (komunikace, doplnění, motivace)


Obsah hern ho v konu

Útočné

Hra bez míče

Přihrávání

Zpracování míče

Vedení míče

Obcházení soupeře

Střelba

Obranné

Obsazování hráče s míčem

Obsazování hráče bez míče

Obsazování prostoru

Odebírání míče

Obsah herního výkonu

Herní činnosti jednotlivce


To n h j
Útočné HČJ

 • Hra bez míče

  • Uvolňování

   (odpoutání se o bránícího hráče)

  • Nabíhání

   (přímočarý pohyb do volného prostoru)

  • Únik

   (pohyb směřující k brance – ohrožení branky)

   Zásada – s nejbližšími hráči tvořit trojúhelník – soustava trojúhelníků, která se elasticky mění.


To n h j1
Útočné HČJ

 • Přihrávání

  • Nohou, hlavou, rukama, jinými částmi těla

  • Vnitřní stranou nohy, vnitřním nártem, přímým nártem, vnějším nártem, patou, chodidlem.

  • Po zemi, vzduchem.

  • Po zpracování, prvním dotykem.


To n h j2
Útočné HČJ

 • Zpracování

  • Získání míče pod kontrolu

  • Převzetí, tlumení, stahování

   (jednotlivými částmi těla)

  • Odhad pohybu míče, správný způsob zpracování, navázání další hry vhodným způsobem.


To n h j3
Útočné HČJ

 • Vedení míče

  • Přímým směrem, se změnou směru

  • Jednotlivými částmi nohy

  • Sledování míče a herní situace

  • Často navazuje obcházení soupeře


To n h j4
Útočné HČJ

 • Obcházení soupeře

  • Krátká klička

  • Dlouhá klička

  • Prohození

  • Obhození

  • Stahovačka


To n h j5
Útočné HČJ

 • Střelba

  • Zásadním způsobem ovlivňuje utkání.

  • Nohou, hlavou, po zemi, vzduchem…

  • Z místa, z pohybu (po přihrávce, po obejití soupeře, po zpracování, z prvního dotyku…)

  • Bez rotace, s rotací


Obrann h j
Obranné HČJ

 • Obsazování prostoru

  Cíl:

  • Zpomalit akci soupeře

  • Vytlačit soupeře do méně nebezpečného prostoru

 • Zachování vlastního postavení mezi soupeřem s míčem a vlastní brankou

 • vyžaduje od obránce schopnost předvídat průběh hry


Obrann h j1
Obranné HČJ

 • Obsazování hráče bez míče

  • Těsné x volné obsazení (vzdálenost od branky, technická vyspělost soupeře…)

  • Cíl:

   • Zabránit nebo znesnadnit spolupráci soupeře s jeho spoluhráči, případně míč odebrat.


Obrann h j2
Obranné HČJ

 • Obsazování hráče s míčem

  • Těsné obsazení

   (zabránit ohrožení branky, zabránit přihrávce, odebrat míč)

  • V čelném postavení, v bočném postavení


Obrann h j3
Obranné HČJ

 • Odebírání míče

  • Před zpracováním, v průběhu zpracování, po zpracování míče.

  • Zachycení přihrávky, vypíchnutí, skluz, ve vzduchu

  • Cíl: Získat míč a konstruktivně zahájit útočnou činnost.


Hern kombinace

Útočné

Založené na přihrávce

„Přihraj a běž“

Založené na výměně místa

Obranné

Zajišťování

Přebírání

Zesílené obsazování hráčů

Vystavení soupeře do postavení mimo hru

Herní kombinace


Hk to n
HK útočné

 • Založené na přihrávce

  • Charakteristika přihrávek

   (směr, vzdálenost, výška, rychlost)

  • Užívá se hlavně při postupném útoku

   Cíl:Přečíslení soupeře v určitém prostoru, příprava střelecké situace, přenesení těžiště hry….


Hk to n1
HK útočné

 • „Přihraj a běž“

  • Kombinace založená na přihrávce a nabíhání

   Cíl: Uvolnění se z osobní obrany, rozpohybování soupeře, vytvoření prostoru pro přihrávku nebo střelbu ve zhuštěném prostoru před nebo v pokutovém území.


Hk to n2
HK útočné

 • Kombinace založená na výměně místa

  • přebíhání nebo křižování

  • Spolupráce hráčů bez míče s cílem odpoutání od obránců

  • Spolupráce hráčů z nichž jeden má míč s cílem zmatení obránců – vytvoření střelecké situace.


Hk obrann
HK obranné

 • Zajišťování

  • Forma spolupráce mezi obráncem, který obsazuje útočníka a nejbližším obráncem, který ho zajišťuje v případě, že ho soupeř obejde.

  • Jednostranné, oboustranné, volným obráncem, při přečíslení obrany


Hk obrann1
HK obranné

 • Přebírání hráčů

  • Reaguje na útočnou HK – Výměna míst

  • Velmi důležitá je komunikace mezi hráči.

  • Obránci musí předvídat vývoj hry a reagovat na vzniklou situaci.


Hk obrann2
HK obranné

 • Zesílené obsazování

  • Zdvojování, ztrojování.

 • Uplatnění

  • V nebezpečných prostorech pro vlastní branku (kolem pokutového území, v křídelních prostorech)

  • Proti velmi dobrým hráčům


Hk obrann3
HK obranné

 • Vystavení soupeře do postavení mimo hru.

  • Uplatňuje se při dlouhých přihrávkách nebo při standardních situacích rozehrávaných dlouhou přihrávkou.

  • Velmi důležitá komunikace mezi hráči obranné řady.


Hern syst my

Útočné

Rychlý útok

Postupný útok

Kombinovaný útok

Obranné

Zónová obrana

Osobní obrana

Kombinovaná obrana

Herní systémy


Hs to n
HS útočné

 • Rychlý útok (protiútok)

  • Co nejrychlejší proniknutí do soupeřovy neúplné obrany.

  • Většinou navazuje na odebrání míče.

  • Rychlý, přímočarý, jednoduchý.


Hs to n1
HS útočné

 • Postupný útok

  • Kombinační hra většího počtu hráčů

  • Organizovaná obrana

  • Střídání rytmu hry, přenášení těžiště hry,


Hs to n2
HS útočné

 • Kombinovaný útok

  • Rychlý protiútok je zpomalen a přechází v postupný útok.

  • Postupný útok přechází dlouhou přihrávkou do rychlého protiútoku se zakončením na branku.


Hs obrann
HS obranné

 • Zónová obrana

  • Každý hráč obsazuje určitý prostor.

  • Stažená nebo vysunutá

  • Orientovaná na míč


Hs obrann1
HS obranné

 • Osobní obrana

  • Každý hráč obsazuje určeného hráče soupeře.

  • Využívá se jen v určitých úsecích hry

   (kop od branky)


Hs obrann2
HS obranné

 • Kombinovaná obrana

  • Osobní a zónová obrana

   (poměr hráčů bránících osobně a zónově)

  • Obsazování výrazných hráčů soupeře – zabránění v kombinaci s ostatními hráči.

  • Účelně využívá prvků zónové i osobní obrany.


Metodicko organiza n formy
Metodicko-organizační formy

 • Pohybové hry

  • Jednodušší pohybové činnosti (rozvoj pohybových sch.)

 • Průpravné cvičení

  • Stálé podmínky, jasný začátek a konec, není soupeř

 • Herní cvičení

  • Jasný začátek a konec, soupeř

 • Průpravná hra

  • Kontinuální charakter, soupeř.