Toekomstverkenning agrarische sector landelijk noord
Download
1 / 12

Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord. Zunderdorp, 2 december 2008. Probleemstelling. Hoe staan de huidige agrarische bedrijven in het gebied Landelijk Noord er voor?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord' - coyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toekomstverkenning agrarische sector landelijk noord

Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord

Zunderdorp, 2 december 2008


Probleemstelling
Probleemstelling

 • Hoe staan de huidige agrarische bedrijven in het gebied Landelijk Noord er voor?

 • Welke ontwikkelingen zullen de betreffende bedrijven naar verwachting de komende 10 à 15 jaar doormaken, rekening houdend met diverse toekomstscenario’s?

 • Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de betrokken ondernemers om, al dan niet in gezamenlijkheid, op die ontwikkelingen in te spelen?


Werkwijze
Werkwijze

 • Structuur agrarische sector Landelijk Noord in beeld gebracht, o.a. m.b.v. de Landbouwtelling van het CBS

 • Ook gekeken naar ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar

 • Ontwikkelingen afgezet tegen Waterland als geheel en het hele Hollands-Utrechtse weidegebied

 • Interviews gehouden met gebiedsexperts


Structuurkenmerken landelijk noord
Structuurkenmerken Landelijk Noord

 • Omvang ongeveer 1300 hectare grasland in 2007

 • 50 landbouwbedrijven, waarvan 16 melkvee-, 11 grasland- , 21 graasdier- en 2 overige bedrijven. 70% hoofdberoep.

 • Gemiddelde leeftijd ondernemers 55 jaar; 20 % bedrijven met een opvolger (geregistreerd bij ondernemers ouder dan 55 jaar)

 • 1100 melkkoeien, 1400 overige runderen en 3000 schapen

 • Melkveehouderijbedrijven in omvang vergelijkbaar met Waterland en Hollands-Utrechts weidegebied (gemiddeld 63, 67 en 62 koeien)


Structuurkenmerken landelijk noord 2
Structuurkenmerken Landelijk Noord (2)

 • Melkveehouderij: gemiddelde bedrijfsoppervlakte 48 hectare met 63 melkkoeien

 • Gemiddeld 420.000 liter melk per bedrijf; 7000 kg melk per koe

 • 60 % bedrijven doen aan verbrede landbouw

 • 80% bedrijven daarvan doen aan agrarisch natuurbeheer

 • 3 zorgboerderijen in 2005


Structuurkenmerken landelijk noord 3
Structuurkenmerken Landelijk Noord (3)

 • In de periode 2002 -2007 is het aantal bedrijven in Landelijk Noord iets gedaald (van 54 naar 50). Wel relatief meer terugloop in Waterland en landelijk.

 • Aantal melkkoeien en quotum in Landelijk Noord ongeveer gelijk gebleven

 • Aantal overige graasdierbedrijven gestegen

 • Aantal schapen afgenomen (-14%) en overige runderen toegenomen (+6%).


Structuurkenmerken zunderdorp 2007
Structuurkenmerken Zunderdorp (2007)

 • 14 bedrijven,

 • Ondernemers gemiddeld 55 jaar oud, 30 % opvolgers

 • Totaal 511 hectare

 • 14 graasdierbedrijven, waarvan 5 melkvee-, 2 graasdier- en 7 overige graasdierbedrijven.

 • 11 bedrijven met verbreding: agrarisch natuurbeheer (10), huisverkoop, zorg, energie

 • Toekomstpotentieel:

  • > 100 nge: 5, waarvan 4 melkveebedrijven

  • 50 > x > 100 nge: 3, waarvan 1 melkveebedrijf

  • < 50 nge: 6, waarvan 0 melkveebedrijven


Strategie n voor melkveehouders
Strategieën voor melkveehouders

 • Schaalvergroting

 • Verdieping (meer toegevoegde waarde per product, o.a. streekproducten)

 • Verbreding (natuur- en landschapsbeheer, recreatie en recreatieve toegankelijkheid)

 • Mogelijkheden verschillen per plaats van het bedrijf in het gebied

 • Combinaties mogelijk per bedrijf


Mogelijke vormen van veenweidenlandbouw
Mogelijke vormen van ‘Veenweidenlandbouw’

 • (Wereld-)marktlandbouw zonder subsidies

 • Stads- of landschapslandbouw (nadruk op groene en blauwe diensten)

 • Natuurlandbouw

 • Megabedrijven (nog) geen optie in Veenweiden?

 • Stimulansen nodig voor (systeem-)innovaties, groen/blauwe diensten, natuur/milieu, bedrijfsovername


Naar nieuwe vormen van samenwerking
Naar nieuwe vormen van samenwerking

 • Grond wel/niet in eigendom (erfpacht, grondbank)

 • Samenwerking tussen ondernemers

 • Samenwerking tussen ketenpartijen (streekproducten)

 • Zorglandbouw

 • Gebiedscontracten (bijvoorbeeld rond groene en blauwe diensten)

 • Gebiedsfondsen (financiële bijdrage burgers aan natuur -en landschapsonderhoud door boeren)


Conclusies
Conclusies

 • Landelijk Noord kent relatief perspectiefvolle agrarische sector, verschilt wel per deelgebied

 • Gewenste schaalvergroting dus mogelijk

 • Inzetten op toenemende verbreding

 • Sector kan gebied heel goed open en groen houden.


Aanbevelingen
Aanbevelingen

 • Sluit als boeren Veenweidepact af met gemeente en andere betrokkenen (SBB/Waterschap/Dorpsraad) om gebied open en groen te houden.

 • Maak afspraken voor periode van 15 tot 20 jaar, ook over natuurbeheer.

 • Vraag als Dorpsraad en boeren aan gemeente om WVG toe te passen bij grondaankoop en grondgebruik te bestemmen voor agrarisch gebruik

 • Vraag aan gemeente om grondbank Laag-Holland actief te gebruiken

 • Start als boeren vrijwillig kavelruilproject om structuur agrarische sector verder te versterken. Verleas eventueel onderling de melk.

 • Zet als Dorpsraad en boeren in op een gemeentelijke stimulerings-regeling voor groen-blauwe diensten, inclusief recreatie bij de boer.

 • Dring als Dorpsraad en boeren bij gemeente aan op een duidelijk en herkenbaar beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.