I h i ng c ng th ng ni n n m 2010
Download
1 / 21

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 298 Views
  • Uploaded on

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010. NỘI DUNG BÁO CÁO. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009. LỰA CHỌN CÔNGTY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010' - coye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I h i ng c ng th ng ni n n m 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010


N i dung b o c o
NỘI DUNG BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

LỰA CHỌN CÔNGTY KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Ph ng h ng ho t ng n m 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

L a ch n c ng ty ki m to n cho n m t i ch nh 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010


LỰA CHỌN C.TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

  • Là đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính.

  • Là một trong bốn công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam.

  • Là thành viên của tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh quốc tế HLBi.

  • Đã thực hiện công tác kiểm toán cho Công ty CP Cấp Nước BR-VT trong năm 2008, 2009.


S a i i u l t ch c ho t ng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNGXin ch n th nh c m n qu c ng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỘNG

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CỔ ĐÔNG


ad