pomanjklivosti obra una pla e in
Download
Skip this Video
Download Presentation
POMANJKLIVOSTI OBRAČUNA PLAČE IN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

POMANJKLIVOSTI OBRAČUNA PLAČE IN - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

POMANJKLIVOSTI OBRAČUNA PLAČE IN. POSREDOVANJA PODATKOV O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU. Adam Šisernik univ.dipl.org. DOLOČITEV ELEMENTOV PLAČE. Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah so pravilni podatki!. Določitev plačnih razredov pri zaposlitvi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POMANJKLIVOSTI OBRAČUNA PLAČE IN' - courtney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pomanjklivosti obra una pla e in

POMANJKLIVOSTIOBRAČUNA PLAČE IN

POSREDOVANJA PODATKOV O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU

Adam Šisernik univ.dipl.org

slide3
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah so pravilni podatki!

Določitev plačnih razredov pri zaposlitvi

 • - Določitev plačnih razredov pri prvi zaposlitvi v javnem sektorju
 • - Osnovna plača pripravnika, znižana v skladu z 9. a členom ZSPJS
 • - Osnovna plača, zvišana zaradi zaposlitve za določen čas, v skladu s 15. členom ZSPJS
 • - Osnovna plača, zvišana v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZSPJS
 • - Osnovna plača, znižana zaradi neustrezne izobrazbe v skladu z 14. členom ZSPJS
slide4
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah so pravilni podatki!

Določitev plačnih razredov pri napredovanju in premestitvi

- Določitev plačnih razredov pri napredovanju zaposlenega

- Omejitev plačnih razredov pri napredovanju

- Določitev plačnih razredov pri premestitvi zaposlenega

- DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV – DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV (isti TR)

- DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV – DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV (nižji TR)

- DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV – DELOVNO MESTO Z NAZIVI (isti TR)

- DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV – DELOVNO MESTO Z NAZIVI (nižji TR)

- DELOVNO MESTO Z NAZIVI – DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV (isti TR)

- DELOVNO MESTO Z NAZIVI – DELOVNO MESTO BREZ NAZIVOV (nižji TR)

- DELOVNO MESTO Z NAZIVI – DELOVNO MESTO Z NAZIVI (isti TR)

- DELOVNO MESTO Z NAZIVI – DELOVNO MESTO Z NAZIVI (nižji TR)

slide5
Vsaka sprememba osnovnih elementov plače med mesecem ima vpliv na pravilnost izračuna plače!

Sprememba plačne lestvice

 • S spremembo nominalnih vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se posledično spremenijo nominalne vrednosti posameznih elementov plače.
 • osnovna plača Z070
 • osnovna plača za skrajšan delovni čas (Z071),
 • osnovne plače za obračun (Z114, Z116, Z118, Z551, Z560, Z571, Z580, Z581 in Z591).
 • - elementi plače v zvezi z odpravo nesorazmerja (Z105, Z106, Z107 in Z113).
 • - elementi plače v zvezi z varovanjem plače (Z104 in A040).

Napaka pri izračunu plače (plačilna lista) pomeni poračun plače!

Napaka pri posredovanju podatkov (xml dokument) pomeni storniranje in ponovno pošiljanje!

slide6
Vsaka sprememba osnovnih elementov plače med mesecem ima vpliv na pravilnost izračuna plače!

Sprememba vrednosti nominalnih dodatkov

 • S spremembo nominalnih vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se posledično spremenijo
 • tudi vrednosti tistih dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti in jih je potrebno usklajevati kot plačno lestvico:
 • dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (C040),
 • dodatki za manj ugodne delovne razmere – ionizirajoče sevanje (C060),
 • dodatki za manj ugodne delovne razmere – za pripravo in uporabo citostatikov ter nego (C061),
 • dodatki za manj ugodne delovne razmere – za pripravo citostatikov in delo s kužnimi, onesnaženimi
 • odpadki (C062)

Napaka pri izračunu plače (plačilna lista) pomeni poračun plače!

Napaka pri posredovanju podatkov (xml dokument) pomeni storniranje in ponovno pošiljanje!

slide7
Vsaka sprememba osnovnih elementov plače med mesecem ima vpliv na pravilnost izračuna plače!

Sprememba plačnega razreda ali dodatka med mesecem

Metodologija izračuna plače v primeru spremembe plačnega razreda ali posameznega dodatka, ki ga je potrebno upoštevati v osnovi za izračun nadomestila je določena s plačilno listo 2 iz priloge 1 Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Izračun plače s plačilno listo 2 temelji na delnih izračunih bruto plače za posamezna obdobja istega meseca (obdobij je lahko tudi več), kar pomeni obvezno upoštevanje ločenih vrednosti plačnega razreda ali posameznega dodatka, izračunanih za vsako obdobje posebej.

V teh primerih so tudi vrednosti osnov za nadomestilo iz tekočega meseca Z120 po posameznih obdobjih različne.

Napaka pri izračunu plače (plačilna lista) pomeni poračun plače!

Napaka pri posredovanju podatkov (xml dokument) pomeni storniranje in ponovno pošiljanje!

slide8
Vsaka sprememba osnovnih elementov plače med mesecem ima vpliv na pravilnost izračuna plače!

Poračunavanje plače

Uredba ISOPJS v 3. členu sicer pri vsakem tipu izplačil določa posebne vrste izplačil, ki so bile pripravljene za posredovanje podatkov v zvezi s poračunavanjem (oznaka X900 in x901), a se je izkazalo, da so neustrezne, saj na primer v vrednosti C900 ni mogoče ugotoviti posameznih vrednosti poračunov v primeru, ko se poračunava za dva ali več različnih dodatkov.

Pravilno poračunavanje je po posameznih vrstah izplačil za posamezne mesece poračuna:

Napaka pri izračunu plače (plačilna lista) pomeni poračun plače!

Napaka pri posredovanju podatkov (xml dokument) pomeni storniranje in ponovno pošiljanje!

slide10
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Kontrola vhodnih podatkov o plačah se vrši v sistemu ISPAP (JAPES)

Nadzor in analiza podatkov o plačah (SEKTOR ZA SISTEM PLAČ)

Obveščanje o napakah pri izračunu plač (SEKTOR ZA SISTEM PLAČ)

slide11
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Analiza podatkov o plači, ki so bili posredovani v sistem ISPAP:

http://www.ajpes.si/ispap/default.asp

slide12
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Iskalni pogoji:Leto: 2011, Mesec: 1, Delovno mesto: B017841 - DIREKTOR KNJIŽNICE, Plačni razred: 43, Dodatki: C040 - Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

Osnovna plača Vrsta izplačila Bruto znesek izplačila Valuta

2.485,66 C040-dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat 0,00 EUR

2.485,66 C040-DODATEK ZA MAGISTERIJ 72,41 EUR 2.485,66 C040-Dodatek za magisterij 45,00 EUR

Trije direktorji, ki so uvrščeni v 43. plačni razred, imajo posredovane podatke o vrednosti dodatka C040. Če zanemarimo vrednost nič pri prvem direktorju, ki se verjetno posreduje čeprav ta direktor nima dodatka C040, lahko na osnovi rezultatov sklepamo, da je za drugega direktorja posredovana pravilna vrednost dodatka za magisterij v višini 72,41 €, za tretjega direktorja pa je posredovana napačna vrednost dodatka za specializacijo (45,00 €), saj so bile namreč s 1.1.2011 določene nove vrednosti dodatka C040 (specializacija 46,54 €, magisterij 72,41 € in doktorat 118,94 €).

Napaka pri izračunu plače (plačilna lista) pomeni poračun plače!

Napaka pri posredovanju podatkov (xml dokument) pomeni storniranje in ponovno pošiljanje!

slide14
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Napačno poročanje podatkov

slide15
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Napačno poročanje podatkov

slide16
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Napačno poročanje podatkov

slide17
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!
slide18
Osnova za pravilno analizo podatkov o plačah je posredovanje pravilnih podatkov o plačah!

Napačno poročanje podatkov

 • Pravilnost elektronskega naslova v XML dokumentu
 • Poročanje nepotrebnih vrst izplačil! – Uredba ISOPJS (3. člen)
 • Neporočanje potrebnih vrst izplačil! – Uredba ISOPJS (3. člen)
 • Poročanje za enako obdobje podvoji vrednosti posameznih vrst izplačil!
 • Delež zaposlitve 1 = 100!
 • Negativne (Z113) in pozitivne vrednosti (A040)!
 • Sprotno poročanje za ustrezen mesec in za vse zaposlene v eni xml datoteki! (do 18. v mesecu)
ad