1 / 58

Witold Karpyza i jego pomysły na życie niebanalne

Witold Karpyza i jego pomysły na życie niebanalne.

cosima
Download Presentation

Witold Karpyza i jego pomysły na życie niebanalne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Witold Karpyza i jego pomysły na życie niebanalne

 2. (…) Kim był Witold Karpyza? Skromny, pogodny szlachetnie wrażliwy i bardzo zdyscyplinowany wewnętrznie, z pasją traktujący każdą swoją działalność. Niesamowicie pracowity, wszechstronny publicysta, rysownik, nauczyciel matematyki i rysunku, harcerz, partyzant, oficer Armii Krajowej, człowiek, który zachowywał dystans do ludzi i rzeczy. Można być oczarowanym jego wieloraką działalnością, należy mieć szacunek do jego dokonań. W.Sikorski: Witold Karpyza – rysownik, dokumentalista, Gorzów, GTH; WOM, 1995 s.30

 3. Witold Karpyza jako student Seminarium Nauczycielskiego w Świsłoczy, później w Grodnie Rodzice Witolda Karpyzy:Piotr i Bronisława

 4. 1938 r. Grodno, 1935 r.

 5. Harcerstwo było jego pasją Grupa harcerzy z Rosi, 1936 r. – Witold Karpyza w środku (drużynowy)

 6. Opis jednego z biwaków, maj 1939 A teraz przed wakacjami żegnam Was, druhowie. Przez jakiś czas pójdziemy własnymi ścieżkami, ale gdziekolwiek będziecie, pójdźcie prawi i dumni, że należycie do społeczności Państwa Polskiego. Miejcie oczy i uszy otwarte. Cokolwiek będzie się działo zachowujcie pamięć o swoim obowiązku wobec Ojczyzny.

 7. Podróżnik

 8. Roś – pracownicy mleczarni, 1943 r. Spotkanie z okazji urodzin jednego z nich

 9. Roś - mleczarnia, 1942 r.

 10. Witold Karpyza w Rosi na kredowni z byłymi uczennicami, 1942 r.

 11. Uczennica Szkoły Powszechnej w Rosi – Zina Dagielówna, 1943

 12. Publicysta, felietonista, kronikarz Redakcja Naszej Fali, Grodno 1936

 13. Kronikarz Ziemi Wołkowyskiej Kraj lat dziecinnych – on zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie… Adam Mickiewicz

 14. Są ludzie i miejsca, których się nie zapomina…

 15. Drużyna GTTK Gorzów – przed rajdem do Różanek, 1951 r.

 16. Był wspaniałym nauczycielem. Nigdy nie podnosił głosu. Zresztą nie miał powodu, bo wszyscy uczniowie za nim przepadali… Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., 1948 r. Witold Karpyza w gabinecie rysunkowym

 17. Obóz wędrowny instruktorski w Wieliczce

 18. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Gorzowie Wlkp., ok.1947 r.

 19. Człowiek z ogromnym poczuciem humoru

 20. Fotografia - jedna z licznych pasji Profesora

 21. Grafik, malarz

 22. Dom, w którym mieszkał Witold Karpyza w latach 1939-1945

 23. Pałac Sapiehów w Różanie

 24. Dwór w Adamkowie

 25. Kościół w Strubnicy

 26. Dwór w Koniuchach

 27. Muzeum w Gorzowie Wlkp.

 28. Kościół w Indurze

 29. Kościół w Izabelinie

 30. Cerkiew w Łyskowie

 31. Witold Karpyzaw swoim pokoju, 1976 r.

 32. Witold Karpyza na tle Bramy Lwów w Grecji 1980 r.

 33. Spotkanie działaczy Kultury miasta Gorzowa z dnia 11 V 1984 r. zorganizowane przez Klub Pioniera i GTK z okazji 40-lecia PRL Od lewej: Zdzisław Morawski – pisarz gorzowski, Janusz Słowik – kierownik Wydziału Kultury i Sztuki UM, Władysław Chrostowski – wojewódzki konserwator zabytków, Witold Karpyza, Irena Dąbrowa, Zdzisław Linkowski – dyrektor Muzeum Okręgowego

 34. Witold Karpyza i Bogdan Zalewski

More Related