Ess a badania rynku i opinii
Download
1 / 19

ESS a badania rynku i opinii - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

ESS a badania rynku i opinii. EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY, RUNDA 4 „Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany” Warszawa, 13 stycznia 2010 Prezentujący: Stanisław Mirowski , DP Director , MillwardBrown SMG/KRC. Plan prezentacji. Zagadnienia metodologiczne Wyniki badań. Informacje wstępne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ESS a badania rynku i opinii' - cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ess a badania rynku i opinii

ESS a badania rynku i opinii

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY, RUNDA 4

„Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany”

Warszawa, 13 stycznia 2010

Prezentujący:

Stanisław Mirowski, DP Director, MillwardBrown SMG/KRC


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Zagadnienia metodologiczne

 • Wyniki badań


Informacje wst pne
Informacje wstępne

 • European Science Foundation (ESF), przystępując w 2001 do tworzenia założeń badania ESS, wyznaczyło sobie trzy podstawowe cele:

  • Pozyskanie wiarygodnych danych o zmianach postaw i zachowań Europejczyków

  • Podniesienie jakości badań ilościowych na rynku europejskim

  • Promocja jednorodnych wskaźników zmian zachowań społecznych

 • Cel osiągany jest poprzez stały rozwój i integrację różnorodnych sieci poszczególnych krajów - uczestników przedsięwzięcia, co wymaga stałego, łatwego dostępu zarówno do danych jak i procedur

 • Dzięki temu badanie ESS stanowi o postępie badań socjologicznych w Europie i jest źródłem wszechstronnej inspiracji dla innych badań w tej dziedzinie

 • Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy zjednoczona Europa potrzebuje rzetelnych, porównywalnych, standardowo zebranych danych społecznych zarówno o poszczególnych krajach jak i całości Unii Europejskiej


Dost pno danych
Dostępność danych

 • http://www.europeansocialsurvey.org/ całokształt bardzo dokładnie posegregowanej wiedzy

 • http://ess.nsd.uib.no/ - wyniki 4 fal badania

 • http://essedunet.nsd.uib.no/ - strona edukacyjna

 • Google – kilka milionów odsyłaczy, w tym szereg bardzo ciekawych analiz opartych na danych ESS i lokalnych (krajowych) analiz metodologicznychPr ba losowa
Próba losowa

 • Instytuty badania rynku i opinii publicznej stosują zwykle próby o charakterze nielosowym (kwotowe, celowe)

 • W MB SMG/KRC udział prób losowych w badaniach ilościowych to ok. 25% (case’y, 2008 r.) – większość w kilku standardowych badaniach

 • W innych firmach udział ten jest nawet niższy

 • Próby nielosowe są zupełnie wystarczające do prowadzenia badań o charakterze eksploracyjnym (zalety: niski koszt, krótki czas realizacji badania, brak operatu losowania próby)

 • Obecnie firmy badawcze mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu badań opartych na próbach losowych, w szczególności nie spotykają na co dzień problemów:

  • response rate

  • efektywnej wielkości próby

  • ewentualnej substytucji w przypadku niezrealizowania

  • błędu pomiarowego


Pr ba losowa badania mi dzynarodowe
Próba losowa – badania międzynarodowe

 • W korporacjach międzynarodowych wiele oddziałów nie realizuje w ogóle badań na próbach losowych

 • Przetargi na badania organizowane przez Unię Europejską, obejmują swym zasięgiem wiele krajów. Wymaga to zastosowania wspólnego narzędzia badawczego, w tym próby losowej, pozwalającej na dokonanie porównań międzynarodowych i integrację wyników na szczeblu unijnym

 • Koordynacja badania wymaga wiedzy o lokalnych możliwościach – a taką dostarcza w swych materiałach ESS – w tym informacja o lokalnych ekspertach

 • ESS to też źródło praktycznych informacji o sposobie realizacji wybranego rodzaju próby, o response rate, efektywnej wielkości próby itp.

 • Wszystkie materiały dostępne po angielsku


Pr ba losowa badania w innych krajach
Próba losowa – badania w innych krajach

 • W korporacjach międzynarodowych niektóre oddziały krajowe zbierają doświadczenia w poszczególnych badaniach nie realizowanych w innych oddziałach

 • Możliwa jest próba podjęcia takiego badania w nowej lokalizacji poprzez umiejętne łączenie doświadczeń eksperckich z jednego kraju z wiedzą o sposobie realizowania badania na próbie losowej w konkretnym kraju


Inspiracje i wskaz wki dla organizator w bada
Inspiracje i wskazówki dla organizatorów badań

 • Obecnie coraz więcej przetargów organizowanych przez jednostki państwowe i samorządowe (również przy użyciu funduszy unijnych) nakłada konieczność prowadzenia badań na próbie losowej

 • Doświadczenia wielu organizatorów są często ograniczone lub nieaktualne

 • Materiały ESS jako niezależne źródło pozwalają wskazać zamawiającemu optymalne rozwiązanie badawcze problemu i ograniczenia badania (np. response rate vs. czas trwania badania)

 • Kwestionariusze ESS tłumaczone są przez ekspertów na lokalne języki – co jest istotną wskazówka dla organizatorów badań międzynarodowychUwagi wst pne
Uwagi wstępne

 • Generalnie można powiedzieć, że ESS nie jest tak szeroko znane (w Polsce), jak na przykład Diagnoza społeczna

 • Wymaga to pewnych działań promocyjnych

 • Uściślenia wymaga również prawo komercyjnego wykorzystania wyników badania


Obszary badawcze

Dlaczego ?

ESS

Badania „komercyjne”

Społeczeństwo

Czy są jakieś efekty takich postaw ?

Obszary badawcze

 • Konsumpcja

 • Kondycja marki

 • Komunikacja marketingowa

 • Preferencje wyborcze

 • Zachowania społeczne

 • Samopoczucie

 • Rodzina, płeć, praca

 • Wartości ludzkie

 • Zaufanie społeczne i polityczne

 • Komplementarność badań na ten sam temat

 • Porównanie wyników badań zrobionych inną metodologią


Przyk ad wykorzystania danych ess i badania ad hoc
Przykład wykorzystania danych ESS i badania ad-hoc

 • Na podstawie prezentacji MB SMG/KRC dla Banków Żywności, opartej na badaniach:

  • Zrealizowanych na zlecenia Banków Żywności (2008)

  • Zrealizowanych na zlecenie Stowarzyszenia Klon / Jawor (2005,2006,2007)

  • ESS 2006/2007

 • Próba badań MB SMG/KRC losowa imienna, N=1000, sondaż CAPIBUS (In-home, CAPI)Organizacje spo eczne na og skuteczniej dostarczaj pomoc potrzebuj cym ni instytucje pa stwowe
Organizacje społeczne na ogół skuteczniej dostarczają pomoc potrzebującym, niż instytucje państwowe

Źródło: MB SMG/KRC dla Klon /Jawor


Zazwyczaj ludzie sobie pomagaj
Zazwyczaj ludzie sobie pomagają pomoc potrzebującym, niż instytucje państwowe

Źródło: ESS 2006/2007


Wnioski z badania
Wnioski z badania pomoc potrzebującym, niż instytucje państwowe

 • Polacy są narodem, który chętnie deklaruje chęć niesienia pomocy innym

 • Jednocześnie jednak zauważalne są trendy wzrostu wzajemnego braku zaufania ludzi. Zwłaszcza na tle innych krajów europejskich

 • Organizacje społeczne budzą mniejsze zaufanie, niż przed kilku laty


Podsumowanie
Podsumowanie pomoc potrzebującym, niż instytucje państwowe

 • ESS może być źródłem inspiracji metodologicznych w badaniach rynku, a szczególnie opinii publicznej, nie tylko w obszarze samplingu

 • ESS może pomóc badaczom rynku w poszukiwaniu przyczyn różnych zachowań rynkowych i odniesieniu ich do trendów społecznych

 • Badania rynku i opinii mogą dać socjologom informację o konkretnych zachowaniach wynikających z przemian społecznych; mogą stanowić uzupełnienie ESS

 • Badania rynku i opinii mogą stanowić inspirację do poszerzania zakresu badań ESS – uświadamiać powstawanie nowych trendów


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę pomoc potrzebującym, niż instytucje państwowe


ad