Download
1 / 24

Realizace: únor – březen 2009. - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Prezentace výsledků dotazníkových průzkumů u žáků SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje Ing. Petra Kantorová Projektová manažerka OHK. Základní data průzkumů. Realizace: únor – březen 2009. Forma elektronického dotazníku, v ojedinělých případech tištěné verze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Realizace: únor – březen 2009.' - cornelius-welsh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prezentace výsledků dotazníkových průzkumů u žáků SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje

Ing. Petra Kantorová

Projektová manažerka OHK


Základní data průzkumů SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje

Realizace: únor – březen 2009.

Forma elektronického dotazníku, v ojedinělých případech tištěné verze.

Zapojeno 13 SŠ technického směru a 2 všeobecná gymnázia z celého MSK (všechny okresy), celkem 1.147 žáků (pouze 18 % dívek). Osloveny 1. – 4. ročníky (největší zastoupení 3. ročník – 33 %).

Provedené dotazníkové šetření mapuje zájem žáků SŠ o studium jednotlivých technických oborů a jejich představy o budoucím povolání.

Zapojeno 259 studentů VŠB v Ostravě.

Provedené dotazníkové šetření mapuje spokojenost studentů se studiem na VŠ a jejich pohled na trh práce z hlediska uplatnění se v technických profesích.

Zapojeno 118 firem technického směru z celého MSK.

Provedené dotazníkové šetření mapuje potřeby zaměstnavatelů a jejich firem v MSK na své nynější a potencionální zaměstnance.


Motivace, spokojenost žáků SŠ……… SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje


Zájem o studium na VŠ ze strany žáků SŠ …… SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje


Trh práce v hodnocení žáky SŠ…… SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje
SHRNUTÍ průzkumu u žáků SŠ

 • Největší zájem o studium na VŠB v Ostravě (54 %), následuje VUT v Brně (25 %) a Masarykova Univerzita v Brně (19 %). Kraluje obor informačních technologií.

 • 35 % dotazovaných se zájmem o VŠ studium vyrůstá v rodině, kde alespoň 1 z rodičů vystudoval VŠ.

 • 80 % respondentů (ze zájemců o studium na VŠ) si věří, že zvládnou přijímací zkoušky na VŠ.

 • Zájem o VŠ studium technického směru pramení z výše mezd a nedostatku pracovní síly daných odvětví.

 • Úroveň SŠ je žáky hodnocena jako přiměřená.


Dotazníkový průzkum u firem MSK

 • 69 % PO, 31 % FO

 • Převážně malé a střední firmy s počtem do 50 zaměstnanců – 80 % respondentů s nejčastější dobou podnikání 15 let.


Šetření u zaměstnavatelů

 • 32 % v současné době uvažuje o přijetí nových zaměstnanců, 68 % nikoliv. Zájem je o HPP, zaměstnávání na DPČ či DPP jen výjimečně.

 • Žádané profese: zedník, tesař, stolař, horník, zámečník, administrativa. Dále se objevil analytik/programátor, brusič, svářeč, dělník ve výrobě, elektromontér, frézař, projektant, montér, topenář, instalatér, stavbyvedoucí či klempíř.

 • U 65% dotazovaných zaměstnavatelů je výběr zaměstnanců ovlivňován sezónně.

 • 69 % dotazovaných zaměstnavatelů mělo v uplynulých 12 měsících problém s hledáním zaměstnanců.

 • Zájem o spolupráci na projektu TechIN – Propojení studia a praxe, mají firmy především formou pasivní účasti a to získáváním informací o výstupech projektu. Dále pak formou umožnění exkurze v podniku s cílem bližšího seznámení se s danými profesemi či formou tzv. stínování.


Problematika vhodného uchazeče

Firmy požadují:

1. Pracovní návyky

2. Praxe

3. Vzdělání


Požadované klíčové dovednosti u zaměstnanců se SŠ vzděláním

 • Loajalita k zaměstnavateli

 • Jednání se zákazníkem

 • Komunikační schopnosti

 • Týmová spolupráce

 • Organizační schopnosti

 • Práce s PC

 • Kreativní schopnosti a práce s informacemi

 • Jazykové znalosti

 • Prezentační dovednosti


Požadované klíčové dovednosti u zaměstnanců s VŠ vzděláním

 • Loajalita k zaměstnavateli

 • Jednání se zákazníkem

 • Organizační schopnosti

 • Komunikační schopnosti

 • Týmová spolupráce

 • Práce s PC

 • Práce s informacemi

 • Kreativní schopnosti

 • Prezentační dovednosti

 • Jazykové znalosti


Pracovní versus rodinný život vzděláním

 • 61% respondentů umožňuje slaďování rodinného a pracovního života, nejčastější způsobem jak společnost umožňuje toto slaďování je zajištění flexibilní (pružné) pracovní doby nebo možnost částečné práce z domu (tzn. vybavení domácí kanceláře) či forma zkráceného úvazku.


Spolupráce firem a škol – hodnoceno z pohledu firem vzděláním

 • 55 % dotazovaných zaměstnavatelů již s nějakou školou spolupracovalo

 • Nejčastěji se jednalo o spolupráci s učilišti (50 %), dále pak se SŠ (37 %) a pouze ve 13 % se jednalo o VŠ.


Dotazníkový průzkum u studentů VŠB vzděláním

259 studentů VŠB, fakulty strojní (34 %), elektroniky a informatiky (20 %), bezpečnostního inženýrství (15 %), metalurgie a metálového inženýrství (12 %), stavební (12 %) a hornicko geologické (7 %).

70 % navštěvuje 2. a 4. semestr studiaObecné závěry průzkumů u studentů VŠB vysokoškoláka

 • Z šetření provedeného u studentů VŠB vyplývá, že velká většina studentů se hodlá technické profesi věnovat i po dokončení studia. Faktory, které je motivují nebo by je motivovaly k setrvání v profesi technického zaměření jsou především výše mezd a další formy odměňování v daném oboru a také nedostatek odborníků v oboru, tudíž snadné uplatnění se na trhu práce. Významným faktorem k setrvání v technickém oboru také bylo okolí, jako např. rodiče, přátelé, spolužáci apod. a rychlý kariérní růst.

 • Hodnocení studia na VŠ (tj. využitelnost teoretických znalostí i praktických dovedností) bylo z větší části ohodnoceno studenty jako spíše dostačující. Studenti si většinově myslí, že by se velmi dobře uplatnili na trhu práce, ale mají i obavy kvůli současné ekonomické krizi a náročným požadavkům zaměstnavatelů.

 • Nejvíce si studenti vybírali technický obor z důvodu navazování na vystudovaný středoškolský obor, nebo se o zvolený obor zajímají a také, že daný obor považují za lukrativní.

 • Více než polovina dotazovaných vysokoškoláků nastupovala na VŠ s pozitivními požadavky a jsou spokojeni. Hlavním důvodem nespokojenosti se studiem se ukázal nedostatek praxe během studia a hned za ním nekvalitní výuka.

 • A jak obecně studenti hodnotí požadavky ze strany VŠ? Více než polovina studentů shledala studium jako přiměřené a odpovídající VŠ, o něco málo studentů odpovědělo, že je studium obtížné a požadavky jsou náročné. Téměř zanedbatelné se dají považovat krajní odpovědi, že požadavky jsou extrémně náročné nebo že požadavky jsou naopak minimální.


Šetření u vedoucích pracovníků SŠ vysokoškoláka

 • Cílem bylo zmapovat pohled ze strany vedení SŠ na oblast spolupráce jejich školy s VŠ a se zaměstnavateli.

 • Výsledky z jednotlivých SŠ velmi rozdílné.

 • Dlouhodobě navázána partnerství SŠ – firma fungují, problém je oslovování nových zaměstnavatelů.

 • Neochota ze strany firem umožňovat exkurze, účastnit se výuky formou přednášek apod.

 • Spolupráce s VŠ: chybí zpětná vazba ve vztahu k nástupu studentů na VŠ a ukončení jejich studia, spolupráce omezena pouze na část letáků a informačních nástěnek.

 • Zájem SŠ o: exkurze, návštěvy ve výuce ze strany odborných pracovníků, případně výuka ze strany firem, stipendia, výchova studentů pro konkrétní podniky, zapůjčení nových technologií do výuky apod.


Děkuji za pozornost vysokoškoláka

a přeji hezký zbytek dne.

Ing. Petra Kantorová

Projektová manažerka OHK


ad