slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stanovení katecholaminů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Stanovení katecholaminů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Stanovení katecholaminů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. RNDr. Alice Vránková Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚKBLD a III.interní kliniky 1. LF UK, Praha, Česká Republika. Katecholaminy a jejich metabolismus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanovení katecholaminů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií' - cormac


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stanovení katecholaminů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

RNDr. Alice Vránková

Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚKBLD a III.interní kliniky

1. LF UK, Praha, Česká Republika

slide2

Katecholaminy a jejich metabolismus

- Alkylamino deriváty O-dihydroxybenzenu (adrenalin, noradrenalin a dopamin)

- V organismu fungují jako neurotransmitery (nervový systém, mozek) a hormony tvořené dření nadledvin

Biosyntéza probíhá v mozku, dřeni nadledvin, extraadrenální chromafinní tkáni a sympatických nervových zakončeních

pro se katecholaminy stanovuj

THL L-ADCDBH PNMT

Tyrosin → L- DOPA → Dopamin → Noradrenalin → AdrenalinCOMTMAOCOMTMAO COMT

3-methoxytyramin 3-hydroxyfenyloctová Normetanefrin 3,4-dihydroxymandlová Metanefrin

kyselina kyselina

MAO COMT MAO COMT MAO

Homovanilmandlová Vanilmandlová

kyselina kyselina

Proč se katecholaminy stanovují?

- Důvodem sledování je zjištěná souvislost mezi zvýšenou koncentrací katecholaminů a jejich metabolitů v moči a v plazmě a výskytem nádoru feochromocytomu

- Feochromocytom sekretuje katechoaminy diagnostické markery

- Vědecké studie uvádí vysokou senzitivitu testu stanovení volných metanefrinů vzhledem k feochromocytomu

slide4

Dieta a odběr vzorku před stanovením

Stanovení katecholaminů z plazmy:

- Odběr krve nalačno, 2 dny před odběrem omezené užívání určitých léků, nepít kávu a čaj (kofein)

- Zavedena kanyla 15 min před odběrem → proplach kanyly heparinem (fyziolog. roztokem) →odběr do odpadní zkumavky→odběr do zkumavky s heparinem nebo EDTA→chlazení ledem→odstředění v chlazené centrifuze→odběr plazmy

Stanovení katecholaminů z moči:

- 14 dní před sběrem moči omezené užívání léků, 2 dny před sběrem moči nepít kávu, čaj, vyvarovat se alkoholu, citrusových plodů, zeleniny, ořechů a dalších potravin obsahujících látky interferující na chromatogramu, pacient omezí příjem tekutin na max. 2 l

- 24 h sběr moči do nádoby obsahující 10 ml 12. 5 % HCl. Nejdříve odběr do odpadu, poté 24h sběr, uchování v chladu

slide5

Co předchází chromatografickému stanovení?

Stanovení katecholaminů z plazmy:

- Aplikace plazmy spolu s vnitřním standardem (IS) na Al2O3 sorbent (adsorbce katecholaminů)

- Třepání, odstředění, promytí promývacím činidlem (odstranění matrice a nežádoucích příměsí)

- Třepání, odstředění, eluce (uvolnění) analytů ze sorbentu elučním činidlem

- Aplikace na kolonu HPLC

Stanovení katecholaminů z moči:

- pH upraveno na 3. 5 - 4, centrifugace, přídavek IS

- Automatická dvoukolonová metoda: Nástřik →MFe o vysokém pH → extrakční kolona s obsahem kyseliny fenylborité (zachycení analytů a vyplavení nečistot)→MFe o nízkém pH (eluce) →analytická kolona (separace)

slide6

HPLC stanovení

HPLC = High performance liquid chromatography = Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (též vysokotlaká)

- Rozdělení analytů mezi dvě nemísitelné fáze (mobilní /MF/ a stacionární /SF/) na základě fyzikálně-chemických interakcí

- MFe protéká konstantní rychlostí systémem, SFe je umístěna v koloně

- Rozdělení látek pohybujících se v MFi na jednotlivé zóny podle síly interakce se SFí (eluční křivky - píky)

Detektory - měří určitou fyzikálně-chemickou vlastnost závislou na koncentraci

- Detektor pro stanovení plazmatických katecholaminů: coulochemický (měří náboj přenesený při elektrochemické reakci)

- Detektor pro stanovení močových katecholaminů: fluorescenční (využití přirozené fluorescence sledovaných látek)

slide7

Chromatogram

Chromatogram = chromatografický záznam - výstup z chromatografického systému

Počítač převede analogový signál detektoru na digitální výstup ploch píků

Standard

HMBA

Area:62.2791

Pacient s feochromocytomem

Area:970.948

HMBA