hta v esk republice sou asnost a mo n budoucnost
Download
Skip this Video
Download Presentation
HTA v České republice současnost a možná budoucnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

HTA v České republice současnost a možná budoucnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

HTA v České republice současnost a možná budoucnost. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment. Možnosti a limity financování zdravotnictví – tzv. „health gap“. Rozvoj technologií. Náklady. „health gap“. Dostupné zdroje. čas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HTA v České republice současnost a možná budoucnost' - cormac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hta v esk republice sou asnost a mo n budoucnost

HTA v České republicesoučasnost a možná budoucnost

Tomáš Doležal

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

mo nosti a limity financov n zdravotnictv tzv health gap
Možnosti a limity financování zdravotnictví – tzv. „health gap“

Rozvoj technologií

Náklady

„health gap“

Dostupné zdroje

čas

p iny r stu zdravotn ch n klad
Příčiny růstu zdravotních nákladů
 • Demografická situace = stárnutí populace
 • Nové technologie/inovace
 • Vyšší informovanost pacientů
 • Nezdravý životní styl = civilizační nemoci
 • Rostoucí požadavky na kvalitu života
 • Vyšší dostupnost zdravotní péče
  • nabídka stimuluje poptávku

Podle G. Kobelt 2002

o ek van trendy v r
Očekávané trendy v ČR
 • Náklady na zdravotní péči do budoucna porostou
 • Možnosti solidárního zdravotního pojištění mají své limity/ jsou téměř vyčerpány
 • Pod tlakem budou nejen náklady na léky (tam jsou možnosti téměř vyčerpané při přísné aplikaci referenčního systému)
 • Poroste tlak na efektivní využívání zdrojů
 • Bude se zvyšovat spoluúčast pacienta
 • Zdravotní péče bude rozdělena na standardní (hrazená ze solidárního ZP) a nadstandardní (komerční připojištění)
 • Zdravotní pojištění se musí stát pojištěním
slide6
HTA:Multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání medicínských technologií. Hodnocení je prováděno systematickým, transparentním a nezkresleným způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná, bezpečná, orientovaná na pacienta a poskytuje nejvyšší možnou hodnotu (value).
 • EUnetHTA /www.eunethta.net - Evropská síť jednotlivých členských zemí, které mají HTA agenturu, výzkumných organizací a MZd, která slouží k výměně informací, standardizaci společných postupů v rámci HTA a sledování implementace HTA principů do rozhodovacích procesů. Založena v roce 2005
 • INAHTA (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment) /www.inahta.org -Mezinárodní organizace sdružující 46 HTA agentur z 24 zemí, která byla v roce 1993 založena s cílem pořádat edukační akce, organizovat výměnu informací a koordinovat procesy HTA v jednotlivých členských agenturách.
health technology assessment
Health Technology Assessment
 • It answers these questions by investigating four main factors:
  • whether the technology works (evidence)
  • for whom (target population)
  • at what cost (efficiency)
  • how it compares with the alternatives (comparative effectiveness)
 • Health technology assessment (HTA) is the systematic evaluation of properties, effects or other impacts of health technology.
procesy hta
Procesy HTA
 • Research
 • Synthesis
 • Appraisal
 • Decision
 • Utilization
 • Evaluation
hodnocen a rozhodnut by m la b t odd lena
Hodnocení a rozhodnutí by měla být oddělena

Jedná se odborný proces na základě pravidel HTA a EBM

Nemá žádné jiné ekonomické ani politické vlivy

Obvykle ji provádějí nezávislé HTA agentury

Založené na důkazech

Analýza, zhodnocení

/assessment/

Appraisal

Rozhodnutí

/decision/

Do rozhodnutí promlouvají i jiné než farmakoekonomické/vědecké argumenty

Účastní se ho zejména plátci, ale také pacienti a poskytovatelé

hta agentury v eu
HTA agentury v EU

www.eunethta.net

co znamen hta v r google
Co znamená HTA v ČR? = Google
 • 1……Hockey Talent Academy
 • 2. HTA = HTML Application
 • 3. Hornický kahan ovládl tým HTA
 • 4. centrální vysavače – série HTA
 • 8. HTA jako standardní postup hodnocení zdravotních technologií – Doležal pro PBM

Google search z 8.3.2010

rozsah hta hodnocen agentury
Rozsah HTA hodnocení/agentury
 • Velké agentury „heavy“
  • NICE (UK)
  • IQWiG (Německo)
  • TLV (Švédsko)
 • Malé agentury „light“
  • DACEHTA (Dánsko)
  • Španělsko (Katalánsko, Baskicko)
  • SMC (Skotsko)
eunethta
EUnetHTA
 • Projekt financovaný EU 2006-2008
 • Follow-up aktivity 2009+ (Joint action 2010-2012)
 • Zejména metodické standardy (toolkit, coreHTA)
pro pot ebujeme hta agenturu
Proč potřebujeme HTA agenturu?
 • Abychom se účinné zapojili do mezinárodní spolupráce
 • Aby byla vypracována a udržována metodika na mezinárodní úrovni
 • Abychom se naučili používat HTA (EBM, FE)
 • Aby byl rozdělen proces hodnocení a rozhodování
 • Aby nebyl celý proces regulován jen z jednoho místa
 • Aby byla do procesu rozhodování vtělena odborná hlediska
sm rnice ep a rady eu o uplat ov n pr v pacient v p eshrani n zdravotn p i 2 7 2008
Směrnice EP a rady EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči – 2.7.2008
l ky vs ostatn v daje ve zdravotnictv
Léky vs. Ostatní výdaje ve zdravotnictví
 • Náklady na léky a jejich spotřebu je třeba posuzovat v komplexu celého financování zdravotní péče
 • Léky jsou dnes nejvíce regulovaný segment
  • Vs. Zdravotnické prostředky (materiál, „devices“)
  • Vs. Přístroje, investice, apod.
hta je t eba aplikovat na v echny postupy
HTA je třeba aplikovat na všechny postupy
 • Např. zdravotnické prostředky, diagnostické postupy, pomůcky, „devices“
slide22
zákon o veřejném zdravotním pojištění § 39b Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků
 • Kriteria hodnocení
  • terapeutická účinnost a bezpečnost
  • závažnost onemocnění
  • nákladová efektivita – náklady a přínosy na jednoho pojištěnce a celkové náklady na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění
  • veřejný zájem
  • vhodnost cesty podání, formy, síly
  • obvyklé dávkování
  • nezbytná délka léčby
  • míra součinnosti osoby, které je podáván
  • jeho nahraditelnost jiným léčivem
  • předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění
  • doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky
farmakoekonomick anal zy po adovan v r
Farmakoekonomické analýzy požadované v ČR
 • Analýza nákladové efektivity
  • Jaké jsou náklady a přínosy pro jednoho pacienta ve srovnání s alternaticní terapií v daném stadiu onemocnění ?
 • Analýza dopadu na rozpočet
  • Kolik pacientů bude reálně léčeno a kolik to bude stát v následujících 5-ti letech ?
kde je hta v procesu hrad l iv v r
Kde je HTA v procesu úhrad léčiv v ČR?

Vnitřní reference:

>300 terapeutických skupin

Vnější reference:

Nejnižší EU konečná cena

HTA/

Farmakoekonomika/ value based pricing

mechanismy stanoven hrad
Mechanismy stanovení úhrad
 • Regulace cenovou a terapeutickou referencí
  • „budeme platit jen to, co platí jinde“
 • Regulace HTA/farmakoekonomika
  • „budeme platit za hodnotu produktu/služby, kterou sami stanovíme“
 • Citlivá kombinace
  • Reference jako indikátor, ale základ v hledání „value“
pot ebujeme vyv en hled n spor a hodnoty dan l by
Potřebujeme vyvážené hledání úspor a hodnoty dané léčby

ČR

Země aplikující HTA

Nástroje šetřící náklady

„Cost-containment“

Nástroje posuzující nákladovou efektivitu

„Cost-effectiveness“

regulace n klad vs kvality p e
Regulace nákladů vs. Kvality péče
 • Náš systém je zaměřen na kontrolu nákladů a není schopen účinně měřit kvalitu péče
 • Zdravotní pojišťovny nejsou motivovány ke kontrole kvality, ale jen k udržení rozpočtu
 • Ekonomicky se ale jedná o mylný koncept, který nebude možné ufinancovat
 • Pouze dlouhodobé náklady odráží současnou kvalitu léčby (diabetes, KV nemoci) a prevence (onkologie)
3 podm nky pou v n farmakoekonomiky v rozhodovac m procesu
3 podmínky používání farmakoekonomiky v rozhodovacím procesu
 • Osoby/instituce schopné provádět FE analýzy
 • Poučené publikum na straně státní správy a plátců („decision- and policy-makers)
 • Metodika provádění a hodnocení analýz

Singer ME. Pharmacoeconomics May 2008

cesta k hta roadmap
Cesta k HTA („roadmap“)

Poptávka/potřeba HTA procesu

/Mzd, ZP, politici/

Odborná kapacita

/univerzity, SÚKL, HTA agentura/

Publikum aplikující HTA do rozhodnutí

/plátci, poskytovatelé, pacienti/

je to ot zka priorit
je to otázka priorit...
 • zdravotnické rozpočty jsou vždy omezené

nebudeme mít na všechny technologie

je třeba uvést v život metodiku, která pozná správné technologie, které mají pro společnost největší hodnotu („value“)

ad