ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ
Download
1 / 28

??????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ. 6. 11. 16. 1. 21. 7. 12. 17. 22. 2. 13. 18. 23. 8. 3. 4. 19. 9. 14. 24. 5. 10. 20. 15. 15. 5. 10. 20. 25. 1 бод. 3 бода. 5 бодова. 2 бода. Израчунати: -(-6) +│-7│+│+9│-6:2= А) 5 Б) -7 В) 19 Г ) -8 Д) даље.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ??????' - cormac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4721410

ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ

6

11

16

1

21

7

12

17

22

2

13

18

23

8

3

4

19

9

14

24

5

10

20

15

15

5

10

20

25

1 бод

3 бода

5 бодова

2 бода


4721410

Израчунати: -(-6) +│-7│+│+9│-6:2=

А) 5

Б) -7

В) 19

Г) -8

Д) даље


4721410

Од 4кг брашна се добија 5кг хлеба. Колико хлеба се добија од 44кг брашна?

А) 55

Б) 11

В) 8

Г) 36,2

Д) даље


4721410

Шта треба уписати у квадратић? Колико хлеба се добија од 44кг брашна?

38*276 = 3

95

А) 21

Б) 16

В) 9

Г) 19

Д) даље


4721410

Вредност степена 0,3 Колико хлеба се добија од 44кг брашна? 2 је:А) 0,06Б) 0,6В) 0,09

Г) 0,9

Д) даље


2x y 8

Одреди нулу функције Колико хлеба се добија од 44кг брашна? 2x+y=8

А) 8

Б) 4

В) -4

Г) 0

Д) даље


4721410

Угао на основици једнакокраког троугла је 30°. Ако је висина која одговара основици 4 cm тада је површина троугла:

А) 32 cm2

Б) 16 cm2

В) 8 cm2

Г) 16cm2

Д) даље


2 2 2 1 1 2 7

Реши једначину: троугла је 30°. Ако је висина која одговара основици 4 2(х-2)2- (х-1)(х+1)=х2-7

А) 3

Б) -2

В) 2

Г) 4

Д) даље


10 cm 14 cm 16 cm cm 1 6 m

Дужине страница троугла су 10 троугла је 30°. Ако је висина која одговара основици 4 cm,14cm, 16cm. Колико cm је дугачка најкраћа страница њему сличног троугла обима 1,6m.

A) 56cm

Б) 7cm

В) 40cm

Г) 32cm

Д) даље


Y 5 4k 0 2 x 5

Одредити к тако да функција буде опадајућаY= -5/4k-0,2 x+5

А) k>-4/25

Б)k< -4/25

В)k= -4/25

Г)k=5

Д) даље


4721410

Шта је тачно? опадајућа

А)2√3+ √3=18

Б) √32: √2=4

В) √180: √2=60

Г) (3√2)2:√22= 18

Д) даље


60 18 40 50

35 опадајућа%

Извесна радио станица емитовала је само рок и поп музику. Заступљеност ових музичких стилова приказана је дијаграмом.Након захтева слушалаца почиње се емитовати народна музика, тако да је заступљеност поп музике пала на 21%,а рок на 39%.Колико је % заступљености народне музике?

65%

А) 60%

Б) 18%

В) 40%

Г) 50%

Д) даље


6 2 10 10 2

Израчунати: опадајућа(-62+10)*(-10)2

А) 1600

Б) -4600

В) 4600

Г) -2600

Д) даље


4721410

Израчунати површину тетраедра ивице 6 cm.

А) 144√3 cm2

Б) 36 √3 cm2

В) 36 cm2

Г) 144 cm2

Д) даље


25 2 16 b 2

Израз 25а ивице 6 2-16b2 је

А) 9а2b2

Б) (5а-4b)2

В) (5а+4b)(5а-4b)

Г) (25а-16b)(25а+16b)

Д) даље


2 5 7

Решити једначину: ивице 6 │2х-5│= 7

А) х= -1

Б) нема решења

В) Х= 6 и Х= -1

Г) Х=6

Д) даље


1120 3 2 3 2

Основна школа има 1120 ученика старијих разреда, а број ученика се односи као 3:2:3:2. Израчунај број ученика сваког разреда.

А) 336, 216, 336, 216

Б) 338, 222, 338,222

В) 330, 232, 330,232

Г) 336, 224, 336, 224

Д) даље


4721410

6 старијих разреда, а број ученика се односи као 3:2:3:2. Израчунај број ученика сваког разреда.

х

Колико је х са цртежа?

10

А) 4

Б) 8

Б)2√34

В) 64

Г) даље


2 7 2 4 2 3 2 2 5

3 старијих разреда, а број ученика се односи као 3:2:3:2. Израчунај број ученика сваког разреда.

Израчунај:27: 24*23 2*25

А) 16

Б) 1

В) 8

Г) 2

Д) даље


22 22 5 20 20 5
Израчунај површину трапеза са слике.А) 22Б) 22,5В) 20Г) 20,5Д) даље


50 l 30 l 40 l 45 l

Слика показује резервоар за млеко у који, кад је пун, може да стане 60l млека.Цилиндар је цртицама подељен на четири дела. Количина млека приказана на слици приближно је једнака:

А) 50l

Б) 30l

В) 40l

Г) 45l

Д) даље


12 56 cm

Обим круга је 12,56 млеко у који, кад је пун, можеcm. Колика је површина?

А) 6,28 cm2

Б) 12,56 cm2

В) 4 cm2

Г) 25,56 cm2

Д) даље


2 3 4 5 3 3 3

Решити једначину: млеко у који, кад је пун, може2х- 3(х-4)=5+ 3(3-3х)

А) 1/4

Б) 4

В) -7/ 5

Г) 1/ 5

Д) даље


4721410
ИЗРАЧУНАТИ млеко у који, кад је пун, може

)=

А) 0,03

Б) 23/5

В) 0,06

Г) 0,02

Д) даље


44 35 40 50

Ема је рачунала просечну старост чланова своје породице. Аритметичка средина година Еме, њеног брата и мајке је 22, а аритметичка средина година Еме, њеног брата, мајке и оца је 26,5. Колико година има Еминин отац?

А) 44

Б) 35

В) 40

Г) 50

Д) даље


Y 3x 8

Да ли је функција растућа или опадајућа?y= -3x-8

А) растућа јер је к=-8

Б) опадајућа јер је n=-8

В) опадајућа јер је к=-3

Г) oпадајућа јер је функција стално негативна

Д) даље


4721410

ОДГОВОР НИЈЕ ТАЧАН! опадајућа?ПОКУШАЈ ПОНОВО!


4721410

ЧЕСТИТАМО! опадајућа?


ad