University of
Download
1 / 106

University of - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

University of. Ljubljana. Faculty of. administration. Mag. Iztok Rakar. PRAVNA UREDITEV JAVNE UPRAVE. VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM. študijsko leto 2009 / 2010. University of. Ljubljana. Faculty of. administration. PREDSTAVITEV PREDMETA. VRSTA IN VSEBINA PREDMETA LITERATURA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'University of' - corina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

Mag. Iztok Rakar

PRAVNA UREDITEV

JAVNE UPRAVE

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

študijsko leto 2009 / 2010


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

PREDSTAVITEV PREDMETA

 • VRSTA IN VSEBINA PREDMETA

 • LITERATURA

 • PREDAVANJA IN VAJE

 • E-ŠTUDIJ

 • IZPIT IN KOLOKVIJ


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

1) OPREDELITEV:

 • vrste:

  • teorija

  • zakonodaja

  • drugo

 • namen


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

TEORETIČNE OPREDELITVE:

 • organizacijska

 • javnofinančna

 • ekonomska

 • funkcionalna

 • kombinirane


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

ZAKONSKE OPREDELITVE: ZJF in ZJU / ZSPJS


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

 • zakaj razlike med opredelitvami?

 • ZNAČILNOSTI javnega sektorja

 • +

 • razmejitev javnega od ostalih sektorjev


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

2) STRUKTURA:

 • temelj: pravne osebe javnega prava

 • izhodišče: pravni subjekt

 • pravna oseba

 • organ


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

 • pravne osebe javnega prava:

  • vrste

  • konkretni primeri

  • skupne značilnosti


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

3) FUNKCIJE JAVNEGA SEKTORJA:

 • A) javno upravljanje

 • B) zagotavljanje javnih dobrin in storitev


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

 • A) JAVNO UPRAVLJANJE

 • IZHODIŠČE – UPRAVLJANJE

  • TEORIJE UPRAVLJANJA:

   • organizacijska

   • Fayolova

   • sistemska

   • kibernetsko-informacijska

   • Parsonsova


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

ORGANIZACIJSKA TEORIJA:

 • upravljanje = organizacijska dejavnost, ki omogoča sodelovanje večjega števila ljudi s skupnim ciljem

 • primeri

 • nadgradnja: delitev na temeljne in upravne naloge

upravljanje

temeljna dejavnost


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

FAYOLOVA TEORIJA:

 • dejavnosti podjetja:

  • tehnična (proizvodnja)

  • komercialna (nabava / prodaja)

  • finančna

  • varstvena

  • računovodska

  • upravna

 • upravna funkcija:

  • načrtovanje

  • organiziranje

  • ukazovanje (!)

  • usklajevanje

  • kontroliranje

vodenje


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

SISTEMSKA TEORIJA:

 • izhodišče: biologija

 • vse = sistem

 • sistem = skupek povezanih in odvisnih delov (menjava, dinamika, interakcija)

 • nasprotje = anarhija

 • vrste sistemov:

  • biološki, tehnični, družbeni, drugi

  • zaprti / odprti (interakcija: input – predelava – output; merilo menjave: enakovrednost; dinamično ravnotežje; menjava znotraj sistema)


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

SISTEMSKA TEORIJA:

 • potek interakcij:

  • v naravi: avtomatično

  • v družbi: avtomatično in usmerjano

 • upravljanje = zavestno usmerjanje sistemskih interakcij za dosego določenih ciljev

 • družbena moč (neenaka, prisilna menjava)

 • politično-upravni podsistem družbe


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

KIBERNETSKO-INFORMACIJSKA TEORIJA (Wiener):

 • temelj: sistemska teorija

 • kibernetes (krmar) = usmerjanje sistemov proti ciljem

 • samoregulacija

 • temelji: sistem, informacijski input, feed-back


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

KIBERNETSKO-INFORMACIJSKA TEORIJA (Wiener):

 • informacije:

  • vnos v sistem, podlaga odločanja in delovanja

  • upravljanje = predelava informacij v odločitve; upravljanje = odločanje

 • feed-back:

  • tok informacij v smeri od izvrševanja proti mestu odločanja

  • omogoča usmerjanje izvrševanja (negativni feed-back)


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

KIBERNETSKO-INFORMACIJSKA TEORIJA (Wiener):

 • potek delovanja:

  • določitev cilja

  • vodenje in usmerjanje

  • neposredno izvrševanje

feed-back


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

PARSONSOVA TEORIJA:

 • dve ravni upravljanja:

  • institucionalna

  • instrumentalna (upravna)


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNO UPRAVLJANJE

 • opredelitev

 • struktura :


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNO UPRAVLJANJE

 • nosilci faz procesa javnega upravljanja

 • primeri odločitev


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNE SLUŽBE

 • B) ZAGOTAVLJANJE JAVNIH DOBRIN IN STORITEV:

 • država

 • S. L. S.

 • fizične osebe

 • pravne osebe


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

JAVNI SEKTOR - POVZETEK:

- obseg: teritorialne + specializirane POJP

- funkcije: javno upravljanje + javne službe

- nosilci funkcij:

- javno upravljanje: državni organi, organi S.L.S, NJP

- javne službe: pravne in fizične osebe,

državni organi, organi S. L. S.


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA

JAVNA UPRAVA – organizacijska opredelitev:

 • državna uprava (+ vlada)

 • uprave S.L.S. (+ župan)

 • NJP

funkcionalna

opredelitev


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA

FUNKCIJE:

 • sodelovanje pri PM

 • izvrševanje politik

ne vsi organi vsega


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA

STATISTIKA:

 • DU: 35.000

 • JU: 45.000

 • JS: 155.000


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – PRAVO

JAVNO UPRAVLJANJE IN PRAVO

 • načini (instrumenti) za dosego ciljev

 • povezava med:

  • strukturo procesa javnega upravljanja

  • hierarhijo oblastnih pravnih aktov


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – PRAVO

PRAVNI AKTI


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

OPREDELITEV:

 • organ izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu

 • ponovitev pojmov:

  • državni organ

  • izvršilna oblast

  • parlamentarni sistem

 • vlada v EU?


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

SLOVENSKA PRAVNA UREDITEV:

 • ustavna izhodišča

 • pravni viri

FUNKCIJE:

 • kaj?

 • kako?


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

FUNKCIJE:

 • izhodišče: javno upravljanje + načelo delitve oblasti

 • pravna ureditev

 • vrste:

  • osnovne

  • dopolnilne

 • dejanska vloga vlade


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

SESTAVA:

 • PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED

 • SLOVENIJA

  • člani vlade

  • kolektivni, kolegijski, politični organ

  • pravni viri


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

 • vloga predsednika vlade

 • vloga ministra:

  • resorni

  • brez resorja


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

“CENTER VLADE”:

 • opredelitev

 • funkcije

 • sestava

VLADNE SLUŽBE:

 • opredelitev

 • vrste

 • vodenje

 • problemi


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

DRUGA VLADNA “TELESA”:

 • Svet za nacionalno varnost

 • strateški svet

 • komisija, odbor

 • delovna skupina

 • svet


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

DELOVANJE:

 • pravna ureditev

 • vrste odločitev

 • postopek odločanja

OBLIKOVANJE:

 • politični vidiki

 • pravni vidiki (posebnost SLO ureditve)


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

PRENEHANJE FUNKCIJE:

 • vlade

 • ministra

RAZMERJA MED VLADO IN DZ:

 • odgovornost (vsebina, vrste, instrumenti)

 • samostojnost

 • sodelovanje


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

OPREDELITEV:

 • strokovni “aparat” izvršilne oblasti

 • jedro javne uprave

 • po ZDU-1: ...

PRAVNI VIRI (SLO):

 • Ustava

 • zakoni

 • podzakonski predpisi

 • interni akti


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

FUNKCIJE:

 • sodelovanje pri oblikovanju politik

 • izvrševanje političnih odločitev:

  • regulativna

  • operativna:

   • upravno odločanje

   • nadzorna

   • pospeševalna

   • servisna

+ spremljanje

stanja


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

POSEBEJ O NADZORNI FUNKCIJI:

 • vrste nadzora

 • posebej inšpekcijski nadzor

POVEZAVA MED ORGANI IN FUNKCIJAMI


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

NAČELA DELOVANJA:

 • klasična

 • novejša (NPM)

KLASIČNA NAČELA:

 • zakonitost

 • pravna varnost, predvidljivost, enakost

 • prepoved arbitrarnosti, strokovnost

 • samostojnost, politična nevtralnost


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

NOVEJŠA NAČELA:

 • usmerjenost k uporabniku

 • e-poslovanje

 • odprtost in preglednost

 • kakovost / odličnost


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

OBLIKE DELOVANJA:

 • opredelitev

 • vrste:

  • pravne, ekonomske, informacijske

  • oblastne, neoblastne

  • formalne, neformalne

 • trendi


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

OBLASTNE OBLIKE DELOVANJA:

 • abstraktni splošni upravnopravni akti

 • konkretni posamični upravnopravni akti

 • materialni akti

NAČELO ZAKONITOSTI

NEOBLASTNE OBLIKE DELOVANJA:

 • materialni akti

 • interni akti

 • akti poslovanja


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

PODZAKONSKI PREDPISI:

 • vrste

 • razlogi za naraščanje obsega

 • zakonitost:

  • formalna

  • Materialna

 • kakovost:

  • vsebinska

  • procesna

  • metodološka

klasični

&

novejši elementi


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

POSAMIČNI UPRAVNI AKTI:

 • vrste

 • zakonitost:

  • formalna

  • materialna


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

INTERNI AKTI:

 • vrste

 • problem vsebine in nadzora

AKTI POSLOVANJA:

 • dvojna vezanost uprave

MATERIALNI AKTI:

 • vrste in primeri

 • zakonitost


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

ORGANIZIRANOST - SPLOŠNO:

 • ravni

 • načela

 • razvoj (značilnosti in tendence)

ORGANIZIRANOST - SLOVENIJA:

 • pravni viri (pravo EU?)

 • vrste organov državne uprave (po ZDU-1)


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

MINISTRSTVO:

 • vrste

 • ustanovitev

 • notranja organiziranost

 • vodenje

ORGAN V SESTAVI MINISTRSTVA:

 • pogoji za ustanovitev

 • način ustanovitve

 • vrste

 • vodenje

 • notranja organiziranost

 • razmerje do ministrstva


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

TERITORIALNA ORGANIZIRANOST:

 • razlogi in pogoji

 • modeli

 • slovenska ureditev

A) UPRAVNA ENOTA:

 • povezava z reformo lokalne samouprave 1994

 • način ustanovitve

 • obseg

 • naloge

 • notranja in teritorialna organiziranost

 • vodenje

 • razmerje do ministrstva


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

B) OBMOČNE ENOTE / IZPOSTAVE MIN / OvS:

 • razlogi

 • primeri

 • problemi in možne rešitve

C) PRENOS NALOG NA S.L.S.:

 • pravna ureditev

 • dejansko stanje

 • perspektive


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

IV. JAVNO POOBLASTILO

OPREDELITEV

ELEMENTI:

 • vsebina

 • nosilec

 • podelitev:

  • namen

  • postopek

  • trajanje


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

IV. JAVNO POOBLASTILO

POLOŽAJ NJP:

 • NJP vs. RS / S.L.S:

  • nadzor: kdo, kaj, kako

  • financiranje

 • NJP vs. uporabniki storitev:

  • položaj DU

  • financiranje

PRAVNI VIRI


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

OPREDELITEV:

 • A) PRETEKLOST – Francija

 • B) SEDANJOST – Slovenija:

 • dejavnost

 • javne dobrine

 • javni interes

 • zagotavlja RS / S.L.S.

 • javnopravni režim:

  • namen

  • vsebina

servisna funkcija JS


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

DOLOČITEV DEJAVNOSTI KOT JAVNE SLUŽBE:

- pravni akt?

- razlogi

- vpliv članstva v EU


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

VRSTE:

primeri & razlike

 • gospodarske

 • negospodarske

ZAKONSKI OKVIR:

 • področna zakonodaja

 • ZGJS, ZZ, ZJZP


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

JAVNOPRAVNI REŽIM:

1) NAČIN IZVAJANJA:

A) gospodarske JS:

 • režijsko

 • pravne osebe javnega prava

 • privatizirano

ZGJS / ZJZP


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • režijsko – režijski obrat: NOE DU / OU

 • pravne osebe javnega prava:

  • JGZ

  • javno podjetje


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • privatizirano:

  • javno-zasebno partnerstvo:

   • pogodbeno

   • statusno

koncesijsko

tveganje

javno-

naročniško

gospodarska družba v “mešani” lasti


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • POSEBEJ O KONCESIJI:

  • prepletanje ZGJS in ZJZP

  • vrste koncesij po ZJZP:

   • gradnje

   • storitve

modeli


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • koncesijsko razmerje:

  • koncedent – koncesionar

  • postopek podelitve:

   • akt o načinu izvajanja

   • akt o JZP / koncesijski akt

   • javni razpis / konkurenčni dialog

   • izbira koncesionarja

   • pogodba

 • prenehanje koncesije


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

B) negospodarske JS:

 • javni zavod

 • koncesija

 • 2) FINANCIRANJE:

 • gospodarske

 • negospodarske


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • 3) RAZMERJA MED IZVAJALCI, UPORABNIKI IN RS / S.L.S

 • 4) STVARI, NAMENJENE IZVAJANJU JS:

 • javno dobro:

  • širše / ožje

  • grajeno / naravno

  • lastninski režim


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

OPREDELITEV

 • IZHODIŠČNI POUDARKI -1:

 • politična vrednota

 • sestavni del demokracije

 • decentralizacija / subsidiarnost

 • ne gre za suverenost


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

 • IZHODIŠČNI POUDARKI -2:

 • način upravljanja

 • značilnost upravnega procesa

 • varstvo


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

SESTAVINE:

 • teritorialna

 • pravna

 • funkcionalna

 • organizacijska

 • finančna


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

PRAVNI OKVIR V RS:

 • ustava

 • MELLS

 • ZLS, ZLV, ZFO-1

 • področna zakonodaja


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

1) TERITORIALNA SESTAVINA:

 • lokalna skupnost – sociološki pojav

 • težavnost določanja mej

2) PRAVNA SESTAVINA:

 • S.L.S. = pravna oseba javnega prava

 • ustanovitev – država:

  • referendum + zakon


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

RAZVOJNI PREGLED:

 • mejniki: 1848, 1921, 1945, 1994

 • problem novih meril za ustanovitev občin

 • teritorialne spremembe:

  • vrste

  • postopek


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

PROBLEMATIKA POKRAJIN:

 • pravna razsežnost

 • politična razsežnost

3) FUNKCIONALNA SESTAVINA

 • izvirne pristojnosti

 • prenesene pristojnosti

občine

&

pokrajine

primeri

&

razlike


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

4) ORGANIZACIJSKA SESTAVINA:

 • organi

 • način oblikovanja

 • pristojnosti

 • medsebojna razmerja


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

5) FINANČNA SESTAVINA:

 • proračun

 • premoženje – vrste in upravljanje

 • načini financiranja:

  • lastni viri

  • sredstva države

  • zadolževanje

načela MELLS


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

IZHODIŠČE:

 • organizacija, delovno mesto

 • fizična oseba

STATUS OSEB:

 • javni uslužbenec

 • funkcionar


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

FUNKCIONARJI :

 • izvrševanje oblasti

 • vrste funkcionarjev:

  • po vrstah funkcij:

   • politični

   • neodvisni nadzorni

   • pravosodni


University of

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • po organih:

  • državni

  • samoupravni lokalni

 • značilnosti / posebnosti statusa:

  • način in podlaga pridobitve statusa

  • časovni okvir

  • način opravljanja funkcije

  • privilegiji / omejitve


 • University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • pravni okvir:

   • ustava

   • zakon o funkcionarjih v državnih organih

   • področna zakonodaja

   • podzakonski predpisi


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • JAVNI USLUŽBENCI:

  • opredelitev:

   • splošno

   • ZJU

  • zgodovinski razvoj vloge JU

  • specifike statusa => pravna ureditev?


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • PRAVNI OKVIR V RS:

  • ustava

  • zakoni (sistemski + področni)

  • podzakonski predpisi

  • akti sui generis

  • interni akti

  • posamični pravni akti


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • CILJI NOVE PRAVNE UREDITVE JU V RS:

  • opredelitev pojma JU

  • vzpostavitev uslužbenskega sistema

  • ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH:

  • obseg veljave:

   • 1. del

   • 2. del

  vsebina


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • POUDARKI 2. DELA ZJU:

  • uradnik / strokovno-tehnični JU

  • kadrovski načrt

  • sistemizacija DM

  • delovno mesto

  • položaj

  • naziv


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • ZAPOSLITEV JU:

  • A) SPLOŠNO:

  • pogodba

  • nedoločen čas

  • sistemizirano DM

  • pogoji


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • B) POSTOPEK:

  • “iskanje notranjih rezerv”

  • postopek nove zaposlitve:

   • strokovno-tehnični JU

   • uradniki

   • posebej za 5 najvišjih uradnikov


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • PRAVICE IN OBVEZNOSTI JU:

  • navodila / odredbe

  • dodatno / drugo delo

  • druge dejavnosti / konflikt interesov

  • NAPREDOVANJE:

  • karierni & pozicijski sistem

  • DM, naziv, plača


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA:

  • poslovni razlog

  • nesposobnost

  • neizpolnjevanje pogojev za DM

  • PLAČNI SISTEM:

  • posebnosti JS in posledice za pravno ureditev

  • osnovna vprašanja

  • osnovni cilji


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • RAZLOGI NOVE PLAČNE UREDITVE:

  • enotnost

  • preglednost

  • primerljivost

  • odprava nesorazmerij

  • obvladljivost

  • socialno partnerstvo


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • TEMELJNE DOLOČBE IN POJMI ZSPJS:

  • obseg veljave (osebni in institucionalni)

  • plačna skupina / podskupina

  • plačna lestvica

  • plačni razred

  • plača:

   • osnovna

   • delovna uspešnost

   • dodatki


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • OSNOVNA PLAČA:

  • opredelitev

  • JU in F

  • določitev

  • napredovanje v višji plačni razred:

   • kdo odloča?

   • podlaga

   • obseg

  ne

  F

  &

  Posl.O.


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • DELOVNA USPEŠNOST:

  • JU in nekateri F

  • vrste:

   • redna

   • povečan obseg dela

   • prodaja blaga in storitev na trgu


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • DODATKI:

  • vrste

  • JU + pravosodni F: vse

  • vsi F: le za delovno dobo

  • JAVNOST PLAČ: ZSPJS + ZDIJZ


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VIII. NADZOR JAVNE UPRAVE

  OPREDELITEV:

  primerjava dejanskega delovanja oz. rezultatov s pričakovanimi na podlagi vnaprej določenih meril


  University of

  University of

  Ljubljana

  Faculty of

  administration

  VIII. NADZOR JAVNE UPRAVE

  VRSTE:

  • splošni / posebni

  • notranji / zunanji

  • nacionalni / mednarodni

  • predhodni / naknadni

  • rezultatov / načina delovanja

  • formalnih aktov / drugih oblik delovanja

  • sistematični / spontani

  • na pobudo prizadetih / po uradni dolžnosti

  • formalni / neformalni


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  NAMEN IN PREDMET NADZORA

  A) skladnost delovanja s temeljnimi pravnimi načeli

  B) vse oblike delovanja


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  NEFORMALNI NADZOR

  A) JAVNOST

  B) MEDIJI

  C) NEVLADNE ORGANIZACIJE

  informacije

  javnega

  značaja


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  FORMALNI NADZOR

  A) UPRAVNI

  B) POLITIČNI

  C) SODNI

  Č) SUI GENERIS

  NOTRANJI

  ZUNANJI


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  A) UPRAVNI NADZOR

  1. NOTRANJI (v ožjem smislu) - hierarhični:

  : vlada – MIN, MIN – UE/OVS

  : DU – organi SLS

  : DU / organi SLS – NJP

  2. ZUNANJI - horizontalni: inšpekcije:

  : proračunska (ZJF)

  : upravna (ZUP, ZDU-1)

  : sistem javnih uslužbencev (ZJU)

  zakonitost

  strokovnost

  učinkovitost

  kakovost


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  B) POLITIČNI NADZOR

  RAZMERJA MED VLADO IN DZ:

  : poslanska vprašanja

  : interpelacija

  : konstruktivna nezaupnica

  : ustavna obtožba

  : parlamentarna preiskava

  ODGOVORNOST


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR - splošno

  RAZVOJ:

  1. pravna država & načelo zakonitosti (nemo iudex in causa sua)

  2. nezadostnost in neprimernost političnega nadzora

  BISTVO: neodvisnost + enakopravnost položaja

  PRIMERJALNO :

  francoski vs. angloameriški sistem + variacije


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  • sodišča splošne pristojnosti

  • specializirana sodišča

  • Ustavno sodišče

  • mednarodna sodišča (ESČP, SES)


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  I. PRISTOJNOST SLOVENSKIH SODIŠČ:

  1. SPLOŠNI PRAVNI AKTI:

  : US – ocena ustavnosti in zakonitosti:

  : zahteva / pobuda (pravni interes)

  : procesni preizkus

  : odločitev:

  - odprava / razveljavitev

  - ugotovitev (ne)skladnosti

  : ostala sodišča – exceptio illegalis

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  2. POSAMIČNI PRAVNI AKTI:

  : UprS / DSS + VS – upravni / “socialni” spor

  : US – ustavna pritožba

  : sodišča splošne pristojnosti - npr. pravdni postopek (škoda)

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  2. I. UPRAVNI SPOR (ZUS-1):

  : zakonitost dokončnih PPA

  : stranke:

  - tožnik

  - toženec = država oz. SLS oz. NJP

  - prizadete osebe

  : procesni pogoj: izčrpanost pritožbe po ZUP

  : pooblastila sodišča:

  - kasacija

  - spor polne jurisdikcije

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  2. II. USTAVNA PRITOŽBA (ZUstS):

  : vsakdo

  : procesne predpostavke:

  - kršitev ustavne pravice

  - izčrpana vsa pravna sredstva

  : procesni preizkus

  : odločitev:

  - zavrnitev

  - odprava / razveljavitev

  - meritorna odločitev

  - koneksnost – splošni pravni akt

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  3. MATERIALNI AKTI (poseg v ustavne pravice):

  : UprS - upravni spor (*)

  : sodišča splošne pristojnosti (KD, škoda)

  4. INTERNI AKTI:

  : US ?

  5. AKTI POSLOVANJA:

  : sodišča splošne pristojnosti

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  II. PRISTOJNOST MEDNARODNIH SODIŠČ:

  1. ESČP (Svet Evrope):

  : podlaga – EKČP

  : vsakdo, izčrpanost domačih pravnih sredstev

  : javnost in kontradiktornost postopka

  : dolžnost spoštovanja odločb

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

  2. SES (EU):

  izvrševanje prava EU preko uprav držav članic:

  : SES nima neposrednih pristojnosti:

  - “evropski sodnik”

  - procesna avtonomija držav članic

  - predhodno odločanje (preliminary ruling)

  : posreden vpliv: učinkovito sodno varstvo:

  - primarnost procesnega (!) evropskega prava

  - nediskriminacija, obrazložitev, udeležba, ...

  - “evropsko” pravno sredstvo - škoda

  SODNI NADZOR

  I. NACIONALNI

  1) splošni PA

  2) posamični PA

  2.I. upravni spor

  2.II ustavna pritožba

  3) materialni akti

  4) interni akti

  5) akti poslovanja

  II. MEDNARODNI

  1) ESČP

  2) SES


  University of

  Univerza v

  Ljubljani

  Fakulteta

  za upravo

  Č) SUI GENERIS

  FORMALNI NADZOR, POSEBNOSTI GLEDE:

  1. postopka in/ali pooblastil organa

  2. položaja organa v sistemu državnih organov

  VRSTE:

  1. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC (RS)

  2. RAČUNSKO SODIŠČE (RS in EU)

  3. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

  4. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

  5. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA