kalastuslain kokonaisuudistus 3 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010. mmm:n hahmotelma kalastuslain uudesta organisaatiomallista sekä kalatalouden suunnittelujärjestelmästä. Erityisiä haasteita. • perustuslain edellyttämät muutokset säätelyjärjestelmään vs. läheisyysperiaatteen toteuttaminen;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010' - corina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalastuslain kokonaisuudistus 3 2010

Kalastuslain kokonaisuudistus 3/2010

mmm:n hahmotelma kalastuslain uudesta

organisaatiomallista sekä kalatalouden

suunnittelujärjestelmästä

erityisi haasteita
Erityisiä haasteita
 • • perustuslain edellyttämät muutokset
 • säätelyjärjestelmään vs. läheisyysperiaatteen
 • toteuttaminen;
 • • kalatalouselinkeinojen kalavaroille pääsyn
 • edistäminen vs. vesien omistajien omaisuuden
 • suoja;
 • • kalakantojen käytön ja hoidon järjestäminen vs.
 • pirstoutunut vesien omistus;
 • • hallinnollisen järjestelmän selkeyttäminen
 • • kalatalouden rahoitusjärjestelmien
 • selkeyttäminen ja vaikuttavuuden lisääminen
pirstoutunut vesien omistus
Pirstoutunut vesien omistus
 • Velkuan-Airiston kalastusalue:
 • Pinta-ala:
 • 52 600 ha
 • Yksityiset vedet:
 • 705 kpl
 • Osakaskunnat:
 • 568 kpl
slide7
Osakaskunnan tehtävät:

• Osallistuminen alueen kalavarojen käytön ja hoidon suunnitteluun

• Osallistuu suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen

• Voi toteuttaa kalataloudenkehittämishankkeita

• Kalastuksen seurantatietojen kerääminen (kirjanpitokalastus)

• Kalastuksen valvonta

• Kalastuslupien myynti

– osakkaat

– ammattikalastajat ja kalastusmatkailuyrittäjät

– muut kalastusluvat

– kalastuskilpailut

slide8
Kalastusalueen tehtävät:

• Osallistuu laajemman hoitoalueen kalavarojen käytön ja hoidon suunnitteluun tekemällä ehdotuksen alueensa kalavarojen käytön ja hoidon suunnitelmaksi

• Toteuttaa suunnitelman mukaisia hoitotoimenpiteitä alueellaan

• Voivat hakea ja toteuttaa alueen kalatalouden kehittämishankkeita

• Kalavarojen tilaa koskevan seurantatiedon

keräämisen koordinointi

• Ammattikalastajien ja kalastusmatkailuyrittäjien kalavaroille pääsyyn liittyvät ratkaisut ammattikalastukseen KHS:ssa määritetyillä alueilla

• Kalastuslupien myynti

• Valvoo ja koordinoi kalavarojen kokonaiskäyttöä alueellaan

• Kalastuksen valvonta

slide9
Neuvottelukunnan tehtävät:

• Kalatalouden neuvottelukunta:

Vastuullisena viranomaisena toimii ELY, neuvottelukuntaan osallistuvat kalastusalueet, alan järjestöt, tutkimus ja vesienhoidosta vastaavat viranomaiset

• Päätöksenteko määräenemmistöllä (?)

• Neuvottelukunta arvioi kalastusalueiden hoito-suunnitelmien yhteensopivuuden ja ehdotetut toimenpiteet.

• Laatii kalavarojen hoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman

• Kalavarojen tilan ja toteutettavienhoitotoimenpiteiden seuranta

• Antaa kalastuksen säätelyyn liittyviä toimenpide-ehdotuksia kalatalousviranomaiselle

• Alueen kalavarojen käyttöön ja hoitoon

liittyvien intressiristiriitojen

yhteensovittaminen.

slide10
ELY:n tehtävät:

• Valtionavustusten myöntäminen

• Kalastuksen valvonta (painottuen

EU-säädösten valvontaan)

• Yleisen kalatalousedun valvonta ja vastuu velvoitteiden täytäntöönpanosta

• Kalastusalueilta siirtyvät tehtävät

(perustuslaki 3, 80 ja 124§)

• Kalastuksen säätelyyn liittyvät hallintopäätökset

• Kalatalouden ja vesienhoitotyö yhteensovittaminen

• Vetää neuvottelukunnan työtä

• Ratkaisee neuvottelukunnan aloitteesta ristiriitatilanteita

slide11
MMM:n tehtävät:

• Lainsäädännön valmistelu

• EU- ja kansainväliset tehtävät

• Alaisen hallinnon ja tutkimuslaitoksen tulosohjaus

• Valtion avustusten jakaminen

• Kalavarojen hoitoalueiden käyttö- ja hoito-suunnitelmien hyväksyminen

• Kalastusalueilta siirtyvät tehtävät (perustuslaki 3 ja 80§)

tietopalvelukeskus
Tietopalvelukeskus

• Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen

• Valtion kalastusmaksujen kerääminen?

kalatalouden j rjest t
Kalatalouden järjestöt
 • Jäsenten edunvalvonta ja neuvonta omarahoitteisesti, nykyisen käytännön mukaisesti

• Kalatalouden yleisen neuvonnan rahoituksen osalta selvitetään mahdollisuus siirtyä yleisavustuksista tilaaja-tuottaja -malliin

• Järjestöt voivat hakea hankerahoitusta kalatalouden edistämishankkeisiin

riista ja kalatalouden tutkimuslaitos
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

• Seurantatiedon ja tutkimustiedon tuottaminen kalatalouden suunnittelujärjestelmään

• Evaluoi hoitoalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat

• Kehittyy sektoritutkimuksen linjausten mukaisesti

mets hallitus
Metsähallitus

• Metsähallitus hallinnoi valtion vesialueiden kalavarojen käyttöä ja hoitoa

• On tarpeen arvioida kustannustehokkuuden näkökulmasta metsähallituksen ja ELY-keskusten roolia ja tehtäviä valtion omistamien vesialueiden ja yleisvesialueiden hallinnoinnin osalta

k ytt ja hoitosuunnitelman sis lt
Käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö
 • Yleiskuvaus

– Vesialueiden ja kalakantojen tilan kuvaus

– Alueen kalastuksen kuvaus

2. Kalastuksen kehittämistoimenpiteet

3. Kalastusaluetta sitova osa

– Kalataloudellisesti merkittävien alueiden määrittely

– Kalakantojen hoitotoimenpiteiden kuvaus sisältäen erityisesti istutus ja

kunnostustoimenpiteet

– Alueiden osoittaminen ammattikalastus- ja kalastusmatkailutarkoitukseen sekä

kriteerit näiden lupien myöntämiselle

– Kalastuspaineen mitoitus alueittain parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella

– Tietojen keräämisen (esim. kirjanpitokalastus) järjestäminen

4. Ehdotukset kalastuksen mahdollisiksi säätelytoimenpiteiksi

– Ajalliset, alueelliset ja lajikohtaiset kalastuskiellot

– Tekniset kalastusrajoitukset (pyydysten rakenne, silmäkoko yms)

– Alamittamääräykset

kalastusalueen toiminta
Kalastusalueen toiminta

Yleiskokous

– ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran

vuodessa

– Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki kalastusalueen vesialueiden omistajat

• Hallitus

– valmistelee yleiskokouksessa käsiteltävät asiat ja

kutsuu koolle yleiskokouksen

– huolehtii päätösten täytäntöönpanosta, ml. alueen

kalavarojen hoito- ja hallinnointitoimenpiteiden

toteutuksesta

– edustaa kalastusaluetta

elinkeinojen kalavaroille p sy
Elinkeinojen kalavaroille pääsy
 • Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa määritetään

alueet, jotka soveltuvat ammattikalastus ja

kalastusmatkailutarkoitukseen sekä

kriteerit lupien myöntämiselle

• Näiden alueiden osalta luparatkaisun

tekee kalastusalue (omistajakokoonpano)

• Muilla alueilla luvan myöntää vesialueen

omistaja/osakaskunta