Brunare vatten -
Download
1 / 20

Brunare vatten - exemplet Bolmen - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Brunare vatten - exemplet Bolmen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Monica Andersson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Maria Carlsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vad är det som färgar vattnet brunt?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brunare vatten - exemplet Bolmen' - corina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Brunare vatten -

exemplet Bolmen

Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Monica Andersson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Maria Carlsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län


Vad är det som färgar vattnet brunt?

 • Vattenfärgen bestäms framför allt av halten av humus men även av järn 0ch mangan i vattnet

 • Järn, mangan och humus tillförs vattnet från avrinningsområdet

 • Humus är de brunfärgade substanser som kommer ut med dräneringsvattnet från en jord som bevattnas. Den gula till bruna färgen skapas av stora och komplexa organiska kolföreningar som i huvudsak härstammar från nedbrytningen av döda växt- och djurdelar.


Intressanta fysikalisk-kemiskaegenskaper hos humusämnen

 • Humusämnen är viktiga för transporten och biotillgängligheten av oorganiska och organiska näringsämnen.

 • Humusämnena minskar normalt giftigheten hos tungmetaller och organiska föreningar i miljön.

 • Humusens syrabasegenskaper är väldigt viktiga för sjöarnas och vattendragens surhetstillstånd. Många ytvatten är naturligt sura (pH<6) på grund av humus.

 • Humus absorberar solenergi i det blå området i spektrat vilket ger vattnet en gulbrun kulör

Referens-P

(µg P/l)

YTTRE KANALEN:

Lidhemssjön - Bäck från

Dänningeborg.

Stationshöjd 142,5 möh

Färgtal (mg Pt/l)


Bolmenfakta

Sjön:

 • Sjöarea: 183 km2

 • Djup: 36 m, betydligt grundare i norr

 • Sjövolym: 1070 miljoner m3

 • Vattnets uppehållstid i sjön är 2 år

  Sjöns avrinningsområdet:

 • 1 640 km2 avrinningsområde

 • 70 % skog, hygge och myrmark

 • 15 % sjöyta (inkl Bolmen)

Vad händer med humushalten vid vattnets passage genom Bolmen?

”Brunhet” i Norra resp Södra Bolmen

Vattnet blir klarare på sin väg genom Bolmen

2010


Blir Bolmens tillflöden brunnare? Bolmen?

Storån

Löpande

12-månadersmedel.


Färgtal Bolmen?(mg Pt/l)

Möckelns utlopp – Helge åns vattensystem


”Brunifieringsbältet” Bolmen?

…även Kanada och övriga Europa


Effekter av brunnare vatten? Bolmen?

Sämre

dricks-

vatten

brunifiering

Ljus-

klimat

Ändrat

ekosystem

Primär

produktion

naturligt

surare

syre


Miljöproblem Bolmen?

 • Försämring av ljusförhållanden

  • Gynnar gös på bekostnad av abborre och gädda

  • Ändrad växtzonering på grund av minskad ljustillgång

  • Födotillgång för fisk minskar

  • ”Gubbslem” gynnas

 • Ökad risk för syrebrist pga ökad åtgång av syre vid nedbrytning av ökande mängder organiskt material

  • Minskat livsutrymme för fisk m m

  • Risk för fosforläckage från sedimenten (fosfor frigörs vid syrefria förhållanden) → övergödning, algblomning


 • Miljöproblem forts Bolmen?

  • Ökande svårigheter och kostnader för att producera dricksvatten (~ 2 kr/m3)

   • Lukt, smak, bakterietillväxt, klororganiska föreningar till följd av att vattnet måste renas


  Orsaker ? Bolmen?

  • Klimat

   - Nederbördsmängden → höga flöden → mättad mark - ytlig avrinning → högre humushalter

   - Temperatur → torrare somrar?????? → ökad nerbrytning i mark

  • Markanvändning

   - Ökad skogsproduktion → ökande förråd av organiskt material ?

   - Dikade områden → ökad rörlighet för humus

  • Effekt av försurningen ? Eller återhämtning ?

   - Minskat svavelnedfall → Högre humushalter ?


  Klimat och sårbarhetsutredningen Bolmen?SOU 2007:60

  • Antalet högflödessituationer ökar!

   • Totala nederbördsmängder i SV Sverige förväntas öka

   • Skyfallen blir fler och mer nederbördsrika

   • Allt mer av vinternederbörden faller som regn
  Kan vi göra något åt brunare vatten ? till 2100

  • Fortsatt långsiktigt klimatarbete

  • Forskning

  • Ökad uppmärksamhet inom miljöövervakning – t.ex. tätare provfisken

  • Konkreta åtgärder? Skogbruk – val av trädslag Dikning Flödesreglering


  TACK! till 2100


  ad