1 / 9

Vega delprojekt : Aften- og natteliv

Vega delprojekt : Aften- og natteliv. Jette Vestergaard, Terndrup Ældrecenter Gitte Tougaard, leder, Terndrup Ældrecenter Karin Naldahl, projektkonsulent, University College Nordjylland (UCN). Projektfaser. Fase 1: Idékatalog med Temaer aften og natteliv: Nærvær Ritualer/stemning

Download Presentation

Vega delprojekt : Aften- og natteliv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vega delprojekt :Aften- og natteliv • Jette Vestergaard, Terndrup Ældrecenter • Gitte Tougaard, leder, Terndrup Ældrecenter • Karin Naldahl, projektkonsulent, • University College Nordjylland (UCN)

  2. Projektfaser

  3. Fase 1: Idékatalog med Temaer aften og natteliv: Nærvær Ritualer/stemning Kropsligt velvære Fysiske rammer

  4. Nærvær – 4 ideer • En nulrestund • En stund med nærvær • Fortælle om dagen i morgen • godnat

  5. Ritualer/stemning – 4 ideer • Aftensang eller oplæsning • Lørdagshygge • Fredagscafe • morgenstund

  6. Kropsligt velvære – 6 ideer • Varmepude • Fodbad • Fodmassage • Varme fødder • Godnatgrød • Natmad

  7. Fysiske rammer – 4 ideer • Vågelys • Vagthund • Nattero • Stilhed i omgivelserne

  8. Aften/nattelivsprojektet: et individuelt orienteret projekt • Beboerne i aften/nattelivs projektet synes ikke at få opfyldt behovet for medmenneskeligt og meningsfyldt samvær i plejeboligen • Mulige grunde: - Beboeren er i sorg / krise grundet tab af nærtstående og ’lukker sig inde’ - Beboeren har vanskeligt ved at håndtere kontakt til andre mennesker , både medbeboere og personale - Beboeren har svær demens med svær uro - Beboeren klarer egne personlige behov selv, vi ikke ligge personalet til byrde . og er i risiko for at blive overset i en travl hverdag / hverdagsaften

  9. Erfaring fra idéafprøvning i fase 2 Hvem kan skabe mere liv i ældreshverdagsliv? Vi KAN, når vi går i rummelige, men målrettede sko, og med bittesmå skridt gennem forandringscirklerne

More Related