Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vega delprojekt : Aften- og natteliv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vega delprojekt : Aften- og natteliv

Vega delprojekt : Aften- og natteliv

93 Views Download Presentation
Download Presentation

Vega delprojekt : Aften- og natteliv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vega delprojekt :Aften- og natteliv • Jette Vestergaard, Terndrup Ældrecenter • Gitte Tougaard, leder, Terndrup Ældrecenter • Karin Naldahl, projektkonsulent, • University College Nordjylland (UCN)

  2. Projektfaser

  3. Fase 1: Idékatalog med Temaer aften og natteliv: Nærvær Ritualer/stemning Kropsligt velvære Fysiske rammer

  4. Nærvær – 4 ideer • En nulrestund • En stund med nærvær • Fortælle om dagen i morgen • godnat

  5. Ritualer/stemning – 4 ideer • Aftensang eller oplæsning • Lørdagshygge • Fredagscafe • morgenstund

  6. Kropsligt velvære – 6 ideer • Varmepude • Fodbad • Fodmassage • Varme fødder • Godnatgrød • Natmad

  7. Fysiske rammer – 4 ideer • Vågelys • Vagthund • Nattero • Stilhed i omgivelserne

  8. Aften/nattelivsprojektet: et individuelt orienteret projekt • Beboerne i aften/nattelivs projektet synes ikke at få opfyldt behovet for medmenneskeligt og meningsfyldt samvær i plejeboligen • Mulige grunde: - Beboeren er i sorg / krise grundet tab af nærtstående og ’lukker sig inde’ - Beboeren har vanskeligt ved at håndtere kontakt til andre mennesker , både medbeboere og personale - Beboeren har svær demens med svær uro - Beboeren klarer egne personlige behov selv, vi ikke ligge personalet til byrde . og er i risiko for at blive overset i en travl hverdag / hverdagsaften

  9. Erfaring fra idéafprøvning i fase 2 Hvem kan skabe mere liv i ældreshverdagsliv? Vi KAN, når vi går i rummelige, men målrettede sko, og med bittesmå skridt gennem forandringscirklerne