sped4940 12 03 09 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPED4940 – 12.03.09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPED4940 – 12.03.09

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

SPED4940 – 12.03.09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

SPED4940 – 12.03.09. - Leseopplæring når norsk er andrespråket. Lesing : avkoding X forståelse. Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier. Lesing : avkoding X forståelse. Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier. Lesemodeller.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPED4940 – 12.03.09' - corbin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sped4940 12 03 09

SPED4940 – 12.03.09

- Leseopplæring når norsk er andrespråket

may-britt monsrud

lesing avkoding x forst else
Lesing : avkoding X forståelse
 • Kognitive teorier
 • Sosiokulturelle teorier
 • Utviklingsorienterte teorier

may-britt monsrud

lesing avkoding x forst else3
Lesing : avkoding X forståelse
 • Kognitive teorier
 • Sosiokulturelle teorier
 • Utviklingsorienterte teorier

may-britt monsrud

lesemodeller
Lesemodeller
 • Bottom –up
 • Top-down

og/eller

 • En interaktive lesemodeller

may-britt monsrud

fonologiske ferdigheter
Fonologiske ferdigheter
 • Fonologiske ferdigheter overføres fra første – til andrespråket

(Dickinson m.fl. 2004)

Balansert tospråklige:

 • mer korrekte grammatiske bedømmelser
 • finner ordgrenser i setninger tidligere enn enspråklige

(Bialystok 2001)

may-britt monsrud

lydsystemet
Lydsystemet
 • Norsk: 9 vokaler

(vokaler vanskeligere enn konsonanter)

 • Tamil, kroatisk, urdu/hindu: 5 vokaler
 • Arabisk/berbisk : færre vokaler
 • U – Y- Ø er ”merket”
 • ekstra bevisstgjøring når lyder ikke fins i eget lydsystem (Bøysen 1997)
 • Morsmålets fonologi overstyrer norsk fonologi?
 • Semantikken overstyrer fonologien?

may-britt monsrud

fonologisk lesing med semantisk st tte
Fonologisk lesing med semantisk støtte
 • H-hæ..rm..a…n.hærman har ma…n-ge- kose-hunner - …i… ste…den-isteden –de..st-å…r på hyll…la o..v-åver sen…ga senga

may-britt monsrud

ordavkoding og lesing p et andrespr k
-ordavkoding og lesing på et andrespråk
 • ordavkoding er ikke problemet: leseproblemer etter begynnerstadiet

(Chall, Loona, Hauge..)

 • Andrespråkslesere like gode ferdigheter som førstespråkslesere på ordanalyse og ordavkoding - svakere på staving og leseforståelse (Verhoeven 2003)

may-britt monsrud

development of text comprehension in young children lerv g nybakken
Development of Text Comprehension in Young Children , Lervåg, Nybakken
 • 22 skoler, 200 norsktalende, 89 urdutalende barn i 2 klasse
 • Leseforståelse: svakere
 • Non-ordlesing – ingen forskjell
 • Vokabular : 37, 2 (urdu) -- 62 (urdu/norsk)
 • Grammatikk (TROG, ITPA): svakere

may-britt monsrud

ordforr d
Ordforråd
 • Klar sammenheng mellom vokabularkunnskap og leseferdighet.
 • Andrespråkslesere vanligvis mindre vokabular enn enspråklige (Bilaystok 2001, Verhoeven 2000)

may-britt monsrud

ordforr d 50 ord kuldbrandstad 2003
Ordforråd : 50 ord (Kuldbrandstad 2003)
 • Norskspråklige elever: 97%
 • Minoritetsspråklige (pakistansk og tyrkisk): 86% på morsmål og 52% på norsk

may-britt monsrud

mer ordforr d
- Mer ordforråd…
 • Vokabular – overføres ikke på samme måte som ordavkoding
 • Vokabular: kompetansen stabil fra tidlig alder til seint i skolealder
 • Sentralt for vokabularutvikling:

- kvalitet på språkmiljø - i form av mange ord

- Omfanget av forklaringer – i form av kognitivt utvidede samtaler (Aukrust in press)

may-britt monsrud

hva vil det si kjenne et ord
Hva vil det si å kjenne et ord
 • Å si ordet
 • Kjenne innholdet
 • Kjenne nettverk av assosiasjoner knyttet til ordet
 • Kjenne positive og negative betydninger av ordet
 • Kjenne sosiale bruksmåter
 • Kjenne til bøyningsformer

may-britt monsrud

ordkunnskap ordbok
Hva er antonymet?

Hva er synonymet

Hva slags ordklasse

Skriv ordet

Bruk ordet i en setning

Hva betyr ordet

Lag nye ord med ordet

Ordkunnskap - ordbok

may-britt monsrud

kriterier for effektiv ordkjennskap
Kriterier for effektiv ordkjennskap
 • Semantisk netteverk
 • Meningsfull kontekst
 • Repetisjon

(Nagy 1990)

may-britt monsrud

metaspr klig kompetanse
Metaspråklig kompetanse
 • Likheter og forskjeller mellom språk

(Kulbrandstad 2003)

 • Læringsstrategier og leseforståelse (Kulbrandstad 2003)

may-britt monsrud

leseprosjekt children of promise t yen skole 2007
Leseprosjekt: ”Children of Promise” – Tøyen skole 2007
 • 90% andrespråkslesere
 • 5 klasse elever med lave leseresultater leser for småskoleelever
 • Omfang: 2 timer pr.uke
 • Bøker på morsmål og andrespråk
 • Veiledning til 5 klasseelever

may-britt monsrud

hvorfor b r leseoppl ringen foreg p det spr ket eleven behersker best
Hvorfor bør leseopplæringen foregå på det språket eleven behersker best?
 • Eleven har et språklig fundament å bygge på.
 • Eleven er kjent med det fonologiske system
 • Fonologien forstyrres ikke av semantikken
 • Lesing sikres å være en aktivitet ”på jakt etter mening”
 • Den tekniske ordavkodingen kan overføres til 2.språket

may-britt monsrud

amerikansk ekspertkomite
Amerikansk ekspertkomite:
 • når minoritetsbarn ikke snakker majoritetsspråket:

men snakker et språk det er utviklet opplæringsmateriell på og det fins kvalifiserte lærere som snakker barnets språk:

Leseopplæring på morsmål – samtidig med opplæring i majoritetsspråket som talespråk – og gradvis støtte i leseopplæring på majoritetsspråket

 • Talespråk før leseinnlæring. Systematisk leseopplæring på majoritetsspråket først når barnet har nådd et visst nivå.

Hva er visst nivå? Hvor lang periode med talespråk før leseinnlæring? Lite forskningsmessig belegg…

may-britt monsrud

klassecase
Klassecase
 • 2 klasser: over halvparten under kritisk grense
 • Kartlegging:

Setningslesing

Bokstavkunnskap: formell og funksjonell

Diktat: lydrette, ikke lydrette ord, non-ord

Ordforråd

may-britt monsrud

niv basert arbeid tema lesing
Nivåbasert arbeid: tema/lesing
 • 2 temaperioder
 • Morsmålslærer
 • Differensierte tekster

may-britt monsrud

tiltaksomr der
Tiltaksområder
 • Fonologisk sikkerhet
 • Rask og sikker ordavkoding
 • Ordforråd
 • Læringsstrategier
 • Forkunnskaper: ta i bruk og etablere

may-britt monsrud

resultater sl60 sl40
Resultater: SL60 – SL40

may-britt monsrud

kartleggingspr ver for klassen
Kartleggingsprøver for klassen
 • Fonologiske ferdigheter
 • Bokstavkunnskap
 • Ordavkoding
 • Ordforråd
 • Bakgrunnskunnskaper
 • Tekstbånd
 • Lesehastighet/flyt

may-britt monsrud