nhaler stero d uzun etk l b 2 agon st komb nasyonun osteoporoza etk s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ä°NHALER STEROÄ°D/ UZUN ETKÄ°LÄ° b 2 AGONÄ°ST KOMBÄ°NASYONUN OSTEOPOROZA ETKÄ°SÄ°

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ä°NHALER STEROÄ°D/ UZUN ETKÄ°LÄ° b 2 AGONÄ°ST KOMBÄ°NASYONUN OSTEOPOROZA ETKÄ°SÄ° - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b 2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ. Gülden Paşaoğlu Karakış*, Dilşad Mungan*, Haydar Gök**, Birkan Sonel**, Peyman Yalçın**, Zeynep Mısırlıgil* * AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD **AÜTF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ä°NHALER STEROÄ°D/ UZUN ETKÄ°LÄ° b 2 AGONÄ°ST KOMBÄ°NASYONUN OSTEOPOROZA ETKÄ°SÄ°' - corbin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nhaler stero d uzun etk l b 2 agon st komb nasyonun osteoporoza etk s

İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ

Gülden Paşaoğlu Karakış*, Dilşad Mungan*, Haydar Gök**, Birkan Sonel**, Peyman Yalçın**, Zeynep Mısırlıgil*

* AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD**AÜTF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

slide2

Kronik astımda basamak tedavisi

 • Kontrol Edici:
 • İnhaler steroid
 • Uzun etkili inhaler β2-agonist
 • Artı (gereğinde)
 • Kontrol Edici:
 • İnh. steroid + uzun etkili inh.β2-agonist veya
 • İnh. steroid + Teofilin
 • İnh. steroid + oral b2 agonist
 • İnh. steroid + LTRA
 • Yüksek doz inh. steroid
 • Kontrol sağlanınca bir basamak aşağı
 • İzlem
 • Kontrol Edici:
 • İnhaler steroid veya
 • Teofilin
 • Kromon
 • LTRA

Kontrol Edici:

Yok

-Teofilin(yavaş salınımlı)

-LTRA

-Uzun etkili oral

β2- agonist

-Oral steroid

LTRA

Semptom giderici: Gereğinde hızlı etkili inhaler β2-agonist

Hafif Intermitan

Ağır persistan

Basamak aşağı

Hafif persistan

Orta persistan

GINA, 2003

slide3
GİRİŞ
 • Astım tedavisinde ilk seçenek olan kortikosteroidlerin uzun süreli sistemik kullanımda OSTEOPOROZ gibi istenmeyen yan etkileri olduğu bilinmektedir.
 • Ancak inhaler yolla alındığında da bu etkinin olup olmadığına dair birçok çalışma olmasına rağmen yeterince netlik kazanmamıştır.
 • Son zamanlarda sık tercih edilen kombinasyon tedavisi ise bu açıdan henüz değerlendirilmemiştir.
slide4

AMAÇ

 • Bu çalışmada astımlı hastalarda tek başına inhaler steroid ile inhaler steroid/b2 agonist kombinasyonunun osteoporoz üzerindeki etkilerinin araştırılması planlanmıştır.
ali ma plani

Astımlı olgular

n=58

Düşük doz İS

n=29

Yüksek doz İS

n=27

İSn=28

Kombine tedavi

n=28

 • Bazal
 • KMY
 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri
  • Alkalen fosfataz
  • Osteokalsin
  • Deoksipridinolin
 • 6.ay
 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri
 • 12.ay
 • KMY
 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri
ÇALIŞMA PLANI
slide6
Kemik metabolizmasını etkileyen hastalıkların varlığı

Sistemik

Metabolik

Renal

Hepatik

Kemik hast.( Paget)

Osteomalazi

Osteoporoz

Malabsorbsiyon

Kemik metabolizmasını etkileyen ilaç kullanımı

Calsiyum

Florid

Bifosfonat

D vit

Calsitriol

Tiroid hormonları

Lityum

Antiepileptikler

Androjenler

ÇALIŞMADIŞI BIRAKMA KRİTERLERİ

 • Gebelik yada laktasyon
 • Postmenapozal durum
 • Oral kontraseptif kullanımı
 • Alkolizm
slide7

Astımlı olgular

n=58

Astımlı olgular

n=43

Düşük doz İS

n=29

Yüksek doz İS

n=27

Düşük doz İS

n=20

Yüksek doz İS

n=23

İSn=28

Kombine tedavi

n=28

İSn=23

Kombine tedavi

n=20

 • Bazal
 • KMY
 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri
  • Alkalen fosfataz
  • Osteokalsin
  • Deoksipridinolin
 • 6.ay
 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri
 • 12.ay
 • KMY
 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

ÇALIŞMA PLANI

slide10

İS dozuna göre

lumber KMY'da görülen ortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0,05

 • Düşük doz İS kullanan grupta değişim yüzdesi ile hastalık süresi arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0.05)
slide11

İlaçlara göre

lumber KMY'da görülen ortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0,05

s dozuna g re femurboynu kmy da g r len ortalama de i im y zdesi
İS dozuna göre femurboynu KMY'da görülen ortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0.05

 • Düşük doz İS kullanan grupta değişim yüzdesi ile hastalık süresi arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0.05)
yorum
Birkaç prospektif çalışmada düşük doz beklametazon (ort 326-462 g/d) kullanımı ile kemik mineral yoğunluğunun etkilenmediği, ancak kısa süreli sık oral alınımla etkilenebileceği belirtilmiştir.

Matsuomoto H et al.Chest 2001;120:1468-1473.

Medici TCet al. Thorax 2000;55:375-382Tattersfield AE, et al. Thorax 2001;56:272-278

Boulet ve ark. ortalama 34 ay süreyle yüksek doz beklametazon veya budesonid (ort. 1140 g/d) kullanımında herhangi bir yan etkiye rastlamamışlardır.

Boulet LP, et al. J Allergy Clin Immunol 1994;54:223-229.

YORUM
 • Ip ve ark. ortalama 40 ay yüksek doz (ort. 1100 g/d) İS kullanımında doz arttıkça KMY’da azalmaya eğilim olduğunu belirtmişlerdir.
 • Ip M, Lam K, et al. Chest 1994;105:1722-1727.
uzun s reli s tedavisinin kmy zerine etkileri meta analiz sonu lar
Uzun süreli İS tedavisinin KMY üzerine etkileri: Meta analiz sonuçları

p>0.05

%

Halpern et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;92:201-7.

slide19
SONUÇ
 • Bir yıllık izlem sonuçları inhaler steroidlerin kemik mineral yoğunluğunda anlamlı düzeyde değişikliğe neden olmadığına ancak kullanım süresi uzadıkça kemik mineral yoğunluğunu etkileyebileceğine işaret etmektedir.
 • Ayrıca elde edilen veriler uzun etkili b2-agonistlerle kombine edilerek kullanıldığında inhaler steroidlere ait bu etkinin azaltılabileceğini düşündürmektedir.
 • Kombine ilaçlar astımı kontrol altına almakla kalmayıp steroide bağlı kemik kaybını da azaltmaktadır.