endeligt studieretningsvalg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Endeligt studieretningsvalg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Endeligt studieretningsvalg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Endeligt studieretningsvalg - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Endeligt studieretningsvalg. Uge 43-44: Studievejlederen orienterer Nu: Lærerne orienterer om eget fag/mind dem om det 25. okt.: orientering om nye fag/valgfag (særlig runde) 6. nov.: Karrieretræf v/ Studievalg Østjylland 15. nov. - aflevering af studieretningsønske og valgfagsønsker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Endeligt studieretningsvalg' - coral


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
endeligt studieretningsvalg
Endeligt studieretningsvalg
 • Uge 43-44: Studievejlederen orienterer
 • Nu: Lærerne orienterer om eget fag/mind dem om det
 • 25. okt.: orientering om nye fag/valgfag (særlig runde)
 • 6. nov.: Karrieretræf v/ Studievalg Østjylland
 • 15. nov. - aflevering af studieretningsønske og valgfagsønsker
 • Besked om studieretning gives før jul
studieretningsvalget
Studieretningsvalget
 • Alt er opløst - jeres valg starter forfra
 • I skaldog stadig beholde jeres kunstneriske fag (forudsat at det ikke indgår i jeres studieretningsvalg)
 • Og I skal beholde jeres sprogvalg (medmindre I vælger en studieretning med nyt sprog)
 • Eget ansvar for at læse et nyt fag op
studieretningsvalget1
Studieretningsvalget
 • Programmet til valg af studieretning. Se:
 • http://home.eg-gym.dk/scripts/reform/stretning.asp?skole=248&aar=6
grundprincipper i stx
Grundprincipper i stx
 • I har 8 fagblokke at gøre godt med
 • I disse 8 fagblokke ligger studieretningen, valgfagene, de naturvidenskabelige fag og det naturvidenskabelige fag I skal have på B-niveau
 • I kan ramme 9 blokke, men det er også i orden. Afhænger af jeres valg.
 • Det tal der i programmet står efter faget viser hvor mange blokke det koster at vælge faget
slide5

Række 1

+ 125

Række 2

+ 125

Række 3

+ 75

Eks: Samf A-Mat A-Fys B

Valgfag: psykologi

valgfagsblokke
valgfagsblokke
 • Hvis I har en valgblok tilovers, vil programmet fortælle jer om det er en C-blok, B-blok eller A-blok (se tallet efter faget)
 • I kan dog bruge en blok til et niveau efter eget valg. F.eks. hvis I ønsker 5 fag på A-niveau
 • Det vil så betyde, at I får flere timer på skolen (ca. 50) og obligatorisk skriftlig eksamen i faget
 • Men I kan ikke være helt sikre på at faget kan oprettes. Det må nemlig ikke udløse flere hold, og der kan være skemamæssige og økonomiske problemer, som skolen ikke kan gøre noget ved
hvad er det med de 5 a niveauer
Hvad er det med de 5 A-niveauer?
 • En bestemmelse fra Undervisningsministeriet siger, at hvis en elev på sit studentereksamensbevis har 5 A-niveau fag, skal eksamenskvotienten ganges med 1,03
s rligt ved visse valgfag
særligt ved visse valgfag
 • Valget af valgfag, som starter senere end studieretningen, er ikke bindende, men foreløbigt
 • Placeringen af valgfagene afhænger af studieretningsskemaet
valgfag p a niveau
Biologi

Fysik

Matematik

Engelsk

Tysk Fortsætter

Græsk

Latin

Musik

Fransk begynder

Fransk fortsætter

Kemi

Samfundsfag

Spansk

Valgfag på A-niveau
valgfag p b niveau
Billedkunst

Biologi

Dramatik

Filosofi

Fransk Fortsætter

Fysik

Idræt

Kemi

Matematik

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Religion

Samfundsfag

Tysk Fortsætter

Valgfag på B-niveau
valgfag p c niveau
Astronomi

Billedkunst

Datalogi

Dramatik

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Kemi

Latin

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Valgfag på C-niveau
betingelser for oprettelse
Betingelser for oprettelse
 • Der skal oprettes et valghold, hvis der er mindst 10 tilmeldte elever
 • Hensyn til skemaplanlægning, økonomi og antallet af valghold afgør om holdet oprettes
iboende bindinger p valgfag
Iboende bindinger på valgfag
 • Valg af Biologi A, Fysik A eller Kemi A kræver at eleven samtidig følger undervisningen i Matematik på mindst B-niveau. Disse bindinger er indlagt i programmet.
 • En elev skal følge/have fulgt undervisningen på det nærmest underliggende niveau i et fag før eleven kan påbegynde undervisningen på et højere niveau i faget
 • Klassisk sproglige og det naturvidenskabelige fag på B-niveau
det endelige valg
Det endelige valg
 • Bestem først hvilken studieretning du vil have
 • Og dernæst valgfag

Hvorfor?

 • Fordi valgfag ikke indgår i studieretningssamarbejdet og projekter
 • Fordi du dermed kan undgå parallelitets-problemet
parallelitetsproblemet
Parallelitetsproblemet
 • Dvs at man faktisk kan komme ud for at skulle læse et fag på B-niveau samtidig med at man har faget som valgfag på A-niveau
 • F.eks: Du har valgt Mat A, Fys B og Kemi B. Hvis du nu vil have Fys A, skal du læse Fys A og Fys B samtidigt i 3.g
s dan g r i
Sådan gør I
 • Åbn: http://home.eg-gym.dk/scripts/reform/stretning.asp?skole=248&aar=6
 • Vælg studieretning
 • Indtast det kunstneriske fag I har nu
 • Indtast dit nuværende sprogvalg
 • Bestem dit naturvidenskabelige fag på B-niveau
 • Vælg valgfag
slide17

Navn: __Michael Petersen_________________ Klasse:___1p_________

Naturvidenskabelige studieretninger:

Matematik og fysik sammen med kemi

Kemi og biologi sammen med matematik

Biologi og idræt sammen med matematik

Matematik og kemi sammen med biologi

Matematik og fysik sammen med filosofi, astronomi eller naturgeografi

slide18

Samfundsvidenskabelige studieretninger:

Samfundsfag og biologi sammen med matematik

Samfundsfag og matematik sammen med et naturvidenskabeligt fag.

Samfundsfag og matematik sammen med erhvervsøkonomi eller et naturvidenskabeligt fag

udfyldelse af valgskemaet
Udfyldelse af valgskemaet
 • Sæt i kolonnen til venstre på sedlen kryds ved 3 forskellige studieretninger
 • Prioritér dine valg i kolonnen til højre. Den mulighed du ønsker allermest, skriver du tallet 1 i, næsthøjeste ønske tallet 2 og så fremdeles. Du har lige så mange muligheder, som du ønsker, inden for de 3 forskellige studieretninger
 • Du skal angive mindst én prioritet inden for alle 3 studieretningsvalg
brug af valgprogrammet
Brug af valgprogrammet
 • Til hvert af dine foretrukne studieretningsvalg udskriver du en side fra studieretningsvalgprogrammet fra skolens hjemmeside.
 • Gå ind på hjemmesiden http://www.silkeborg-gym.dk/ . Vælg i menuen øverst til venstre ”Sammensæt din studieretning”, vælg derefter ”sammensæt din studieretning 2006-07” og foretag dine valg. Læg mærke til, at du undervejs skal indtaste dit kunstneriske fag og dit sprogvalg, selvom det er fag, du har på nuværende tidspunkt, men det er nødvendigt for at programmet kan fungere.
 • Du skal også vælge, hvilke valgfag du gerne vil have.
brug af valgprogrammet1
Brug af valgprogrammet
 • Når du har foretaget et valg af en studieretning og valgfag, skriver du i feltet nederst på siden dit navn og klasse, samt hvilken prioritet den udprintede studieretning har. Sammenhold med det tidligere udfyldte valgskema (jf. ovenfor).
 • Derefter trykker du på ”Udskriv siden”.
aflevering af skemaerne
Aflevering af skemaerne
 • Hæft dine sider sammen i prioriteret rækkefølge og sæt det udleverede valgskema forrest.
 • Husk at skrive navn og klasse på.
 • Husk at skrive under. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også skrive under.
 • Det hele skal afleveres i den første fællesfagstime (en time hvor alle i klassen er tilstede) den 15/11. Husk: Hvis du har glemt skemaet, bliver du sendt hjem efter det.
hvad hvis min studieretning ikke oprettes
Hvad hvis min studieretning ikke oprettes?
 • Hvis ingen af dine valg kan opfyldes, bliver du indkaldt til en samtale, hvor vi forsøger at tilgodese så mange af dine ønsker som muligt
 • Rektor kan evt. omforme studieretningerne, så de tilgodeser så mange elever som muligt, og så må eleverne supplere gennem deres valgfag
m lrettede valg
Målrettede valg
 • Hvilke niveauer skal jeg have for at komme ind på min ønskeuddannelse?
 • Se: http://www.ug.dk/Min%20baggrund.aspx?article_id=artik-vfspecifikkekrav
 • Bemærk: Kravene er skærpet fra 2008
hvad hvis jeg ikke har de rigtige niveauer
Hvad hvis jeg ikke har de rigtige niveauer?
 • Fortvivl ikke . Du kan supplere din studentereksamen ved hjælp af GS (Gymnasial Supplering)
 • Se: http://www.gskdanmark.dk/1024/supgsk.php
 • Nogle uddannelsesinstitutioner har suppleringskurser indbygget i uddannelsen. Forhør dig på uddannelsen
slide28
……….
 • Hvert prioriteret ønske kan blive til dit endelige studieretningsvalg. Overvej derfor hvert eneste valg nøje.
 • Angiv samtlige mulige ønsker, så de bliver taget med i betragtning fra start.
har du sp rgsm l
Har du spørgsmål?
 • så kontakt din studievejleder