The federation of national associations of shipbrokers and agents
Download
1 / 31

THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS. PRESENTATION FÖR SVERIGES SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGS HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG Gunnar J Heinonen FONASBA Regional Vice President Europe. FONASBA. Grundat 1969 Sverige en av 11 grundande föreningar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS' - cora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
The federation of national associations of shipbrokers and agents
THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS

Sveriges Skeppsmäklareförening


PRESENTATION FÖR SVERIGES SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGS HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORGGunnar J HeinonenFONASBA Regional Vice President Europe

Sveriges Skeppsmäklareförening


Fonasba
FONASBA HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Grundat 1969

 • Sverige en av 11 grundande föreningar

 • Sekretariat i London, i Baltic Exchange. General Manager Jonathan C Williams FICS

 • Quality Standard

 • Utvidgning av medlemskapet – China (2009), Indonesien (2010). IMO (2008)

 • Årsmöte i Stockholm 1990

 • Hans-Otto Ramel (mycket ansedd Vice-ordförande 1992-1996)

Sveriges Skeppsmäklareförening


Fonasbas struktur
FONASBAs STRUKTUR HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Sveriges Skeppsmäklareförening


Executive committee 2010 12
Executive Committee 2010/12 HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Sveriges Skeppsmäklareförening


Fonasbas medlemmar
FONASBAs MEDLEMMAR HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • 37 OrdinarieMedlemmar (med rösträtt)

 • 10 Associerade Medlemmar

 • 5 Club Medlemmar (bl.a BIMCO, ITIC, Intertanko, The Swedish Register)

 • 1 Kandidatmedlem

 • 43 medlemsländer

 • Konsultativ Status med

  • IMO, UNCTAD

Sveriges Skeppsmäklareförening


List of members
List of Members HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Africa

  • Kenya, Mauritania, Morocco, South Africa, Senegal, Sudan, Tunisia

 • Americas

  • Argentina, Brazil, Mexico, Peru, Uruguay, USA

 • Asia

  • China, Indonesia, Japan, Philippines

 • Australasia

  • Australia

 • Europe

  • Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Montenegro, Poland, Portugal, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey

 • Middle East

  • Dubai, Israel, Syria, Yemen

Sveriges Skeppsmäklareförening


Den europeiska unionen
Den Europeiska Unionen HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Sveriges Skeppsmäklareförening


Sveriges Skeppsmäklareförening HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG


Sveriges Skeppsmäklareförening HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG


EU HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Det europeiska rådet

  • Toppmöte med Statschefer. President

 • Europeiska Unionens råd

  • Medlemsstaternas ministrar enligt ansvarsområde. Stiftar lagar tillsammans med

 • Parlamentet

  • Folkvalt. 736 medlemmar. Utser Kommissionen, fastslår budgeten

Sveriges Skeppsmäklareförening


Eu forts
EU HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORGforts.

 • Kommissionen

  • Uppgifter

   • ”Guardian of the Treaty”

   • Lagförslag (direktiv, förordning)

   • Implementering av lagar

   • Budget och handlingsprogram

   • Representerar Unionen i internationella sammanhang

Sveriges Skeppsmäklareförening


Sveriges Skeppsmäklareförening HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG


Ecasba
ECASBA HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Grundat 1993 för att föra dialogen med den Europeiska Unionen

 • 22 medlemmar

 • Ordförande Antonio Belmar da Costa, Portugal

 • Advisory Panel

Sveriges Skeppsmäklareförening


Ecasba advisory panel 2010 12
ECASBA Advisory Panel 2010/12 HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Sveriges Skeppsmäklareförening


Ecasba i bryssel
ECASBA i BRYSSEL HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Inget eget kontor.

  • Hur i framtiden?

 • Ordföranden och General Manager besöker regelbundet

 • Samarbete med kollegerna

 • Årligt ECASBA Seminarium

 • Sammanträffanden på olika nivåer i Kommissionen

  • Vikten av personliga kontakter

Sveriges Skeppsmäklareförening


Kontaktytor i eu
Kontaktytor i EU HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Parlamentet

  • Transportkommittén (TRAN)

   • En ordinarie medlem (finländare), och en suppleant (Anna Ibrisagic från Sverige) – av 44/44!

  • Enskilda parlamentariker, även nationellt

 • Kommissionen

  • DG Mare (fiske och det maritima)

  • DG Move (transport)

  • DG Taxud (tull och skatt)

Sveriges Skeppsmäklareförening


Dg move mobility transport
DG Move (mobility & transport) HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Sveriges Skeppsmäklareförening


Kolleger i bryssel
Kolleger i Bryssel HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • ECSA Redare

 • ESPO Hamnförbund

 • FEPORT Privata hamnar

 • CLECAT Speditörer

 • WSC World Shipping Council

 • MIF Maritime Industries Forum

Sveriges Skeppsmäklareförening


Aktuellt just nu move
Aktuellt just nu/MOVE HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • E-MARITIME

  • Det hittills största hotet/den största möjligheten för vår näring

  • Projektet strävar till att förbättra sjötranporterna i Europa på det mest effektiva (operativt, säkerhet, miljö, kostnader) sätt genom att använda de modernaste teknologierna för dataöverföring.

  • Implementering år 2020

Sveriges Skeppsmäklareförening


Move e maritime forts
MOVE/E-Maritime HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORGforts..

 • Innebär

  • Strömlinjeformning av informationsutbytet mellan berörda parter

  • Förenhetligande av fartygens rapportering

  • Information matas in endast en gång

  • Avskaffandet av onödiga och byråkratiska regler och procedurer

  • Förbättrandet av data för säkerhets- statistik- och andra ändamål

Sveriges Skeppsmäklareförening


Move e maritime forts1
MOVE/E-maritime/ HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORGforts..

 • Hur påverkar E-maritime oss? (Negativt)

  • Ifall agentens roll inte förstås

  • Ifall man inte inser att också annan information, t.ex kommersiell, utväxlas före/under/efter ett hamnanlöp

  • Ifall man försöker ändra på procedurer och arbetssätt som utvecklats genom nära samarbete mellan aktörerna i hamnen för att på bästa sätt betjäna helheten

  • Ifall man förnyar procedurer utgående från endast en transportsektor, t.ex de stora containerhamnarna.

  • Ifall man introducerar nya metoder och system, i stället för att utnyttja dom som redan finns,

  • Ifall man tillåter nya aktörer att fritt göra Agentens jobb

  • Ifall någon annan aktör får ta rollen av ”Port Single

   Window”

Sveriges Skeppsmäklareförening


Move e maritime forts2
MOVE/E-maritime/ HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORGforts..

 • Hur påverkar E-maritime oss? (Positivt)

  • Förenklade procedurer vis-a-vis myndigheterna

  • Harmonisering av rapporteringstider

  • Avskaffar onödiga och byråkratiska arbetsprocedurer

  • Inmatning av information endast en gång

  • Myndigheterna ”håller öppet” 24/7

  • Möjligheten att bli utsedd till ”Port Single

   Window”

Sveriges Skeppsmäklareförening


The port single window
THE PORT SINGLE WINDOW HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Tugs/

Pilots

Stevedores/

Terminals

Other Port

Services

Shippers,

Receivers,

Forwarding

Agents,

NVOCC’s

Statutory

Authorities

SHIP’S

AGENT

Surface

Transport/

SSS/Road/Rail

Other

Contractors/

Social

Services

The Master and Owners/Operators

Sveriges Skeppsmäklareförening


Port single window varf r agenten
Port Single Window – varför Agenten? HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Utför redan nu allt det arbete som kommer att förutsättas i framtiden

 • Känner till ALLA lagstadgade och kommersiella uppgifter som förutsätts utföras under ett hamnanlöp

 • Har ett nära och effektivt samarbete med myndigheter, kundkrets och dem som tillhandahåller tjänster i och utanför hamnen

 • Kan uppvisa en hög grad av proffesionalism

 • Det behövs inget nytt yrke för att ta vara på de uppgifter ”Port Single Window” förväntas utföra!!

Sveriges Skeppsmäklareförening


Aktuellt just nu move1
Aktuellt just nu/MOVE HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • EMSA’s New Inspection regime

  • Förbättrat skydd mot undermåliga fartyg och procedurer

 • Port Reception Facilities Review

  • FONASBA med i IMO’s arbetsgrupp

 • Short Sea Shipping

  • finansieringsproblem

Sveriges Skeppsmäklareförening


Aktuellt just nu taxud
Aktuellt just nu/TAXUD HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Modernised Customs Code Implementation Procedures (MCCIP)

  • Kan annullera redan överenskomna förenklingar

  • Dålig dialog mellan TAXUD och användargrupperna – för korta konsultationstider

  • Enorm volym av information

  • Varierande färdighet i Medlemsstaterna

  • Introduktion 1.7 2013 verkar orealistisk

  • Kan utveckla sig till ett BIG PROBLEM!

  • Var aktiv – och proaktiv med myndigheterna härhemma!

Sveriges Skeppsmäklareförening


Taxud forts
TAXUD, HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORGforts...

 • Advanced Cargo Declaration

  • fordras i alla Medlemslämder fr.o.m 1.1 2011

 • Authorised Economic Operators (AEO)

  • fortfarande inga klara definitioner på fördelarna

  • mycket få akkreditioner tillsvidare (ca 2800 företag)

  • den moderniserade tullkoden kan komma att tvinga företag att söka AEO status

 • Misdeclared Cargo

  • Agentens ansvar varierar stort i olika Medlemsländer

  • TAXUD verkar ovilligt att arbeta för gemensamma regler

Sveriges Skeppsmäklareförening


Svavelutsl pp
Svavelutsläpp HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Ett STORT bekymmer!

 • 0,1% utsläpp i Balticum och Nordsjön (SECA) fr.o.m 2015

 • Ratifierats av 55 IMO medlemmar och har trätt ikraft

 • Kommissionen kan inte göra mycket. Kanske stöda forskning (alternativa bränslen och ny teknologi). Svårt.

 • Kommer att innebära att last flyttar från sjö tillbaka till land (mdal back-shift). Stick i st’v med t.ex SSS

 • Vid 0,1% kan fraktraterna för en 40’ container stiga med 44-51%, ett papperston med 35-40%, olja med 28-32%: (Baltic Transport Journal 1/2010)

 • Gemensamt brev till Barroso, Kallas och Potocnik (12.5.10) fick ett blekt svar.

Sveriges Skeppsmäklareförening


Till slut
Till slut.. HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

 • Språkkunskaper

 • Utbildning

 • Kvalitet

 • Personliga kontakter

Sveriges Skeppsmäklareförening


TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!!! HÖSTMÖTE DEN 16.11 2010 GÖTEBORG

Sveriges Skeppsmäklareförening


ad