gondolatok az nke min s gbiztos t si rendszer nek kialak t s hoz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ. Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén Az NKE jelene, integrációs előkészületek Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez Minőség a felsőoktatásban ma. És holnap?. ZMNE. Minőségügyi konferencia 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ' - cora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gondolatok az nke min s gbiztos t si rendszer nek kialak t s hoz

GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén

Az NKE jelene, integrációs előkészületek

Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez

Minőség a felsőoktatásban ma. És holnap?

ZMNE

Minőségügyi konferencia 2011

a zmne bemutat sa i
A ZMNE bemutatása I.

AZrínyi Miklós Nemzet-védelmi Egyetemrövid története

 • A katonai felsőoktatás utolsó intézményi integrációja 2000. január 1-jén történt, amikor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola egyesült.
 • 2011. szeptember 1-jétől az egyetem egykaros lett és megváltozott a képzés szerkezete is.
 • Az egyetem mai struktúráját tehát egy többlépcsős intézményi integrációt, a szervezeti struktúra racionalizálását, jelentős létszámcsökkentést, két- majd egy egyetemi kar létrehozását, a képzési rendszer átalakítását, a többciklusú (lineáris) képzési rendszer bevezetését és az új alapképzési szakok indítását jelentő átalakítás után érte el.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

a zmne bemutat sa ii
A ZMNE bemutatása II.

Egyetemünk jellemző, legfontosabb számszerű adatai2010-ben

2010-ben

 • közel 3500hallgató és 520egyetemi munkatárs,
 • A felvételizők létszáma tavaly közel 5200 volt, ami az utóbbi években folyamatosan emelkedett.
 • Az egyetemen 89alaptanterem, 57labor és szaktanterem szolgálja az oktatást.
 • tiszti kaszinó, készülő imaterem (60 m²).
 • Az Egyetemi Központi Könyvtár:

(2000 m², a felhasználói leülő helyek száma 379, a nyílt olvasói munkaállomás71)

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

rendszer p t s
Rendszerépítés

A ZMNE 2005-től hozzáfogott egy tudatos minőségfej-lesztéshez

Mérésértékelés

Önértékelés

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

az egyetemi akkredit ci
Az egyetemi akkreditáció

A képen az egyetem teljes akkreditációs dokumentum készlete látható.(intézményi kötet és mellékletek, BJKMK és KLHTK kari kötet és 10 szak önértékelése)

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

dolgozik az akkredit ci s l togat bizotts g
Dolgozik az akkreditációsLátogató Bizottság

AKKREDITÁCIÓ

6

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

min s geszk z k s m dszerek
Minőségeszközök és módszerek

Alkalmazott minőség-eszközök és technikák a ZMNE-n

 • PDCA ciklusok a ZMNE-n
  • Minőségirányítási rendszer (MIR)
  • Minőségfejlesztési Program (MFP)
  • Az Egyetemi Minőségelemző és Értékelő Rendszer (EMIÉR)
  • Belső Audit program (BAP)
 • Belső auditok
 • EMIÉR (EvaSys)
 • Önértékelés (Akkreditáció, FMD)

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

pdca ciklusok a zmne n
PDCA ciklusok a ZMNE-n

… avagy a minőség folyamatos fejlesztése

P1:MIR továbbfejlesztéseP2:Új MFP 2009-2010P2-2: Új MFP 2011P3: EMIÉR továbbfejlesztéseP4:SZMSZ módosítása, Belső audit program 2009

P1: Minőségirányítási rendszer tervezéseP2: MFP 2006P2-2: MFP 2009-2010 (PDCA 2.kör)P3: EMIÉRP4: Belső Audit program

P

A

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE

D

P1:MIR működtetéseP2: felülvizsgálatP2-2: felülvizsgálatP3: EMIÉR átvizsgálásaP4:Belső audit program ellenőrzés

P1: Minőségirányítási kézikönyv bevezetés 2006P2: MFP cselekvési program végrehajtás

P2-2:MFP cselekvési program végrehajtásP3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtásP4:Belső auditok végrehajtása

C

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

bels auditok
Belső auditok

Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség-biztosítási rendszer fejlesztésé-nek szempontjá-ból kiemelkedő jelentőségű-nek tartja.

A belső audit kiterjed:

 • a minőségértékelés megfelelőségére,
 • a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére,
 • a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására,
 • a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására,
 • a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

az emi r elemei
AZ EMIÉR ELEMEI

Az intézmény-nyel és szolgáltatá-saival kapcsolatos felmérések

Elemei a hallgatókkal kapcsolatban:

 • Hallgatói véleményezés az intézményre vonatkozóan (rendszeres);
 • Hallgatói véleményezés az informatikai ellátottságról (rendszeres);
 • Hallgatói véleményezés a tanulmányi ügyek intézéséről (rendszeres);
 • Gólya kérdőív (tervezett);
 • DPR kérdőívek (fejlesztés alatt);
 • Kollégium (tervezett);
 • Könyvtár (rendszeres);
 • Doktoranduszok véleményfelmérő kérdőíve (rendszeres).

Elemei a munkatársakkal kapcsolatban:

 • Munkatársak/oktatók/kutatók elégedettség felmérése (rendszeres)

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

az emi rhez kapcsol d m r sek
AZ EMIÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MÉRÉSEK

Az oktatás minőségével kapcsolatos felmérések A megrende-lők elégedett-ségével kapcsolatos felmérések

Speciális (frekventált) területre irányuló felmérések

Oktatás:

 • Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV)
 • Szakkollégiumok által végzett felmérések (célzott, alkalomszerű)

Megrendelők:

 • Szociológiai felmérések (célzott, alkalomszerű)
 • DPR kérdőívek (fejlesztés alatt)

Kutatás:

 • Kérdőív a minőség és a minőségszemlélet vizsgálatára (célzott, alkalomszerű)
 • A hallgatók véleménye a felsőoktatás minőségéről kérdőív (célzott, alkalomszerű)

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

evasys rendszer bemutat sa i
EvaSys rendszer bemutatása I.

Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé-nyéből

A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

evasys rendszer bemutat sa ii
EvaSys rendszer bemutatása II.

Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé-nyéből (a két kar és az intézet összesített eredményei-nek összehason-lítása)

Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket.

Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

fels oktat si min s gi d j p ly zat fmd
FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT (FMD)

A ZMNE két alkalommal, 2009-ben és 2010-ben nyújtott be pályázati önértékelést.

 • A minőségfejlesztésben kiemelkedő eredményt nyújtó felsőoktatási intézmények (FOI) és szervezeti egységek (SZE) számára írják ki; célja: ösztönzés és elismerés.
 • 2007-ben hirdette meg először az OKM.
 • Önértékelésen alapszik.
 • Európai minőségi díj követelményrendszere (EFQM) az alapja: vezetés, stratégia, emberi erőforrások, partnerkapcsolatok, folyamatok, partnerek elégedettsége, munkatársak elégedettsége, társadalmi hatás, kulcsfontosságú eredmények.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

a p ly zat elk sz t i
A pályázat elkészítői…

FMD

2009

15

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

dolgozik a l togat bizotts g
Dolgozik a Látogató Bizottság

FMD

2009

16

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

s a v geredm ny 2009 ben
És a végeredmény 2009-ben…

FMD

2009

17

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

dolgozik a l togat bizotts g1
Dolgozik a Látogató Bizottság

FMD

2010

18

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

s a v geredm ny 2010 ben
És a végeredmény 2010-ben…

FMD

2010

19

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

az nke integr ci min s gbiztos t si el k sz t se mbsz
Az NKE integráció minőségbiztosítási előkészítése (MBSZ)

Minőség-biztosítási Szabályzat

A Szabályzat hatálya kiterjed:

 • Az egyetem valamennyi polgárára és szervezeti egységére,
 • az egyetem valamennyi működési folyamatára,
 • a minőségügy vezetési, tervezési, ellenőrzési folyamataira,
 • a minőségügyi mérési-, értékelési eljárásokra,
 • a képzések értékelésének mechanizmusára,
 • valamint az oktatói munka hallgatói véleményezésére.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

min s gbiztos t si szab lyzat
Minőségbiztosítási Szabályzat

A Nemzeti Közszolgá-lati Egyetemminőségbiz-tosítási rendszerénekszervezeti struktúrája

21

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

min s gt nyez k ma a fels oktat sban s holnap
Minőségtényezők ma a felsőoktatásban.És holnap?

Ma:

 • Ftv., MAB, Bergen, EFQM-ISO-más MBR alkalmazási törekvések
 • Differenciálódás a hazai felsőoktatásban (kutató-, kiváló-, további FOI-k)

És holnap??

 • Az új Ftv. koncepció és ami abból az NKE számára fontos lehet

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

az integr ci r l
…az integrációról

20. §(1) A felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolása céljából az intézményeket egyesíteni lehet (a továbbiakban: egyesülés). (3) Az egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek.(4) Az egyesülésbe bevont felsőoktatási intézmények az új intézmény oktatási, kutatási szervezeti egységeként működnek tovább.

az egyetemr l
… az egyetemről

9. § (4) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik. Az egyetemet legalább négy kar alkotja. Az egyetemen legalább három egyetemi kar működik.

a saj tos szab lyoz sr l
… a sajátos szabályozásról

99. § (1) E törvény rendelkezéseit az igazgatási, rendvédelmi, katonai felsőoktatásra, valamint az ilyen képzést folytató felsőoktatási intézményre, az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

megtett s megtenni aj nlhat l p sek az nke mbr ki p t s hez
Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez
 • Minőségfejlesztési program (MFP);
 • Lehetséges minőségcélok az integráció első éveire;
 • Az NKE minőségpolitikájának és vezetői nyilatkozatának alapgondolatai (filozófiájának magva).

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

min s gfejleszt si program i
Minőségfejlesztési Program I.

Az MFP hosszú távon az alábbi alapelvekre épít

27

 • Partnerközpontúság: Az intézmény működésében érdekeltek elvárásainak megismerése, elégedettségének mérése, ezek alapján stratégiák és programok formálása.
 • A differenciált (katonai, rendvédelmi, polgári) szakmai profil kiegyensúlyozott, harmónikusan együttműködő szervezetének és működésének az érvényesítése.
 • A működés folyamatos javítása:teljesítmények figyelemmel kísérése, mutatószámok, indikátorok alkalmazása, szükség szerinti beavatkozás.
 • Teljes elkötelezettség: minőségtudatos vezetői magatartás, hiteles, céltudatos jobbítani akarás.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

min s gfejleszt si program ii
Minőségfejlesztési Program II.

Az NKE működésének megindulása után az első évre tervezett MFP kiemelt elemei

28

 • A minőségpolitika, a vezetői nyilatkozat és a minőségcélok elkészítése.
 • A karok mielőbbi becsatlakozása az egyetem minőségmenedzsment rendszerébe.
 • A meglevő rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat, portál, Neptun, Avir, könyvtár) közössé tétele, összehangolása.
 • Az EMIÉR működtetése az EvaSys rendszer felhasználásával.
 • Az akkreditációra történő felkészülés megkezdése.

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

milyen neh zs gekkel kell szemben zni
Milyen nehézségekkel kell szembenézni?

A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

milyen neh zs gekkel kell szemben zni1
Milyen nehézségekkel kell szembenézni?

A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

z r gondolatok
Záró gondolatok

Oktatáshoz

„Nemzetként nem fejlődhetünk gyorsabban, mint ahogyan az oktatásunk fejlődik” (J. F. Kennedy)

Neveléshez

„A nevelésegyik legértékesebb eredménye, hogymegtanuljuk megtenni , amit kell, méghozzá akkor, amikor kell, akár van kedvünk hozzá, akár nincs.”

(Thomas Huxley)

k sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Elérhetőségek:

Turcsányi Károly, DSc.

egyetemi tanár

Tel: +36 30 919-4927

e-mail: turcsanyi.karoly@zmne.hu

Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda