ch ng x xml webservices n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHƯƠNG X: XML WEBSERVICES PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHƯƠNG X: XML WEBSERVICES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

CHƯƠNG X: XML WEBSERVICES - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

CHƯƠNG X: XML WEBSERVICES. Lý thuyết 3 tiết Thực hành 12 tiết. Giới thiệu về WebServices. Webservices là gì ? Web Services (tạm dịch là dịch vụ web) là tập hợp các phương thức của một đối tượng mà các Client có thể gọi thực hiện.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CHƯƠNG X: XML WEBSERVICES


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch ng x xml webservices

CHƯƠNG X:XML WEBSERVICES

Lý thuyết 3 tiết

Thực hành 12 tiết

gi i thi u v webservices
Giới thiệu về WebServices

Webservices là gì ?

 • Web Services (tạm dịch là dịch vụ web) là tập hợp các phương thức của một đối tượng mà các Client có thể gọi thực hiện.
 • Là một abstract interface, được thể hiện trong HTML dựa trên sự tương tác của User & Web Server .
 • Là một software application được truy xuất thông qua Web bởi một ứng dụng khác .
c i m web service
Đặc điểm WEB SERVICE
 • Web Services được truy xuất thông qua Web bằng cách dùng URL
 • Web Services liên lạc với thế giới bên ngoài dùng thông điệp XML gửi trực tiếp qua Web protocols
 • Web Services được đăng kí tại nơi chung, và được đặc tả tất cả các chức năng .
c c giao th c truy n trong webservices
Các giao thức truyền trong WebServices
 • Web Services được xây dựng dựa trên SOAP (Simple Object Access Protocal). SOAP có thể được gọi thực hiện và trả về kết quả Text (theo định dạng XML) và có khả năng hoặt động "xuyên qua" tường lửa.
 • Web Services có thể phối hợp hoạt động giữa các ứng dụng rất tốt.
 • Ex: Các nhà hàng, khách sạn cung cấp các Web Services cho phép đặt phòng, đặt tiệc. Đường sắt Việt Nam cung cấp các Web Services cho phép đặt vé tàu. Việt Nam Airline cung cấp các Web Services cho phép đặt vé cho các chuyến bay.
web service wires format soap
Web Service Wires Format : SOAP
 • Là giao thức được Web Service sử dụng để truyền dữ liệu qua Internet
 • SOAP = XML + một giao thức có thể hoạt động trên Internet (HTTP, FTP, SMTP)
x y d ng web services
Xây dựng Web Services
 • Tạo Web Services
 • Trong phần này, chúng ta sẽ xây dựng một Web Service đơn giản có tên WS_PHEP_TOAN, với phương thức Cong_hai_so trong Visual Studio .Net
 • Chọn Add|Add New Items… từ thực đơn ngữ cảnh của Project. Chọn mục Web Service trong khung Template. Đổi tên Web Service cần tạo thành WS_PHEP_TOAN.
x y d ng web services2
Xây dựng Web Services

[WebMethod(Description ="Phương thức cộng hai số thực a và b")]

public float Add(float a , float b)

{

return a+b;

}

public string HelloWorld() {

return "Hello World";

}

s d ng web service do ng i d ng x y d ng
Sử dụng Web Service do người dùng xây dựng
 • Sử dụng Web Service do chúng ta xây dựng tương tự như việc sử dụng các lớp đối tượng phep_toan As New WS_PHEP_TOAN

lblKet_qua.Text = phep_toan.Cong_hai_so(4, 6)

 • .
s d ng web services c cung c p mi n ph tr n m ng
Sử dụng Web Services được cung cấp miễn phí trên mạng
 • http://www.webservicex.net cung cấp khá nhiều các Web Services hữu ích.
 • sử dụng các Web Services để lấy thông tin tỷ giá ngoại tệ, thông tin thời tiết, các thành phố chính của một quốc gia và các đơn vị tiền tệ của các quốc gia trên thế giới.
 • Các bước thực hiện:
 • Bước 1.Chọn Add Web Reference… từ thực đơn ngữ cảnh của ứng dụng
slide18

Bước 2.Nhập thông tin đường dẫn của WebService, nhấn để thực hiện việc xác thực Web Service.

Bước 3.Nếu Web Service được xác thực thành công, thông tin mô tả về Web Service sẽ được hiển thị ngay phía bên dưới. Trong ví dụ này, chúng ta lần lượt xác thực 3 Web Service sau:

http://www.webservicex.net/country.asmx?WSDL-> Các quốc gia

http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WSDL -> Thời tiết

http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL-> Tỷ giá

slide20

Bước 4.Đặt tên tham chiếu cho WebService: Web reference name.

 • Bước 5.Nhấn Add Reference để hoàn tất tham chiếu WebService.
 • Bảng trên mô tả các phương thức và tài liệu hướng dẫn của WebService
slide23

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{ WS_Tygia.CurrencyConvertor tgNgoai_te = new WS_Tygia.CurrencyConvertor();

double a=tgNgoai_te.ConversionRate(WS_Tygia.Currency.USD, WS_Tygia.Currency.VND);

lblUSD.Text = a.ToString();

tgNgoai_te.ConversionRate(WS_Tygia.Currency.USD, WS_Tygia.Currency.VND);

WS_Thoitiet.GlobalWeather tgWeather = new WS_Thoitiet.GlobalWeather();

lblThoitiet.Text = tgWeather.GetWeather("Sydney", "Australia");

}

}