Những cái nhất trên đời - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Những cái nhất trên đời PowerPoint Presentation
Download Presentation
Những cái nhất trên đời

play fullscreen
1 / 19
Những cái nhất trên đời
167 Views
Download Presentation
Download Presentation

Những cái nhất trên đời

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thói quen xấu nhất: Lo lắng

 2. Niềm vui lớn nhất: Ban tặng

 3. Mất mát lớn nhất: mất đi Lòng tự trọng

 4. Công việc khiến ta hài lòng nhất: Giúp đỡ người khác

 5. Tính xấu nhất: Sự ích kỷ

 6. Loài đang bị đe dọa nhất: những Lãnh đạo Tận tụy

 7. Nguồn tài nguyên quí giá nhất: Bản thân chúng ta

 8. Mũi thuốc tiêm hữu hiệu nhất: Sự khuyến khích

 9. Vấn đề nan giải nhất phải vượt qua: Nỗi sợ hãi

 10. Viên thuốc ngủ công hiệu nhất: Sự bình yên trong Tâm hồn

 11. Nguồn năng lượng lớn nhất trong cuộc sống: Tình yêu

 12. Kẻ bị tẩy chay có quyền lực nhất: những kẻ ngồi lê đôi mách

 13. Vũ khí giết người lợi hại nhất: miệng lưỡi thế gian

 14. Ba từ có nhiều năng lượng nhất: “Tôi có thể”

 15. Tài sản quí báu nhất: Lòng trung thành

 16. Cảm giác vô ích nhất: Sự nuối tiếc

 17. Trang phục đẹp nhất: Nụ cười

 18. Và Tinh thần có khả năng lan truyền nhanh nhất: Lòng nhiệt tình