slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. SEMINÁŘ PRO MANAGEMENT ZUŠ A KOORDINÁTORY ŠVP. OBSAH SEMINÁŘE. Požadavky na danou kapitolu ŠVP Postup při zpracování kapitoly Možnosti zpracování, zkušenosti Diskuse. Identifikační údaje. Požadavky na kapitolu ŠVP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah semin e
OBSAH SEMINÁŘE
 • Požadavky na danou kapitolu ŠVP
 • Postup při zpracování kapitoly
 • Možnosti zpracování, zkušenosti
 • Diskuse
identifika n daje
Identifikační údaje
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • název ŠVP (popř. motivační)
  • údaje o škole (název, adresa, IČO, ředitel, kontakty)
  • údaje o zřizovateli (název, adresa, kontakty)
  • platnost dokumentu s podpisem ředitele a s razítkem
identifika n daje1
Identifikační údaje
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
charakteristika koly
Charakteristika školy
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • počet oborů, velikost
  • historie, současnost
  • charakteristika pedagogického sboru
  • dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
  • vybavení školy a její podmínky
charakteristika koly1
Charakteristika školy
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
zam en koly a jej vize
Zaměření školy a její vize
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • výchozí deklarace školy o jejím směřování, o jejích vzdělávacích prioritách a o jejích specifikách
  • zaměření školy: informace o současných vzdělávacích prioritách, o případné užší profilaci atd.
  • vize školy: srozumitelná představa o dlouhodobém směřování školy
zam en koly a jej vize1
Zaměření školy a její vize
 • Postup při zpracování kapitoly (manuál)
  • Sběr myšlenek (čím vynikáme, co je důležité do budoucna).
  • Stanovení priorit (co použijeme do ŠVP).
  • Sepsání kapitoly (stručně a jasně).
 • Zkušenosti lektora
 • Dotazy a diskuse
zam en koly a jej vize2
Zaměření školy a její vize
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
v chovn a vzd l vac strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • společně sdílené postupy pedagogů pro utváření a rozvíjení všech tří klíčových kompetencí žáků
  • na úrovni celé školy nebo na úrovni uměleckého oboru
v chovn a vzd l vac strategie1
Výchovné a vzdělávací strategie
 • Postup při zpracování kapitoly (manuál)
  • Porozumění klíčovým kompetencím (co znamenají v praxi).
  • Soupis výchovných a vzdělávacích strategií (co uděláme pro to, aby žáci získali klíčové kompetence)
  • Odstranění duplicit a zbytečností.
  • Dohoda na společně sdílených VVS.
 • Zkušenosti lektora
 • Dotazy a diskuse
v chovn a vzd l vac strategie2
Výchovné a vzdělávací strategie
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
vzd l vac obsah um leck ho oboru
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • Na úrovni ŠVP se vzdělávací obsah každého uměleckého oboru realizuje ve studijních zaměřeních.
  • V hudebním oboru vznikne více studijních zaměření, v ostatních oborech lze také (např. více studijních variant v rámci Výtvarného oboru).
  • Pokud v některém z oborů škola nabízí pouze jednu variantu, i tak jde o studijní zaměření.
  • Každé studijní zaměření se skládá z vyučovacích předmětů, které žák musí v průběhu studia absolvovat.
vzd l vac obsah um leck ho oboru1
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Požadavky na kapitolu ŠVP

V ŠVP se uvede:

  • název studijního zaměření,
  • učební plán studijního zaměření,
  • učební osnovy vyučovacích předmětů studijního zaměření.
vzd l vac obsah um leck ho oboru2
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Požadavky na kapitolu ŠVP

Učební osnovy vyučovacího předmětu se skládají z názvu vyučovacího předmětu a ze vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je tvořen školními ročníkovými výstupy žáka. Ty vznikají rozpracováním očekávaných výstupů (obou vzdělávacích oblastí) z RVP ZUV do jednotlivých ročníků.

Školní ročníkové výstupy jsou formulovány z pozice žáka a představují školou požadovaný standard jeho znalostí a dovedností na konci daného ročníku v příslušném vyučovacím předmětu.

vzd l vac obsah um leck ho oboru3
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Požadavky na kapitolu ŠVP

UČEBNÍ PLÁN:

  • Každý vyučovací předmět studijního zaměření musí být uveden v tabulce učebního plánu.
  • Každý vyučovací předmět musí mít v učebním plánu svoji hodinovou dotaci a zpracované osnovy. Takový vyučovací předmět se uvádí na vysvědčení.
  • Hodinová dotace se v učebním plánu stanovuje jako týdenní, a to v každém ročníku, pro který jsou v daném předmětu vytvořeny osnovy.
vzd l vac obsah um leck ho oboru4
Vzdělávací obsah uměleckého oboru

Ukázka učebního plánu ve školním vzdělávacím programu:

Studijní zaměření Lidový tanec

vzd l vac obsah um leck ho oboru5
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Postup při zpracování kapitoly (manuál)
  • Definování studijního zaměření (co zpracováváme).
  • Analýza příslušných očekávaných výstupů z RVP ZUV.
  • Stanovení vyučovacích předmětů.
  • Učební osnovy vyučovacích předmětů (ročníkové výstupy s využitím ZÁSOBNÍKU AKTIVNÍCH SLOVES – www.nidv.cz).
  • Učební plán studijního zaměření (dotace předmětům).
  • Konfrontace s RVP ZUV a s realitou.
 • Zkušenosti lektora, dotazy a diskuse
vzd l vac obsah um leck ho oboru6
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
vzd l vac obsah um leck ho oboru7
Vzdělávací obsah uměleckého oboru
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
zabezpe en v uky k se speci ln mi vzd pot ebami
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzd. potřebami
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • připravenost školy na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů (svébytný dokument na 1 rok, který stojí mimo ŠVP; podmínkou je potvrzení PPP/SPC, žádost zákonných zástupců a rozhodnutí ředitele školy)
  • popis podmínek, postupů a zkušeností školy s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
zabezpe en v uky k se speci ln mi vzd pot ebami1
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzd. potřebami
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
vzd l v n k mimo dn nadan ch
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • připravenost školy na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů (svébytný dokument na 1 rok, který stojí mimo ŠVP; podmínkou je potvrzení PPP, žádost zákonných zástupců a rozhodnutí ředitele školy)
  • popis podmínek, postupů a zkušeností školy s péčí o žáky mimořádně nadané
vzd l v n k mimo dn nadan ch1
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
hodnocen k a vlastn hodnocen koly
Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
 • Požadavky na kapitolu ŠVP
  • zásady pro hodnocení žáků (pojetí, kritéria)
  • způsob hodnocení žáků (metody, formy, organizace atp.)
  • výčet oblastí vlastního hodnocení školy
hodnocen k a vlastn hodnocen koly1
Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
 • Postup při zpracování kapitoly (manuál)
  • Uvědomění si, co vše souvisí s hodnocením žáků (situace, ve kterých dochází k hodnocení, používané metody atd.).
  • Definování zásad pro hodnocení žáků (pojetí hodnocení na naší škole, čím se při hodnocení řídíme a na co bereme zřetel  kritéria).
  • Dohoda na společných zásadách a způsobech hodnocení.
 • Zkušenosti lektora
 • Dotazy a diskuse
hodnocen k a vlastn hodnocen koly2
Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
 • Možnosti zpracování – šablona pro tvorbu ŠVP
dotazy
DOTAZY

DĚKUJI ZA POZORNOST