Information
Download
1 / 15

Information - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Information. Informera genom besök på kommunala enheter m m samt info via mail till företag, konsulter m fl. Gör en utskickslista med noteringar om mottagarbekräftelser. Informera på hemsidor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Information' - conway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information
Information

 • Informera genom besök på kommunala enheter m m samt info via mail till företag, konsulter m fl. Gör en utskickslista med noteringar om mottagarbekräftelser.

 • Informera på hemsidor.

 • Ange t ex i mail efter namn, adress, telnr m m att ”X-kommun kommer att byta till RH 2000 den …….datum”!

 • Skicka med RH 2000-infoblad (A4) med nbk + gk m m.

 • Lägg ev in information om RH 2000 i plankostnads-/exploateringsavtal och genomförandebeskrivningar.

 • Ta med RH 2000 som en stående punkt på dagordningar vid möten med exploatörer och projektörer som hanterar höjddata.

 • Informera ledningsgrupper.

 • Informera nämnder (informationsärende eller politiskt beslut).

 • På KSL:s hemsida finns andra kommuners informationsmaterial + utskickslista att tillgå.Att t nka p vid byte av h jdsystem
Att tänka på vid byte av höjdsystem!

 • Vilka blir de praktiska konsekvenserna för oss?

 • Hur ser vi till att mottagaren av kartor, handlingar och filer får reda på vilket höjdsystem som levererats?

 • Hur kan vi märka på digitala filer om gällande levererat höjdsystem utan att denna information tappas bort på vägen? Spara kvitton från lästa mail i ”kvittomapp”?

 • Ta det lugnt! Byt inte höjdsystem mitt i ett jobb!

 • Vilka jobb/projekt ska påbörjas i nya eller gamla höjdsystemet?

 • Vi gör nu en anmärkning på nbk och gk om kommande höjdsystembyte? Behövs det på andra ställen?

 • Var noga! Ange alltid höjdsystem, även i textdokument där höjduppgift förekommer! Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör!


Risker
Risker

 • Kartor/handlingar/filer utan märkning med gällande höjdsystem sprids varför missförstånd, angående höjdsystem för höjduppgifterna, kan uppstå med ibland stora ekonomiska konsekvenser.

 • Tänk på att höjduppgifter utan höjd-systemangivelse även kan förekomma i rena textdokument.


Tg rder
Åtgärder

 • Informera ordentligt om tänkbara följder och ekonomiska konsekvenser som kan uppstå om man ej är oerhört noggrann i sin märkning av kartor och handlingar samt digitala utskick.

 • Införskaffa ev stämplar.

 • Ifrågasätt lösryckta höjduppgifter!


Risker1
Risker

 • Vi missförstår höjduppgifter vi tar emot

  p g a bristande information från kund/ beställare, och för att vi inte själva försäkrat oss om vilket höjdsystem höjduppgifterna relaterar till.

  Åtgärder

 • Vi måste vara noga med att ha koll även på inkommande höjduppgifter och höjdsystem.


Risker2
Risker

 • Digitala handlingar kan lätt ”tappa” informationen om gällande höjdsystem när filer distribueras till olika användare. Medföljande information om höjdsystem kan lätt komma bort i den digitala miljön.

 • Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör!


Tg rder1
Åtgärder

 • Framförallt under övergången mellan våra gamla höjdsystem och det nya höjdsystemet RH2000 är det viktigt att uppmärksamma detta, så att alla berörda talar om samma höjdsystem. Det kan t ex gälla pågående planprojekt eller nybyggnadskartor m m. Var noggrann!!


Risker3
Risker

 • Vi blir anklagade för att inte ha informerat mottagaren av höjddata tillräckligt när missförstånd om höjdsystem uppstår med kanske stora ekonomiska följder.


Tg rder2
Åtgärder

 • Vi måste försöka så långt möjligt ha ”ryggen fri” och kunna visa att vi faktiskt informerat mottagaren om höjdsystembytet. Ev kan det i vissa fall vara klokt att begära en bekräftelse från mottagaren av höjddata att denne är införstådd med att höjdsystembyte kommer att ske/har skett och därigenom också har ett ansvar gentemot tredje man.

 • Läskvitton på skickade mail angående höjdsystembytet sparas i mapp.


Risker4
Risker

 • Nyckelpersoner i projektet slutar eller blir sjuka.

  Åtgärder

 • Det måste finnas backup för nyckelpersonerna.


Risker5
Risker

 • Utjämnade höjdfixar som inte ska ha höjd-korrektion påförs höjdkorrektion felaktigt.

  Det kan leda till att två höjduppgifter förekommer för samma höjdfix.

  Åtgärder

 • Låt alltid kommunen tillhandahålla höjdfixars

  RH 2000-höjder. Inga egna korrektioner!


Risker6
Risker

 • Om man tror att alla höjddata måste byta höjdsystem på ”höjdsystembytesdagen”, finns en risk att pågående jobb/projekt krånglas till i onödan.

  Det kan bli missförstånd om många är inblandade och gamla höjduppgifter i spridda ritningar, kartor och handlingar blandas med höjduppgifter i RH 2000.


Tg rder3
Åtgärder

 • Ta det lugnt! Gör det som är mest praktiskt för jobben. Ofta är det bäst att slutföra ett jobb/projekt i samma höjdsystem som det påbörjades i. Det viktiga är att ha koll på vilket höjdsystem man jobbar i!

  Det är i första hand baser som räknas om till det annonserade datumet för RH 2000-övergången.