kvinnors och m ns synpunkter i medborgardeltagandet ur ett genusperspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv. Anita Larsson. Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Anita Larsson och Anne Jalakas. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 4 delmål, förkortade:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j mst lldhet n sta samh llsplanering ur ett genusperspektiv

Jämställdhet nästa!Samhällsplanering ur ett genusperspektiv

Anita Larsson och Anne Jalakas

kvinnor och m n skall ha samma makt att forma samh llet och sina egna liv
Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

4 delmål, förkortade:

 • 1 En jämn fördelning av makt och inflytande.
 • 2 Ekonomisk jämställdhet.
 • 3 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
 • 4 Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.
slide4

Planeringens dilemma

Dagensojämställdakönsroller

Morgon-dagens

samhälls-strukturer

Dagens samhälls-strukturer

slide5

Planeringens dilemma

Dagensojämställdakönsroller

Morgon-dagens

samhälls-strukturer

Dagens samhälls-strukturer

slide6

Planeringens dilemma

Vanligt, men felaktigt tillvägagångssätt!

Dagensojämställdakönsroller

Nej!

Morgon-dagens

samhälls-strukturer

Dagens samhälls-strukturer

slide7

Planeringens dilemma

Morgon-

dagensjämställdaroller

Dagensojämställdakönsroller

Morgon-dagens

Samhälls-strukturer

Dagens samhälls-

strukturer

icke k nsbundna s tt att beskriva verkligheten
Icke könsbundna sätt att beskriva verkligheten
 • Erfarenheter, inte behov
 • Social reproduktion:vård och omsorg i vid bemärkelse (privat sfär) som regel obetalt arbete
 • Produktion: betalt arbete kopplat till marknad, framställning av varor och tjänster (offentlig sfären)
alternativt syns tt en balans mellan sektorerna
Alternativt synsätt:en balans mellan sektorerna

uppifrån

produktion-----------------------reproduktion

betalt arbete -------------------obetalt arbete

offentlig sfär------------- privat/hushålls sfär

vardagslivet

vardagslivsperspektivet
Vardagslivsperspektivet:

”Livet” under dygnets alla timmar sett ur individens perspektiv:

 • vård och omsorg i hemmet (obetalt arbete)
 • resor till och från arbetet
 • arbetet
 • fri tid
hur f r vi kunskaper f r att lyfta fram vardagslivet
Hur får vi kunskaper för att lyfta fram vardagslivet?
 • utveckla dialog med medborgarna –erfarenhetskunskaper
 • genusanalys av statistik
 • dagsprogram (tidsgeografi)
slide12

Tidpunkt för medborgardialog

program

samråd

utställning

slide13

Tidpunkt för medborgardialog

program

samråd

utställning

fokus på kunskapsinsamling

fokus på legitimitet

slide14

Tidpunkt för medborgardialog

Kommunikativ planering

Rationell planering

Underifrån planering:med medborgare

Ovanifrån planering:för medborgare

program

samråd

utställning

fokus på kunskapsinsamling

fokus på legitimitet

skillnad
Skillnad?
 • Ja, men kanske inte väldigt tydliga och drastiska, kvinnor:
 • frågar snarare än påstår
 • pratar kortare tid
 • intresserad av miljön, trafiksäkerhet
 • har en förmåga att ”kliva in” förslag

Planerare och politiker måste lyssna och värdesätta vardagslivets erfarenheter som underlag i den översiktliga planeringen

slide16

Transportpolitiska målet:

Målet skall vara ett jämställt transport-system, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.

Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

regeringens satsningar
Regeringens satsningar
 • Boverket : Stärkt trygghet i tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv
 • SKL: Hållbar jämställdhet – jämställdhets- integrering (15 oktober 2009)
 • Genussekretariatet GU: jämställdhetsintegrering i staten, Jämi

www.genus.se