duktal karsinoma insitu tan dan tedaviye radyoloji n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji - PowerPoint PPT Presentation


 • 582 Views
 • Uploaded on

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji . Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD. DKİS. Tüm meme kanserlerinin Palpabl lezyonlarda % 5  Mammografik tarama ile % 20. DKİS nun saptanması  TARAMA MAMOGRAFİSİ. DKİS invaziv meme kanserinin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji' - constance


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
duktal karsinoma insitu tan dan tedaviye radyoloji

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji

Dr.Ayşenur Oktay

Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD

slide2
DKİS
 • Tüm meme kanserlerinin
  • Palpabl lezyonlarda % 5 
  • Mammografik tarama ile % 20

DKİS nun saptanması 

TARAMA MAMOGRAFİSİ

slide4

DKİS invaziv meme kanserinin

direkt prekürsörüdür

 • Heterojen bir hast grubudur
 • %30-50 → invaziv

Recht A, et al. 4th EORTC DCIS Consensus meeting.

Eur J Cancer 1998; 34

düşük dereceli

DKİS

yüksek dereceli

DKİS

Yüksek dereceli

inv ca (hızlı)

Sessiz kalır

Düşük dereceli

inv ca

slide5

1999

1993

slide6

TABLE 1 -- TWENTIETH-YEAR ADJUSTED SURVIVAL RATES (%) FOR BREAST CANCER DETECTED AT BCDDP ACCORDING TO AGE GROUP, CANCER TYPE, AND LYMPH NODE STATUS

Breast CancerAge at Detection (Years)

Type40- 4950- 5960- 69Total

In situ98.295.393.995.8

Invasive79.475.174.175.8

   Node -85.1838182.9

   Node +73.465.263.266.8

TOTAL81.277.67678.3

Data from Smart CR, Byrne C, Smith RA, et al: Twenty-year follow-up of the breast cancers diagnosed during The Breast Cancer Detection Demonstration Project. CA Cancer J Clin 47. 134-149, 1997.

dk s da radyoloji
DKİS da radyoloji
 • Lezyon saptanması
 • Ayırıcı tanı- benign hastalık

- invazivkarsinom

 • Lokal yayılım değerlendirmesi
dk s mamografik bulgular
DKİS mamografik bulgular
 • Mikrokalsifikasyon %75-80
 • Asimetrik dansite
 • Dilate duktus/ duktus grubu
 • Kitle
 • Galaktografide dolma defekti
 • Negatif

0.6 cm DKİS

slide9

dkis 0.7 cm

dkis mikroinv

slide12

DKİS : Sorular

 • Benign /malignmikrokalsifikasyon ayırımı
 • DKİS in subtipi/ derecesi ?
 • Hastalık yayılımınedir ?
 • Eşlik eden invaziv kanservar mı ?
 • MKC tedaviyi engelleyecek multisentrik
 • hastalık var mı ?
 • Aksiller lenf değerlendirmesi gerekir mi ?
mg nin s n rl l klar
MG nin sınırlılıkları
 • Gerçek tanısal inceleme değil

Kalsifikasyon  %60-80 benign

dkis

adh

slide14
Pleomorfik

Çizgisel, granüler

Dallanan kalsifikasyonlar

Komedo tip

Belirgin nekroz

C-erb B-2 pozitif DKİS

Clin Radiol 1994; 49

Eur J Radiol 2005; 54

MG nin sınırlılıkları

 • Histolojik subtip
 • İnvaziv/ insitu karsinom ayırımı
slide15

MG nin sınırlılıkları

 • Fazla tanı : Biyolojik “inert” DKİS saptaması ?
 • Eksik tanı : Kalsifikasyonsuz lezyonlar
 • Hastalık uzanımını göstermede sınırlı

temiz cerrahi sınırlar için tekrarlayan reeksizyon

slide18

Anjiogenezis- Neoplastik hücrelerin oluşturduğu anjiogenetik faktörler (VEGF gibi) tetikler →Artmış vaskülarite, damar permeabilitesi, inters mesafe

slide19

DKİS de MRG kontrast tutulum patofizyolojisi

 • Artmış proteaz aktivitesi  artmış bazal membran permeabilitesi  duktus içine kontrast geçişi ve birikimi
 • Artmış mikrodamar dansitesi (MVD)
 • Artmış VEGF

Pavlakis, et al. BMC Cancer 2008

Jansen SA, et al. Radiology 2009

Kuhl CK, et al. Radiology 2009

slide20

DKİS de lezyon morfolojisi ve kinetiği

 • Kitlesel olmayan kontrastlanma %75 (Schmitz AC et al. Imag Dec 2009)
  • Segmental
  • Lineer/duktal
 • “clumped” kaldırım taşı benzeri- kümelenmiş heterojen kontrastlanma paterni
slide23

Kuşkulu kalsifikasyonlarda MRG

112 BİRADS 4-5 mikrokalsifikasyon – ( 17 merkez )

37 benign / 33 DKİS / 42 inv

Tüm olgularda:

sens: %87, spes: %68, PPD: %84, NPD: %71, doğr: %80

DKİS de sensitivite: % 79

MG de saptanan kalsifikasyonların değerlendirmesinde

elde edilen sonuçlar MRG nin klinik kullanımı için yeterli değildir

Bazzocchi, et al. AJR 2006; 186

slide24

DKİS - MRG: 2000- bugüne

 • Yüksek uzaysal rezolusyon, kinetik özellikler destekleyici
 • Çalışmalarda MG ve US de saptananlar dışındaki

lezyonları da kapsayan planlama

 • Tarama MRG deneyimlerinin artması ile
 • DKİS saptamada MG ve MRG nin gerçek karşılaştırması
slide25

Meme MRG ve MG nin pür DKİS göstermede,

seçilmemiş kadınlarda (kohort) tanısal doğruluğu ?

The Lanset 2007

slide26

Sonuçlar: DKİS de sensitivite

Mamografi: 93/ 167 (%56) pozitif

MRG: 153/ 167 (%92) pozitif

Kuhl C, et al. Lancet 2007; 370

slide29

Sonuçlar: DKİS de sensitivite

Kuhl C, et al. Lancet 2007; 370

slide30

MRG: DKİS de prognoz göstergesi ?

Neubauer H, et al. High grade and non high grade ductal carcinoma in situ on dynamic MR mammography: characteristic findings for signal increase and morphological pattern on enhancement.

The British Journal of Radiology 2003;76:3-12

Normal MRG“yüksek dereceli” DKİS i dışlayabilir

slide31

DKİS

Fazla tanı /

Fazla tedavi

slide32

Düşük/ orta derece DKİS çok iyi prognoza sahip

 •  Fazla tanı ?
 • Mikrokalsifikasyonda alttaki patolojiyi tanımlamak için biyopsi
 • Fazla tanı?
 • Fazla tedavi? sorgulanmalı
 • Düşük riskli DKİS grubunda yakın izlem alternatif ??
 • Yüksek dereceli DKİS ve invaziv kanseri ekarte etmek için
 • MRG nin kullanım potansiyeli ?
slide34

DKİS tedavi planlaması

%23-47 olguda DKİS birden fazla kadranı tutabilir

Faverly DR, et al. Three dimensional imaging of mammary ductal carcinoma in situ: clinical implications. Semin Diagn Pathol 1994

Holland R, et al. Extent, distribution, and mammographic/histological correlations of breast ductal carcinoma in situ. Lancet 1990

Mastektomi spesmenlerinde %23 DKİS multifokal

Rosen EL, et al. BI-RADS MRI en­hancement characteristics of ductal

carcinoma in situ. Breast J 2007

slide39

MRG nin DKİS tedavisine katkısı ?

Menell JH et al. Determination of the presence and extent of pure ductal carcinoma in situ by mammography and magnetic resonance imaging.

The Breast Journal, 2005;11; 382-390

DKİS saptanmasında MRG, MG ye göre daha sensitiftir,

hastalık uzanımını göstermede önemli katkı sağlayabilir

slide41

DKİS tedavi planlamasında MRG

54 DKİS

Cerrahi yaklaşımda değişiklik: %26

Daha uygun tedavi: %15

Negatif cerrahi girişim: %11

Gerçek pozitif: 8 olgu

Yalancı pozitif: 7 olgu

Meme MRG DKİS de duyarlı bir yöntemdir. Ancak tedavi

planlamasını yaparken kuşkulu bulgu varsa biyopsi yapılmalıdır

Chung, et al. Am Surg 2005; 71

slide42

SONUÇ

 • DKİS lezyonlarının saptanmasında MG tarama gücü nedeniyle halen en önemli tanı yöntemidir, Birads 4-5 mikrokalsif  biyopsi
 • DKİS boyutu ve belirgin intraduktal komp. değerlendirmesinde MRG başarılıdır, ancak aşırı/ eksik tanı olabilir
 • MR da görülen ek odaklar için, tedavi kararını etkileyecek olgularda MR biyopsi önerilir
 • Multidisipliner çalışma önemlidir
ad