kristel altosaar tartu linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13

Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna? - PowerPoint PPT Presentation

212 Views
Download Presentation
Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kristel Altosaar Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna? Kasutatud konverentsi “Child in the City” (3.-5.11.08, Rotterdam) materjale, s.h. Karen Malone ettekandeid (How child friendly is my community?, A framework for evaluating child friendly Cities in Asia Pasific”); Mia Lumio seminari “Noored on Sinu koostööpartnerid!” materjale (24.09.10, Tartu)

 2. Mida mõeldakse lapsesõbralikkuse all? • Lastele ja noortele on tagatud turvalisus, tervise, arengu ja vaba aja veetmise võimalused • Laste/noorte vaatenurga selgitamine ja sellega arvestamine • Õppimisprotsessi pakkumine lastele ja täiskasvanutele ….. Lapse õiguste tagamine • Lapsesõbralikuks linnaks kujunemine on protsess!

 3. Euroopa linnade liikumineLaste- ja noortesõbralik linn

 4. Kui lapsesõbralik on Tartu? Kohaliku omavalitsuse toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid 2008-2009 Eestis (Ainsaar, Soo, 2009)

 5. Kui lapsesõbralik on Tartu? • Ankeetküsitluse Tartu ja tartlased 2008 tulemused (Aro, K, 2008)

 6. Miks me peame lapsi/noori kaasama? • Laste õigused • Iga laps peab saama kuulatud, saama infot teda puudutavates küsimustes • Iga laps peab saama osaleda • Iga laps peab saama kogeda, et ta on respekteeritud oma kogukonnas

 7. Üldine hoiak • “Laps räägib siis kui kana pissib” • või • “Lapsed on oma elu eksperdid viisil, mida täiskasvanud ei saa olla”

 8. Kuidas me näeme last/noort? • Ebakompetentne Ressurss Lapsed kui targad tegelased Kaasosalejad Kogukonnad loodud lastega koos Lapsed kui süütud tegelased Mitte-osalevad Kogukond on loodud laste jaoks Kogukonnad on loodud laste poolt Võtmeosalejad Lapsed kui sotsiaalsed tegutsejad

 9. Miks me võiksime lapsi/noori kaasata? • Pakume lastele võimalust olla kuulatud ja mõjutada oma elu kvaliteeti • Tugevdada lastes oskust olla aktiivne ja informeeritud linnakodanik • Loome laste- ja noortesõbralikumat keskkonda • Pakume võimalust täiskasvanutele lastelt õppida • Võimalus arendada teenuseid, tegevusi (tagasiside, uued ideed)

 10. Laste/noorte kaasamise põhimõtted Lapsed teavad oma vajadusi. Täiskasvanud ei tea alati, mis on laste jaoks parem. Lastel on linnakodanikena täiskasvanutega samad õigused (sh. kogukonna elu planeerimises, hindamises). Laste käest küsitakse arvamust. Laste arvamusi võetakse tõsiselt.

 11. Kuidas lapsi/noori kaasata? • Kohtumised, foorumid • Küsitlused ja uurimused, joonistused,vaatlused ja käitumise • kaardistamine, kaartide tegemine (näiteks kooliteest), fotode tegemine, • ajakavadekasutamine, jutustused, lastetehtud ekskursioonid linnas, • kogukonna intervjueerimine (lapsed iseteevad), veebiküsitlused • Näited: “Joonista oma unistuste linn”, “Joonista oma kodupiirkond jakõik, mis seal on sulle oluline”.

 12. Olulised küsimused • Millist elukeskkonda soovin ma lastele/noortele pakkuda? • Milliseid kogemusi soovin ma lastele/noortele pakkuda? • Kuidas ma saan lapsi/noori kaasata nende elu puudutavates küsimustes?

 13. Tänan! • Kristel Altosaar • Tel: 5300 1841 • e-post: Kristel.Altosaar@raad.tartu.ee