slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ' - conroy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γ. ΒΑΡΤΑΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ

slide6
ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΘΕΣΜΟΥ

1.ΦΕΚ 1526/27-07-1999 Υπ. Αποφ. Δ6/Β/ΟΙΚ.11038 Διαδικασίες , Απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.

 • ΦΕΚ 89/19-05-2008Ν 3661

Κανονισμός Εναργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 • Π.Δ 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄ )

Θεσμός Ενεργειακού Επιθεωρητή

4. ΦΕΚ 2406 Β΄

Εξεταστικη διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών

slide7
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. ΦΕΚ 1526Β/27 ΙΟΥΛ. 1999

Βασική αρχή του νόμου είναι η έκδοση

κανονισμού ο οποίος θα συμβάλλει στην

προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας

και καθιέρωση προγραμμάτων ενεργειακής

διαχείρησης στους φορείς και επιχειρήσεις

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

slide8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟτουΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΕΠΙΠΕΔΟ Α: Συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση
 • ΕΠΙΠΕΔΟ Β: Εκτενής εναργειακή επιθεώρηση
 • ΕΠΙΠΕΔΟ Γ: Λεπτομερής ενεργειακή μελέτη
slide9
ΣΤΟΧΟΙ και ΣΚΟΠΟΙ
 • Η απόκτηση μιάς ολοκληρωμένης εικόνας

της ενεργειακής κατάστασης της Ελλάδας

 • Η σχεδίαση και προώθηση επενδυτικών

προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

 • Αξιολόγηση και επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος λειτουργίας των προγραμμάτων
slide10
ΣΤΟΧΟΙ και ΣΚΟΠΟΙ
 • Ο Κ.ΕΝ.Α.Κ απευθύνεται στους ελεύθερους
 • επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς
 • υπαλλήλους και σκοπό έχει :
 • ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ
 • ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3. ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΩΝ

slide11
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
slide12
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
89 19 5 2008 3661
ΦΕΚ89 /19-5-2008 (Ν3661)Μέτρα μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης
177 6 10 2010 100
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε.Ε.Κ ΦΕΚ.177Β΄/6-10-2010 ΠΔ. 100

Την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτά κάθε ενδιαφερόμενος με

την εγγραφή του στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ, μετά από χορήγηση αντίστοιχης

άδειας και πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότημης σχολής
 • Βεβαίωση παρακολούθησης εξιδικευμένου προγράμματος από αντίστοιχο πιστοποιημένο φορέα του ΕΚΕΠΙΣ π.χ (ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)

3 Να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης,επίβλεψης,κατασκευής κτιρίων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ελέγχων

ενεργειακών εγκαταστάσεων

slide16
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
 • Η συνολκή διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος που

υποχρεωτικά περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:

 • 60 ώρες για τους Επιθεωρητές Κτιρίων

2. 30 ώρες για τους Επιθεωρητές λεβήτων και θέρμανσης

3. 30 ώρες για τους Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού

4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξάγεται από ΑΕΙ Ή ΚΕΚ

πιστοποιημένα από το( Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ)

slide17
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΤΟΥ Υ.ΠΕ.Κ.Α

 • Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΕΑΜΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΕΤΕΜ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

slide18
ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
 • Οι άδειες Ε.Ε.(Α΄& Β΄) διακρίνονται σε τρείς κατηγαρίες:
 • Κτιρίου ή κελύφους
 • Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
 • Εγκαταστάσεων κλιματισμού
 • Αδεια Α΄ τάξης χορηγείται σε πτυχιούχους Μηχανικούς

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρείς κατηγορίες

 • Αδεια Β΄ Τάξης χορηγείται μετά από αποδεδειγμένη

εμπειρία (4) ετών σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και μετά

από γνωμοδότηση της (Γ.ΕΠ.Ε.Ε)

 • Η εμπειρία αποδεικνύεται
 • Από τό πλήθος των ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Από το σύνολο των (τ.μ) των επιθεωρούμενων κτιρίων
 • Από το σύνολο της θερμικής και ψυκτικής ισχύος τών

λεβήτων,της θέρμανσης,του κλιματισμού

slide19
ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
 • Τό μητρώο Ε.Ε καταρτίζεται σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
 • Μητρώο εκδίδεται ανά τάξη για τις τρείς κατηγορίες ή για

αντίστοιχη της ειδικότητας

 • Γιά μέλος εταιρείας τηρείται αντίστοιχο μητρώο
 • Το μητρώο αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια Ε.Ε.Κ
 • Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής με την εγγραφή του στό

μητρώο υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του

έδρα

slide20
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΤΗΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.ΑΠ.ΕΝ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 με επικύρωση του γνήσιου

της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν

συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα

 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Για Πτυχ.Μηχ. Τεχν. Εκπαιδευσης που έχουν εγγραφεί στο

βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του (ΤΕΕ) αρκεί η βεβαίωση

εγγραφής τους

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 μέ επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία να αναφέρεται σαφώς η απασχόληση του υποψήφιου (αντικείμενο,φορέας απασχόλησης,χρόνος,θέση

και ειδικότερα καθήκοντα)

 • Την υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύει βεβαίωση του φορέα απασχόλησης καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα ΔΠΥ,ΟΙΚ.ΑΔΕΙΩΝ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημέρωσης του Δημοσίου ,ΔΕΚΟ,ιδιωτικού τομέα
 • Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από πιστοποιημένο Φορέα εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης
 • Παράβολο εκατόν πενήντα ευρώ (150)
slide21
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
 • Οι κάτοχοι Προσωρινών Αδειών που επιθυμούν να τους χορηγηθεί οριστική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή οφείλουν:
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης από

πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης

 • Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης

3. Τά παραπάνω υποβάλλονται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ

slide22
ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
 • Το αρχείο επιθεωρήσης των κτιρίων σε μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ενημερώνεται από τους Ε.Ε.Κ οι οποίοι είναι υχρεωμένοι να υποβάλουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. τού ΥΠ.Ε.Κ.Α

1. Τά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τά αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης

 • Τις εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκατάστασης θέρμανσης

3. Τις εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων

slide23
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝΑΡΘΡΟ 10

Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών για Ε.Ε.Κ ως εξης

1. Για κτίρια γενικής χρήσης έως 1.000 τ.μ 2,5 ευρώ το τ.μ και όχι

μικρότερη των 300 ευρώ

2. Για κτίρια άνω των 1.000 τ.μ από 1,5 ευρώ το τ.μ

3. Για κτίρια με χρήση κατοικίας(με οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία)

και πολλών ιδιοκτησιών από 1.0 ευρώ το τ.μ και όχι μικρότερη

από 200 ευρώ

4. Για μονοκατοικία από 1,5 ευρώ το τ.μ και όχι μικρότερη

από 200 ευρώ

5. Για Ε.Ε λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Από 10-100 kw κόστος 150 ευρώ

Από 100 kw και άνω 200 ευρώ

6. Για Ε.Ε εγκαταστάσεων κλιματισμού

Από 12-100 kw κόστος επιθεώρησης 300 ευρώ

ΑΠΟ 100 KW και άνω 500 KW

7. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

3661 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν 3661 άρθρο 8
 • Για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου είναι

εξουσιοδοτημένη η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ του ΥΠΕΚΑ και η οποία επιβάλλει τις κατά νόμο διοικητικές κυρώσεις ή χρηματικά πρόστιμα

 • Σε περίπτωση που ο Ε.Ε.Κ αναγράφει στα Π.Ε.Α.Κ ανακριβή

στοιχεία και μετρήσεις

 • Σέ περίπτωση που υποβάλλει ανακριβή δικαιολογητικά
 • Σε περίπτωση που παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και

εμπιστευτικότητας ως προς την χρήση στοιχείων του έργου

4. Όταν προβαίνει σε μη χρηστή χρήση της άδειας

 • Όταν εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά

καθήκοντα

6. Όταν συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα

2406 31 10 2011 192
ΦΕΚ 2406/31-10-2011 Αρ. 192

Αρθρο 4 Διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης

1. Κάθε ενδιαφερόμενος με αίτηση του εγγράφεται στον φορέα της επιλογής του ( π.χ ΙΔΒΕ ΤΕΙ)

καταβάλλοντας σε ειδικό λογαριασμό την αντίστοιχη προκαταβολή

2. Μετά την εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ

του ΥΠΕΚΑ το αίτημά του με ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας υποχρεωτικά τον αριθμό εγγραφής του φορέα εκπαίδευσης

3 Η επιτροπή του ΥΠΕΚΑ αποδίδει στον κάθε ενδιαφερόμενο τον προσωπικό μοναδικό κωδικό

αριθμό συμμετοχής ( ΚΑΣ)

4 Ο φορέας εκπαίδευσης υποχρεούται να αποστείλει 10 ημέρες πριν την έναρξη του κύκλου

εκπαίδευσης ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και στο ΤΕΕ

5. Ο φορέας εκπαίδευσης υποχρεούται με την ολοκλήρωση του κύκλου

εκπαίδευσης να εκδώσει σχετική βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης και τον

αντίστοιχο ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και ΤΕΕ

6. Σε περίπτωση μη υλοποίησης της προηγούμενης παραγράφου από τον φορέα

αυτός τιμωρείται με τις συνέπειες του νόμου (ΆΡΘΡΟ 6 παρ. 4)

. Ο

slide26
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.Η εξεταστική επιτροπή παραδίδει έγκαιρα την εξεταστέα ύλη για κάθε

κατηγορία χωριστά στο ΤΕΕ το οποίο μεριμνά για έγκαιρη και αδιάβλητη

Διανομή της στα εξεταστικά κέντρα

2.Ο κάθε υποψήφιος συμμετέχει στις εξετάσεις με προσωπική του ευθύνη

Και με την προϋπόθεση ότι:

α) Έχει αποκτήσει την βεβαίωση επάρκειας παρακολούθησης

β) Έχει δηλώσει την συμμετοχή του στο ΤΕΕ

3. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα τμήματα ΤΕΕ

επί αγνώστων θεμάτων,γραπτώς ή ηλεκτρονικώς

4.Η εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν:

α) Ο υποψήφιος συγκεντρώσει στα κύρια μαθήματα το 90% της μέγιστης

προβλεπόμενης βαθμολογίας

β) Ο υποψήφιος συγκεντρώσει στα εισαγωγικά μαθήματα το 70% της

μέγιστης προβλεπόμενης βαθμολογίας

slide27
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (αρθρο 8 παρ.5 )
 • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος

αποτύχει στις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα

επανεξέτασης ακόμη δύο φορές, κατόπιν

υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΤΕΕ