นายสมศักดิ์
Download
1 / 10

???????? ?????? ????????????????????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

นายสมศักดิ์ วิริยะธ นาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิ การ. นาง ศรีวรรณ อนันต ผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง รักษาการ. นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี. นายมีโชค นัฏสถาพร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? ?????? ????????????????????? ??????????' - connor-stevens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5941056

นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางศรีวรรณอนันตผล

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

รักษาการ

นายวีรวุฒิ ประวัติ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สุพรรณบุรี

นายมีโชค นัฏสถาพร

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางยุพา พวงมาลี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5941056

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบลงทุนงบประมาณปี 2556

1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำท่าจีนบริเวณวัดสวนหงส์ (ตอน 4) 13,470,000.- บาท

ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 26,970,000.- บาท

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง 13,970,000.- บาท

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 39,950,000.- บาท

3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง 4,000,000.- บาท

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท

4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง 3,000,000.- บาท

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 100 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท

รวมงบลงทุนปี 2556 34,440,000.- บาท

งบผูกพันจากปี 2555

งบประมาณที่ได้รับใหม่ปี 2556


5941056

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18

2556

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2556

2556

2556


ad