Paulus’ bediening
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Paulus’ bediening. 2 Corinthiërs. Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD Brief uit en voor het hart. 12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13). Evangelie: goed nieuws Christus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - connor-jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2 corinthi rs

2 Corinthiërs

Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD

Brief uit en voor het hart


Paulus bediening

12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13)


Paulus bediening

Evangelie: goed nieuws Christus

Evangelie van de besnijdenisEvangelie van de voorhuidEvangelie van GodEvangelie van ChristusEvangelie van de genadeMijn evangelie - PaulusPaulus bediening

…had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus (wilde duif), mijn broeder, niet vond…Paulus bediening

En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen

dank = charis = genade

genade is geen werk Romeinen 11:36Paulus bediening

En zijn God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen


Paulus bediening

En God zij dank, die ons zijn in Christusaltijd doet triomferen / zegevieren

Woord van God spreken

Evangelie van genade en verzoening


Paulus bediening

Hij heeft zijn de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2:15)


Paulus bediening

…en zijn door ons de geur van Zijnkennis op iedere plaats openbaar maakt.

Geur: ruiken,het geestelijke, reukwerk


Paulus bediening

…en zijn door ons de geur van Zijnkennis

wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus Heer (4:5)


Paulus bediening

Want wij zijn zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan vers 15


Paulus bediening

Overwinning: God spreekt door geredde zondaren met een hart vol geloof.

(Eerst: uit het hart en de mond kwam geen goede reuk) Romeinen 3:10-14


Paulus bediening

12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos vol geloof. geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfsniet één.

13  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.

14  Hun mond is vol verwensing en bitterheidRomeinen 3:10-14


Paulus bediening

Paulus: ambassadeur van vrede vol geloof.

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!


Paulus bediening

voor deze inderdaad een doodsgeur tot dood, vol geloof. maar voor die een levensgeur tot leven (vers 16)


Paulus bediening

hen die verloren gaan hen die gered worden vol geloof. doodslucht tot dood levensgeur tot leven

woord vh kruis leven in Christusdwaasheid woord van verzoening bevrijding tot heer- zwakheid lijkheid

(gevangenen v Rome) (Romeinse soldaten)


Paulus bediening

maar wie is tot dit vol geloof. bekwaam?

Niemand, alleen Christus zelf wij zijn in Hem compleet gemaakt…onze bekwaamheid is uit God (3:5)


Paulus bediening

want wij zijn niet als de vol geloof. velen, die handel drijven met het Woord van God

handeldrijven met,versjacheren, beneden de waarde van de hand doen, verkwanselen, marchanderen,op lage wijze tot een voorwerp van handel maken.


Paulus bediening

u vol geloof. w zilver is tot schuim geworden,

  • uw wijn is vermengd metwater…Ik zal Mij tegen u keren,

  • Ik zal uw schuim uitzuiveren

  • en Ik zal al uw tin wegnemen.

    Jesaja 1:22,25