velkommen til planleggingsdag 09 11 12 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til planleggingsdag 09.11.12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til planleggingsdag 09.11.12

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Velkommen til planleggingsdag 09.11.12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Velkommen til planleggingsdag 09.11.12. Holdninger. Holdninger Våre holdninger er avgjørende for hvordan vi jobber for en engasjert hverdag, våre holdninger er avgjørende for hvordan barnehagens språkmiljø ser ut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til planleggingsdag 09.11.12


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Velkommen til planleggingsdag 09.11.12

  2. Holdninger • HoldningerVåre holdninger er avgjørende for hvordan vi jobber for en engasjert hverdag, våre holdninger er avgjørende for hvordan barnehagens språkmiljø ser ut. • Oppgave gjennom dagen: registrer hvilken praksis du har på områdene vi snakker om i dag – den forteller om dine holdninger

  3. En smak av lesing

  4. Språk er kommunikasjon • All atferd er kommunikasjon. • I atferden til de yngste barna ligger deres initiativ til å kommunisere med oss og hverandre. • Våre møter med denne kommunikasjonen er avgjørende for hvordan barns medvirkning i barnehagen ivaretas.

  5. Eksempel: Lunsj på småbarnsfløyen • Stine dunker koppen sin i bordet og ser seg omkring for å skanne terrenget. Hun dunker den igjen og Jonas oppfatter hva hun holder på med og gjør det samme. • Hva som skjer videre avhenger av den voksnes holdninger.

  6. Eksempel: Noa biter • Avdelingen gjør seg klar til å gå ut. Ti barn og tre voksne er i garderoben. Det er bleier, bukser, ulltøy, støvler og dresser i skjønn forening. Susanne og Regine tar initiativ og blir først kledd på. Tobias og Noa utforsker egne skap, kurven med gule vester, vognene i grovgarderoben og tøy som henger der ute. Tobias setter i et hyl – noen har bitt ham i kinnet. Noa er det eneste barnet som er der ute sammen med ham. Vi vet at Noa kan bite barn. • Hva skjer videre?

  7. Hvor er vi voksne i møte med barns uttrykk? • Er vi tilgjengelig? • Er vi åpne? • Utvider vi barns forståelse av seg selv og deres repertuar?

  8. Hva består et godt språkmiljø i barnehagen av? • En barnehage med gode samtaler • En barnehage med rim og regler, dikt og sang • En barnehage med fortelling og høytlesning • En barnehage med språkutviklende lek • En barnehage med utforsking av skriftspråket

  9. Samtale • Selve grunnlaget for muntlig så vel som skriftlig språkstimulering ligger i gode ”her og nå” – dialoger, hvor ordene er gjennomskuelige fordi situasjonen gir dem mening (Hagtvet 2004:205). • Dialog står i en særstilling i samspillet mellom mennesker. Den gir nærhet og kontakt, den er en kilde til kunnskap om oss sjøl og omverdenen, og den er vår viktigste språklæringsarena gjennom hele oppveksten. Vi tilegner oss både språksystemet og ferdighet i å bruke språket gjennom dialogen. Å være en god dialogpartner er et mål i seg sjøl (Høigård 2006:58).

  10. Rim, regler, dikt og sanger • Rytme, melodi og bevegelse er det bærende elementet i barnesanger og regler. Bånsull og regler hadde trolig en større og mer naturlig plass i samspillet mellom barn og foreldre før i tiden. Slike sanseintegrerende aktiviteter som omfatter språk, bevegelse og musisk utfoldelse, aktiviserer mange områder i hjernen samtidig og er læringsfremmende (Hagtvedt 2004:256).

  11. Fortelling og høytlesning • Den gode boken kan alle oppleve og forstå ut i fra sine forutsetninger, derfor er høytlesning tilpasset opplæring av beste slag (Traavik og Alvær 2008:35). • Å forstå seg selv og andre. • Bokspråket er rikere enn talespråket. • Ordforråd er viktigste enkeltfaktoren for hvilke lesere barna selv blir.

  12. Språkutviklende lek • Språklig bevissthet • Systematisk arbeid med aktiviteter bestående av regler, så rim, klapping av stavelser, borttakning av forlyder og det å leke med ord gjennom å fortelle vitser og gåter er et godt utgangspunkt i arbeide med fonetisk bevissthet. • Her og nå situasjonene, hvordan bruker vi de? • Hva har vi av verktøy, hvordan bruker vi det?

  13. Skriftspråklig utforsking • Bokstavlek • Verdens viktigste bokstav. • Ikke bare håndskrift… PCBokstavforming med kreativtmaterialeBokstavforming med egen kropp • Bokstaver og symboler omkring oss

  14. Språkutvikling og flersansing Hjernen får informasjon gjennom våre fem sanser: syn (visuell), hørsel (auditiv), berøring (kinestetisk), smak og lukt.